Zespół zatoki szyjnej [historia i autorzy]

Zespół zatoki szyjnej, zespół zatoki tętnicy szyjnej (ang. carotid sinus syndrome) – choroba prowadząca do omdleń wywołanych przypadkowym uciskiem mechanicznym na zatokę tętnicy szyjnej. Stanowi przyczynę około 1% wszystkich omdleń i choruje na nią do 25% osób w starszym wieku.

Przyczyną choroby jest nadwrażliwość baroreceptorów w okolicy zatoki tętnicy szyjnej. Na zespół zatoki szyjnej narażeni są przede wszystkim ludzie chorujący na miażdżycę.

Objawami schorzenia poza omdleniami mogą być zawroty głowy. W badaniu przedmiotowym stwierdza się asystolię, bradykardię lub spadek ciśnienia tętniczego z jednoczesną bradykardią albo bez niej.

Aby rozpoznać chorobę, powinno wziąć się pod uwagę informacje z wywiadu zebranego od pacjenta oraz wynik testu polegającego na jednostronnym masażu okolicy zatoki tętnicy szyjnej (nie powinien być wykonywany u osób ze zwężeniem tętnic szyjnych). Stwierdzenie asystolii trwającej ponad 3 sekundy albo spadku ciśnienia tętniczego powyżej 50 mm Hg stanowi wynik dodatni i jest pomocne w potwierdzeniu choroby.

Potwierdzenie np. w badaniu EKG Holtera wywołanej przypadkowym uciskiem na zatokę tętnicy szyjnej bradykardii jest wskazaniem do wszczepienia stymulatora serca. W badaniach klinicznych w leczeniu zespołu zatoki szyjnej stosuje się midodrynę.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu