Zbrodnia w Podgajach [historia i autorzy]

Zbrodnia w Podgajach - zbrodnia wojenna dokonana przez żołnierzy Waffen-SS na jeńcach wojennych - żołnierzach 4. kompanii 3. pułku piechoty 1 Dywizji WP.

W trakcie walk o Wał Pomorski w 1945, w miejscowości Podgaje żołnierze z grupy bojowej "Elster", wchodzący w skład 15 Dywizji Grenadierów SS (1 łotewskiej) dokonali zbrodni na 32 żołnierzach Wojska Polskiego z 4. kompanii 3. pułku piechoty 1 Dywizji WP, którym najpierw skrępowano ręce drutem kolczastym, a następnie wprowadzono do stodoły i spalono żywcem.

Śledztwo

Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych w Podgajach było prowadzone przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie. Zostało on zawieszone w 1974 r. Wznowiła je Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Szczecinie.

Upamiętnienie

Mord dokonany na jeńcach Polakach przez hitlerowców, został po 1990 r., upamiętniony na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem na jednej z tablic, "PODGAJE 31 I 1945".

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu