Zróżnicowanie etniczne [historia i autorzy]

Spis treści

Definicje

W najważniejszych pracach dotyczących zróżnicowania etnicznego nie wskazuje się wyraźnej definicji zróżnicowania etnicznego, jednakże na ich podstawie można zaproponować następującą: Zróżnicowanie etniczne wskazuje na wielkość i liczbę grup etnicznych występujących na danym obszarze (najczęściej na obszarze kraju).

Wskaźniki zróżnicowania etnicznego

Najważniejsze wskaźniki zróżnicowania etnicznego (ELF, PREG, Ethnic) zostały opracowane przy użyciu Wskaźnika Herfindahla-Hirschmana (HHI), będącego miarą koncentracji rynku i określającego szacunkowy poziom zagęszczenia w danej branży oraz poziom konkurencji na danym rynku. Pomiędzy sobą różnią się doborem zmiennych (głównie ilości i wielkości grup etnicznych).

Wskaźnik zróżnicowania etnolingwistycznego (ELF) Wiliama Easterlego i Rossa Levina opiera się na podziałach grup etnicznych zaproponowanych w Atalsie Narodov Mira.

Wskaźnik zróżnicowania etnopolitycznego (PREG) Daniela Posnera został opracowany dla Afryki Subsaharyjskiej, po zrewidowaniu danych podanych w Atlasie Narodov Mira i włączeniu w podziały etniczne czynnika tradycji współpracy i rywalizacji politycznej pomiędzy grupami etnicznymi (pozwalającym na rozróżnienie m.in. Hutu i Tutsi w Rwandzie i Burundi).

Wskaźnik zróżnicowania etnicznego (ethnic) zaproponowany w pracy Fractionalization, oparty na podziale na grupy etniczne, zaproponowany przez Encyklopedię Britanikę. Grupy etniczne zostały dla każdego z regionów świata wydzielone na podstawie różnorodnych kryteriów (w Afryce ważny był język, w Ameryce Łacińskiej pochodzenie, w USA rasa, w Europie narodowość, w Indiach religia).

Regionalne różnice w podejściu do zróżnicowania etnicznego

W poszczególnych regionach świata różne cechy kultury są bardziej istotne od innych w określaniu podziałów pomiędzy grupami etnicznymi. Tradycyjny podział, opierający się na języku, jest wciąż dobrym wyróżnikiem grup etnicznych na większości obszarów Afryki Subsaharyjskiej, czy w Europie, jednak na innych obszarach zwraca się uwagę na pozostałe cechy kultury wyróżniające grupę etniczną. W Ameryce Łacińskiej są nimi pochodzenie (podział na Indian i metysów), narodowość, czy rasa, W USA są to rasa oraz pochodzenie, w Indiach główną rolę odgrywa religia oraz język. Na wszystkich obszarach jako najważniejsze cechy wyróżniające poszczególne grupy etniczne uznaje się cechy, które są ważne dla danej społeczności. W ten sposób religia jest ważna w Indiach, na Bliskim Wschodzie czy w Afryce, natomiast pozostaje niemal bez znaczenia w Europie.

Regionalna różnorodność pod względem poziomu zróżnicowania etnicznego na świecie

Największe zróżnicowanie etniczne występuje w krajach Afryki Subsaharyjskiej oraz Azji Południowej i Południowo Wschodniej. Na przykład w Nigerii wartość wskaźnika ethnic wynosi 0,85 (w skali od 0 do 1), w RPA: 0,75, Tanzanii: 0,73, Indiach: 0,42 (przy bardzo dużym zróżnicowaniu językowym), a w Indonezji: 0,73. Najniższy poziom zróżnicowania etnicznego występuje w krajach Europejskich (w Niemczech jest to 0,17, we Francji: 0,1, w Rosji: 0,26, a w Polsce: 0,12). Inne regiony świata cechują się zróżnicowanym poziomem zróżnicowania etnicznego. Wskaźnik ethnic dla Chin wynosi 0,15, dla USA: 0,49, a w Brazylii: 0,54.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu