Zespół Edwardsa [historia i autorzy]

Zespół Edwardsa (ang. Edwards’ syndrome, trisomy 18) jest to zespół wad wrodzonych spowodowany trisomią chromosomu 18 (47,XX,+18 albo 47,XY,+18). Częstość występowania zespołu szacowana jest na 1:8.000 urodzeń.

Epidemiologia

Około 95% płodów z trisomią 18 ulega spontanicznemu poronieniu. 30% żywo urodzonych dzieci z zespołem Edwardsa umiera w pierwszym miesiącu życia, tylko 10% przeżywa 1 rok. Częstość zespołu Edwardsa wzrasta z wiekiem matki, podobnie jak w zespole Downa. Zespół Edwardsa cztery razy częściej dotyczy dziewczynek niż chłopców.

Objawy

 • niska masa urodzeniowa noworodka (dystrofia wewnątrzmaciczna)
 • deformacje czaszki:
  • mikrocefalia (małogłowie)
  • łódkogłowie (scaphocephalia)
  • dolichocefalia
  • wydatna potylica (91%)
  • hiperteloryzm
  • wąskie szpary powiekowe (80%)
  • wady rogówki i tęczówki
  • mikrognacja
  • mikrostomia (86%)
  • poszerzenie szwów i ciemiączek
 • nisko osadzone, dysplastyczne małżowiny uszne
 • pojedyncza bruzda zgięciowa dłoni
 • nadmiar skóry na szyi (86%)
 • szeroko rozstawione brodawki sutkowe (hiperteloryzm brodawek sutkowych – 90%)
 • anomalie szkieletu:
  • krótki mostek (blisko 100%)
  • zwichnięcie stawów biodrowych (82%)
  • deformacje zgięciowe palców, nakładające się na siebie palce
  • stopa końsko-szpotawa (89%)
  • aplazja kości promieniowej
  • wydatne pięty
  • zgięcie podeszwowe paluchów („młotkowaty paluch” – 89%)
  • rozszczep tylny kręgosłupa
  • dodatkowe ciemiączka
 • wady serca:
  • przetrwały przewód tętniczy (PDA)
  • ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)
 • uchyłek Meckela
 • wady rozwojowe nerek
 • atrezja przełyku
 • hipoplazja paznokci (blisko 100%)
 • zmiany dermatoglifów
 • wady narządów płciowych
  • hipoplazja warg sromowych większych (blisko 100%)
  • przerost łechtaczki (89%)
  • wnętrostwo
 • drgawki (62%)
 • niepełnosprawność intelektualna.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu