Zapalenie uchyłków [historia i autorzy]

Zapalenie uchyłków (łac. diverticulitis) – jedno z najczęstszych powikłań uchyłkowatości jelita grubego. Rozwija się u 10-25% chorych.

Spis treści

Czynniki ryzyka

Zapalenie uchyłków (i inne powikłania uchyłkowatości) występuje częściej u:

 • osób otyłych
 • stosujących ubogobłonnikową dietę
 • palaczy tytoniu
 • pacjentów zażywających niesteroidowe leki przeciwzapalne

Powikłania są szczególnie groźne u ludzi:

Objawy

 • ból w okolicy lewego dołu biodrowego, może promieniować do okolicy nadłonowej, pachwiny i pleców
 • guz zlokalizowany w jamie brzusznej lub miednicy
 • gorączka
 • leukocytoza
 • niedrożność jelit
 • rozlane zapalenie otrzewnej
 • przetoka okrężniczo-pęcherzowa:
  • gaz w moczu
  • ból przy mikcji
  • ropomocz
  • kałomocz

Powikłania

 • ropowica okołookrężnicza
 • ropień okołojelitowy
 • rozlane zapalenie otrzewnej spowodowane pęknięciem ropnia
 • kałowe zapalenie otrzewnej spowodowane wyciekiem kału przez przedziurawiony uchyłek
 • przetoka okrężniczo-pęcherzowa, okrężniczo-pochwowa i skórna

Klasyfikacja zasięgu zmian w następstwie perforacji według Hincheya

Stopień Opis
I ograniczony ropień okołookrężniczy
II ropień odległy (zazwyczaj w obrębie miednicy małej)
III uogólnione ropne zapalenie otrzewnej
IV kałowe zapalenie otrzewnej

Rozpoznanie

Tomografia komputerowa z kontrastem jest metodą z wyboru. Jako uzupełniające - badanie USG.
Wlew doodbytniczy i kolonoskopia są przeciwwskazane w ostrym stadium choroby - niebezpieczeństwo perforacji!

Diagnostyka różnicowa

Zapalenie uchyłków należy różnicować z następującymi chorobami:

 • ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
 • choroba Leśniowskiego-Crohna
 • rak jelita grubego
 • niedokrwienne zapalenie jelita grubego
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • choroby narządu rodnego

Leczenie

Pacjenci bez gorączki, w dobrym stanie ogólnym, z niepowikłanym zapaleniem uchyłków, bez innych poważnych chorób współistniejących, którzy mają zapewnioną odpowiednią opiekę w domu, mogą być leczeni ambulatoryjnie:

 • dieta - płyny
 • antybiotyki doustnie o szerokim spektrum działania. Zalecane są:
  • amoksycylina z kwasem klawulanowym
  • kotrimoksazol z metronidazolem
  • chinolon z metronidazolem

Antybiotykoterapia powinna być kontynuowana przez 7-10 dni.

Chorzy w podeszłym wieku, gorączkujący, z poważnymi chorobami towarzyszącymi, wyniszczeni lub z osłabioną odpornością wymagają leczenia szpitalnego:

 • dieta zerowa
 • płyny i antybiotyki tylko drogą dożylną
  • metronidazol lub klindamycyna
  • chinolony (ciprofloksacyna)
  • cefalosporyna III generacji (ceftazydym, cefotaksym, ceftriakson)
  • amininoglikozyd (gentamycyna, tobramycyna)
  • monobaktam (aztreonam)

Terapia powinna być kontynuowana przez 7-10 dni.

Brak poprawy po leczeniu zachowawczym wymaga pilnej diagnostyki w kierunku powikłań zapalenia uchyłków.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu