Zespół usidlenia tętnicy podkolanowej [historia i autorzy]

Zespół usidlenia tętnicy podkolanowej (ang. popliteal entrapment syndrome) – rzadki zespół wrodzonych lub nabytych nieprawidłowości otoczenia tętnicy podkolanowej w obrębie dołu podkolanowego prowadzający do zaburzeń przepływu krwi w jej świetle i wystąpienia objawów niedokrwienia poniżej miejsca ucisku.

Choroba rozwija się często u sportowców, zwłaszcza uprawiających biegi lub kolarstwo oraz u osób uprawiających jogging. Najczęściej ucisk tętnicy podkolanowej jest wywoływany przez ucisk głowy przyśrodkowej mięśnia trójgłowego łydki.

Powtarzające się urazy tętnicy mogą doprowadzić do jej zwężenia, całkowitego zamknięcia światła, a nawet powstania tętniaka.

Obraz kliniczny

Charakterystycznym objawem tej jednostki chorobowej jest występowanie chromania przestankowego u osoby z obecnym (wyczuwalnym) tętnem na tętnicach grzbietowych stopy (w spoczynku). Do osłabienia tętna dochodzi w przypadku wysiłku lub w przypadku maksymalnego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego stopy, co jest wykorzystywane w diagnostyce tego schorzenia. Ucisk tętnicy doprowadza do zaburzeń krążenia, początkowo do rozwoju zakrzepicy w obrębie tętnicy, która może doprowadzić do trwałego niedokrwienia i martwicy tkanek kończyny. Choroba może także przebiegać jako ostre niedokrwienie, zagrożone amputacją kończyny.

Rozpoznanie

Chorobę można podejrzewać u osoby z objawami bólowymi w obrębie łydki, u której dochodzi do zaniku tętna w trakcie wysiłku fizycznego z zaangażowaniem mięśni łydki. Podobny efekt można uzyskać podczas opisywanego zgięcia stopy, co pozwala na rozpoznanie choroby w trakcie ultrasonografii dopplerowskiej lub angiografii wykonywanej w opisanej pozycji stopy. W diagnostyce przydatna może być tomografia rezonansu magnetycznego.

Leczenie

Leczenie jest wyłącznie operacyjne i polega na uwolnieniu usidlonej tętnicy. Operacja najczęściej sprowadza się do wycięcia nieprawidłowych przyczepów mięśni lub elementów tkanki łącznej, które uciskają na tętnicę.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu