Zespół Silvera-Russella [historia i autorzy]

Zespół Silvera-Russella (ang. Silver-Russell syndrome) – rzadki zespół wad wrodzonych. Większość przypadków jest sporadyczna (nierodzinna). Opisywano jednorodzicielską matczyną disomię. Częstość zespołu szacuje się na 1:50 000-100 000 żywych urodzeń.

Chorobę opisali, niezależnie od siebie, Silver i wsp. w 1953 i Russell w 1954.

Na obraz kliniczny zespołu składają się:

 • niskorosłość (średni ostateczny wzrost mężczyzn 149,5 cm, 138 cm u kobiet)
 • hipotrofia wewnątrzmaciczna (asymetryczna)
 • obwód główki prawidłowy, wygląd rzekomego wodogłowia (dysproporcja twarzoczaszki i mózgoczaszki)
 • mała, trójkątna twarz
 • mikrognacja
 • wydatne czoło
 • niebieskawe twardówki w okresie niemowlęcym
 • skierowane w dół kąciki ust
 • wrodzone wady serca
 • zastawki cewki tylnej
 • spodziectwo
 • opóźnienie wieku kostnego
 • opóźnione zamykanie ciemiączek
 • klinodaktylia małego palca
 • hipoplazja środkowego lub dystalnego paliczka małego palca
 • syndaktylia 2. i 3. palca stopy
 • plamy café au lait
 • opóźnienie umysłowe
 • hipoglikemia
 • niekiedy niedobór hormonu wzrostu
 • predyspozycja do niektórych nowotworów: czaszkogardlaka, nasieniaka jądra, guza Wilmsa, raka wątrobowokomórkowego.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu