Zjednoczona Federacja Planet [historia i autorzy]

Zjednoczona Federacja Planet – fikcyjna organizacja istniejąca w serialu oraz filmach fabularnych z serii „Star Trek”. Jest to rodzaj galaktycznej unii łączącej prawie 150 światów oraz kolonii, która rozciąga się . Stolicą Federacji jest Ziemia.

Spis treści

Informacje ogólne

Terytorium Zjednoczonej Federacji Planet rozciąga się pomiędzy kwadrantami alfa i beta, w jego skład wchodzi ok. 150 światów członkowskich oraz ponad prawie 2300 kolonii na innych planetach.

Federacja została oficjalnie powołana 11 października (niektórzy twierdzą, że 8 maja) 2161 roku przez cztery rasy założycielskie: Ludzi, Wolkan, Andorian oraz Telarytów. Liczba obywateli Federacji wynosi prawie 900 miliardów.

System gospodarczy Federacji jako całości jest dość niejasno przedstawiony; inne rasy przedstawione w świecie „Star Trek” posiadają własną monetę i pieniężny system gospodarczy.

Rasy członkowskie

Między innymi: ludzie, Wolkanie, Betazoidzi, Trille, Bolianie, Saurianie, Andorianie, Telaryci, Rigelianie, Denobulanie, Coridanie.

Struktura Federacji

W Zjednoczonej Federacji Planet występuje trójpodział władzy: władzę wykonawczą sprawuje Prezydent Federacji, ustawodawczą – Rada Federacji, a sądowniczą – Najwyższy Sąd Federacji. W Federacji panuje liberalna demokracja, zaś jej ustrojem politycznym jest republika federalna.

Najwyższym aktem prawnym Federacji (jej ustawą zasadniczą) są Artykuły Federacji.

Gwiezdna Flota

Gwiezdna Flota (ang. Starfleet) to organizacja militarna powołana i utrzymywana przez Zjednoczoną Federację Planet oraz jej podległa.

Do zadań Gwiezdnej Floty należy:

 • eksploracja wszechświata,
 • prowadzenie i wspieranie badań naukowych,
 • nadzór i kontrola nad ruchem międzygwiezdnym w obrębie terytorium Federacji,
 • utrzymywanie stacji:
  • naukowych i badawczych,
  • posterunków defensywnych,
  • baz gwiezdnych;
 • patrolowanie terenu Federacji,
 • prowadzenie działań wojennych w zakresie obrony suwerenności członków Federacji.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu