Zakład Karny Rawicz [historia i autorzy]

Zakład Karny Rawicz jest zakładem karnym typu zamkniętego przeznaczonym dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Posiada m.in. oddziały:

  • areszt śledczy dla mężczyzn
  • oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz dla skazanych sprawców przestępstw, których podłożem było zaburzenie preferencji seksualnych
  • oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych

Zakład Karny w Rawiczu jako jednostka więzienna funkcjonuje od 1819 roku. Został utworzony decyzją władz ówczesnego zaboru pruskiego w miejsce poddanego likwidacji klasztoru Franciszkanów Braci Mniejszych. Podczas zaborów funkcjonował w systemie więziennym zaboru pruskiego.

Po odzyskaniu niepodległości rawicka jednostka nadal pełniła swoją funkcję, lecz już jako więzienie polskie. W okresie międzywojennym Rawicz cieszył się ponurą sławą ciężkiego i represyjnego więzienia.

Podczas okupacji niemieckiej 1939-1945 więzienie służyło władzom okupacyjnym. Było to tzw. "więzienie ciężkie" (Zuchthaus), przeznaczone dla mężczyzn skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności i kary obozu karnego z okręgów Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu, ośmiu sądów krajowch w "Kraju Warty" (Warthegau): w Poznaniu, Gnieźnie, Inowrocławia, Kaliszu, Lesznie, Łodzi, Ostrowie Wlkp. i Włocławku oraz 72. sądów obwodowych "Kraju Warty". Ponadto z 21 sądów krajowych III Rzeszy.

Przetrzymywano w nim głównie więźniów przewidzianych do umieszczenia w obozach koncentracyjnych.

Po zakończeniu II wojny światowej więzienie rawickie przejęły władze PRL-owskie. W ZK Rawicz więziono wielu działaczy podziemia niepodległościowego, w tym żołnierzy Armii Krajowej. Ta sytuacja trwała do 1956 roku, kiedy w wyniku ogłoszonej amnestii z rawickiej jednostki zniknęli więźniowie polityczni.

Więzieni

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu