Zabytki Warszawy [historia i autorzy]

Historia rozwoju Warszawy, sięgająca XIII w., została zapisana w jej strukturze przestrzennej i zabytkach. W wyniku wydarzeń II wojny światowej dziedzictwo kulturowe miasta - materialne i duchowe pamiątki jego dziejów zostały w olbrzymim stopniu zniszczone.

Dziedzictwo kulturowe w Warszawie podlega ochronie w oparciu o przepisy prawa:

 • międzynarodowego (Konwencja o ochronie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z dnia 16 listopada 1972, ratyfikowana przez Polskę 29 czerwca 1976),
 • państwowego (ustawowego, m.in. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003),
 • lokalnego (plany miejscowe).
Spis treści

Lista światowego dziedzictwa UNESCO

Na mocy prawa międzynarodowego w dniu 2 września 1980 Komitet UNESCO wpisał na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ludzkości historyczne centrum Warszawy. Jednym z podstawowych kryteriów wpisu był unikatowy, niezwykle udany fakt odbudowy zespołu historycznego.

Obszar wpisany na listę obejmuje Stare Miasto w granicach murów obronnych wraz z fosami, teren podskarpia do Wisłostrady, ul. Mostową, kwartał zabudowy z kamienicą Johna i zespół kościoła św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu oraz Zamek Królewski.

Rozważane jest wystąpienie o rozszerzenie wpisu na Listę światowego dziedzictwa o Cytadelę i Warszawską Stację Filtrów.

Pomnik historii

Na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Prezydent RP w 1994 uznał za pomnik historii historyczny zespół miasta Warszawy z traktem królewskim i Wilanowem (Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994) - obszar od Cytadeli, przez Nowe i Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i Al. Ujazdowskie do Belwederu oraz zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie z parkiem Morysin.

Ponieważ pomnik historii ma stanowić strefę otulinową dla obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa, w przyszłości za pomnik historii ma zostać uznana także Warszawska Stacja Filtrów.

Park kulturowy

Planowane jest utworzenie parku kulturowego obejmującego część dzielnicy Wilanów, w tym zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie wraz z parkiem Morysin.

Rozważa się także utworzenie drugiego takiego parku dla grodziska Bródno Stare oraz dla systemu fortyfikacji XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa obejmującego rosyjskie fortyfikacje z okresu zaborów - Cytadelę z pierścieniem fortów wokół miasta, szańce, wały międzyfortowe, obiekty pomocnicze i częściowo zachowany układ dróg fortecznych.

Zabytki wpisane do rejestru zabytków

Do rejestru zabytków wpisano m.in. układy urbanistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody oraz zabytki archeologiczne. W rejestrze zabytków nieruchomych w 2006 wpisanych było ok. 1300 obiektów.

Bemowo

 • willa, ul. Połczyńska 59
 • fort III "Blizne-Groty", ul. Lazurowa
 • fort IV "Chrzanów", ul. Kopalniana 3
 • fort IIA "Babice", "Radiowo"
 • fort P "Bemowo"

Białołęka

 • kościół pw. św. Jakuba, ul. Mehoffera 4
  • dzwonnica
 • kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Głębocka 119
  • cmentarz przykościelny
 • zespół dworski, ul. Dębowa 12
  • dwór
  • park
 • zespół dworski, ul. Mehoffera 2
  • dworek
  • oficyna, tzw. pałac
  • budynek gospodarczy
  • park
 • willa, ul. Laurowa 2
  • ogród
 • dwór w Buchniku, ul. Stasinek 9c

Bielany

 • kościół pw. św. Marii Magdaleny, ul. Wólczyńska 4
 • kościół par. pw. Matki Boskiej Królowej Polski, ul. Gdańska 6 a
 • zespół klasztorny kamedułów na Bielanach, ul. Dewajtis 3
  • kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
  • 13 eremów kamedulskich
  • budynki poklasztorne
  • grób Staszica
  • obudowa źródła
 • kaplica przydrożna, ul. Wólczyńska 23
 • Fort II "Wawrzyszew", ul. Księżycowa
 • zespół pałacowo-parkowy, ul. Muzealna 8
  • pałac
  • 2 oficyny
  • domek dozorcy
  • brama wjazdowa
  • park
 • zespół Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34
  • gmach główny (z pływalnią i wieżą ciśnień)
  • hala sportowa
  • internat męski
  • internat żeński
  • 2 internaty nauczycielskie
  • 2 wille profesorskie
  • stołówka
 • dom, przy ul. Daniłowskiego 45

Mokotów

 • "Miasto Ogród Czerniaków" - zespół urbanistyczny i budowlany
 • osiedle "Szare Domy"- zespół budowlany z zielenią
 • układ urbanistyczny i zespół budowlany (Różana - al. Niepodległości - Odolańska - Dąbrowskiego)
 • zespół klasztorny bernardynów, ul. Czerniakowska 2/4
  • kościół pw. Antoniego Padewskiego
  • klasztor
  • ogrodzenie
 • 3 mogiły na cmentarzu, ul. Wałbrzyska
 • Park Dreszera, ul. Puławska - Odyńca - Kazimierzowska - Ursynowska
 • fort "Mokotów II", ul. Idzikowskiego
 • fort VII-A "Służewiec", al. Lotników 1
 • fort "Czerniaków", ul. Powsińska 13
 • fort "Mokotów I", ul. Racławicka
 • kamienica, ul. Asfaltowa 8 → al. Niepodległości 157
 • modernistyczny Salon samochodowy "Auto-Koncern" w Warszawie z 1929 roku, ul. Belwederska 16
 • dworek z XVII-XIX wieku, ul. Bernardyńska 1
 • willa, ul. Bieżanowska 5
 • zespół domów mieszkalnych Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, ul. Boya-Żeleńskiego 4/6
 • willa, ul. Bukowińska 24
 • Folwark Sielce, ul. Cybulskiego 3
  • pałac
  • dwie oficyny
  • pozostałości parku angielskiego
 • willa, ul. Chocimska 18
 • zespół budynków d. Państwowego Zakładu Epidemiologicznego, ul. Chocimska 24
  • 4 budynki
  • ogrodzenie z bramami
 • Stacja Pomp Rzecznych Wodociągów Warszawskich, ul. Czerniakowska 124
  • dom mieszkalny kierownictwa Stacji
  • zbiornik osadowy
  • kamień z tablicą pamiątkową
  • ogrodzenie
 • dom mieszkalny pracowników Stacji Pomp Rzecznych, ul. Czerniakowska 126a
 • gimnazjum im. J. Piłsudskiego, ul. Czerniakowska 128
  • dom mieszkalny
 • budynek zakładu ss. nazaretanek, ul. Czerniakowska 137
 • dom Władysława Broniewskiego, ul. Dąbrowskiego 51
  • ogród
 • willa, ul. Domaniewska 14
  • ogród
 • willa, ul. Goraszewska 7
  • ogród
 • dom, ul. Huculska 6
  • zabudowania warsztatowe
 • dom, ul. Jodłowa 18
  • ogród
 • willa (elewacje), ul. Kielecka 33
 • willa, ul. Łowicka 39a
 • dom, ul. Malczewskiego 20
 • zespół kamienic, al. Niepodległości 157 / ul. Asfaltowa 8
  • kamienica, al. Niepodległości 157
  • kamienica, ul. Asfaltowa 8
  • dziedziniec-ogród
 • willa, ul. Narbutta 30
 • dom, ul. Narbutta 50
 • kino "Stolica", ob. "Iluzjon", ul. Narbutta 50a
 • willa Jana Koszczyc-Witkiewicza, ul. Naruszewicza 20
 • dom, ul. Podchorążych 79
 • Willa Podgórskich, ul. Powsińska 104
 • kamienica, ul. Puławska 28
 • zespół pałacu Szustra, ul. Puławska 55/59
  • pałac
  • Domek Mauretański
  • gołębnik z bramą
  • Domek Murgrabiego
  • Mauzoleum Szustrów
  • ogród, ob. park "Promenada"
 • zakład wychowawczy, ul. Puławska 95/97
 • pałacyk "Henryków", ul. Puławska 107a
  • ogród
 • zespół pałacowy "Królikarnia, ul. Puławska 113
  • pałac
  • park
  • most
  • kuchnia
  • budynki gospodarcze
 • Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4
 • kamienica, ul. Sandomierska 23
 • "Żółta Karczma" w Służewie, Al. Wilanowska 204
 • dom, ul. Wiśniowa 38
  • ogród
  • ogrodzenie
 • dom, ul. Wyścigowa 10/12

Ochota

 • Kolonia Lubeckiego (układ i zespół budowlany wraz z zielenią)
 • Kolonia Staszica (układ i zespół budowlany z zielenią)
 • Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie (św. Jakuba), ul. Grójecka 38
 • kaplica Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 2/4
 • Zieleniec Wielkopolski, ul. Filtrowa - Łęczycka - Wawelska
 • Obelisk przy ulicy Lindleya
 • Kamienica Mikołaja Szelechowa, Aleje Jerozolimskie 85
 • Kamienica Stanisława Rostkowskiego, Aleje Jerozolimskie 99
 • Gmach Ministerstwa Komunikacji, ul. Chałubińskiego 4/6
 • dom, ul. Dorotowska 7
 • Dom dochodowy Pocztowej Kasy Oszczędności, ul. Filtrowa 68
 • szkoła (2 oficyny, sala gimnastyczna), ul. Grójecka 93
 • kamienica, ul. Kaliska 1
 • zespół stacji filtrów, ul. Koszykowa 81
  • budynek administracyjny
  • 3 zbiorniki wody czystej
  • pompownia i maszynownia
  • budynek kotłowni i węglarnia
  • 6 zespołów filtrów powolnych wraz z przedsionkami
  • d. stajnie
  • 4 zbiorniki wody surowej
  • filtry pospieszne
  • wieża ciśnień
  • ogrodzenie z bramami
  • 2 portiernie przy bramie głównej
 • budynek kuchni i pralni szpitalnej, ul. Lindleya 4
 • willa, ul. Mianowskiego 3
 • kamienica (w zespole kamienic "Reduta Wawelska"), ul. Mianowskiego 15
 • kamienica, ul. Niemcewicza 5a
 • willa (w zespole "Kolonii Lubeckiego"), ul. Raszyńska 48
  • ogród
 • kamienica, ul. Tarczyńska 8
 • kamienica (w zespole kamienic "Reduta Wawelska"), ul. Uniwersytecka 1
 • gmach Admiralicji, ul. Wawelska 7
 • dom (segment), ul. Wawelska 32
  • ogród
 • kamienica, ul. Wawelska 60 (w zespole kamienic "Reduta Wawelska")

Praga-Południe

 • Saska Kępa - strefa ochrony konserwatorskiej
 • kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli, ul. Nobla 16
 • Konkatedra Matki Bożej Zwycięskiej, ul. Grochowska 365
  • kościół
  • dzwonnica
  • cmentarz przykościelny
 • Park Skaryszewski, al. Zieleniecka - Waszyngtona
  • park
  • skwer Stanisława Augusta
 • Pomnik Budowy Szosy Brzeskiej
 • domy przy ul. Berezyńskiej, numery 10,16
 • budynek mieszkalny Zakładów Amunicyjnych "Pocisk", ul. Chodakowska 22
 • domy przy ul. Dąbrowieckiej, numery 18, 20, 22, 24, 26, 28
 • domy przy ul. Elsterskiej, numery 1, 12
 • dom, ul. Estońska 1
 • domy przy ul. Francuskiej, numery 28, 38
 • Dworek Grochowski ,ul. Grochowska 64/68
 • Gmach zakładu wychowawczego braci Albertynów, ul. Grochowska 194/196
 • Piekarnia Teodora Reicherta, ul. Grochowska 224
 • Instytut Weterynarii, ul. Grochowska 272
  • budynek główny
  • pawilon zach. (klinika chirurgiczna)
  • pawilon wsch. (katedra chorób wewnętrznych)
  • oficyna zach. (zakład anatomii)
  • oficyna wsch. (katedra epizootiologii)
 • kamienica, ul. Grochowska 342
 • domy przy ul. Katowickiej, numery 7, 7a, 8, 8a, 8b, 9/11, 10, 16, 17, 19, 21, 23, 26
 • Zabudowania fabryki wyrobów metalowych "Metalik", ul. Lubelska 16
 • budynek magazynu warsztatowego Kolei Warszawsko-Terespolskiej, ul. Lubelska 33
 • zespół d. manufaktury „Juta”, później zakładów amunicyjnych „Pocisk”, ul. Mińska 25
  • budynek administracyjny z bramą wjazdową
  • budynek produkcyjno-warsztatowy nr 24
  • budynek produkcyjno-warsztatowy nr 25
  • budynek pierwotnej manufaktury, nr 44
  • magazyn pierwotnej manufaktury, nr 55
 • zabudowania podstacji elektrycznej, ul. Mińska 46
  • budynek rozdzielni
  • budynek warsztatowo-magazynowy
  • bunkier niemiecki z czasów II wojny światowej
 • domy przy ul. Obrońców, numery 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 33
 • willa, ul. Peszteńska 12
  • ogród
 • willa, ul. Rzymska 13/19
  • ogród
 • dom, ul. Saska 104
 • kamienica czteropodwórzowa, ul. Targowa 14
  • stajnia-wozownia
 • domy przy ul. Walecznych, numery 11, 17, 19, 37
 • Płaskorzeźba Plon na kamienicy przy ul. Zwycięzców 11

Praga-Północ

 • Osiedle Praga I" - zespół budynków
 • kościół pw. św. Floriana, pl. Weteranów 1863 r. / Floriańska 3
 • kościół pw. MB Loretańskiej, ul. Ratuszowa 5
 • Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczyńska 53
 • cerkiew metropolitalna prawosławna pw. św. Marii Magdaleny, al. „Solidarności” 52
 • Park Praski oraz Ogród Zoologiczny, al. "Solidarności" - Wybrzeże Helskie - Starzyńskiego - Jagiellońska
 • Fort Śliwickiego Cytadeli Warszawskiej, ul. Jagiellońska 5
 • kamienica Cymermanów wraz z oficynami, ul. Białostocka 4
 • kamienica Menachema Rotlewiego, ul. Brzeska 18
 • skład Towarzystwa Akcyjnego A. Wróblewski (4 budynki), ul. Inżynierska 3
 • kamienica z oficynami, ul. Inżynierska 7
 • d. Dom Weteranów Powstania Styczniowego, ul. Jagiellońska 17
 • gmach dawnego Gimnazjum Praskiego im. Władysława IV, ul. Jagiellońska 38
 • zajezdnia tramwajowa, ul. Kawęczyńska 16
  • hala postojowa
  • budynek administracyjno-mieszkalny
 • gmach dawnej Komory Wodnej, ul. Kłopotowskiego 1-3
 • Mykwa w Warszawie, ob. LO, ul. Kłopotowskiego 31
 • układ urbanistyczny i zespół budowlany ulicy Małej
 • kamienica Nazimków wraz z oficyną, ul. Mała 13a
 • koszary V Oddziału Straży Ogniowej, ul. Marcinkowskiego 2
 • kamienica księcia Bronisława Massalskiego „Pod Sowami” wraz z oficyną, ul. Okrzei 26
 • Dom Akademicki Studentów Żydów, ob. komenda policji, ul. Sierakowskiego 7
 • kamienica, al. "Solidarności" 61
 • zespół szpitala Przemienia Pańskiego, al. "Solidarności" 67
  • budynek główny "A"
  • budynek "B"
  • laboratorium - patomorfologia
  • dom dozorcy
  • pralnia
  • kotłownia
  • kuchnia
  • ogrodzenie
 • dom, ul. Stalowa 57
 • dom "Pałac Konopackiego", ul. Strzelecka 11/13
 • Stalownia Praska, ul. Szwedzka 2/4
  • budynek produkcyjny
  • hala główna (część)
  • budynek administracyjny
  • magazyn
  • piwnice (chodniki podziemne)
  • ogrodzenie
 • zespół d. fabryki Lamp i fabryki chemicznej "Praga", ul. Szwedzka 20
  • kotłownia
  • komin kotłowni
  • 3 budynki glicerynowi
  • 2 magazyny surowców glicerynowych
  • budynek produkcyjny (2 hale)
  • pudełkarnia
  • budynek EPD "Wieża"
  • magazyn centralny
  • warzelnia
  • budynek biurowy
  • dom mieszkalny
 • kamienica, ul. Tarchomińska 13
 • zespół domów, ul. Targowa 50
  • 3 domy
 • fragment kamienicy ocalały po wojnie, ul. Targowa 22
  • oficyna (żydowski dom modlitwy)
 • kamienica, ul. Targowa 69
 • zespół budynków PKP, ul. Targowa 70
 • zespół gmachów dyrekcji PKP, ul. Targowa 74
 • Solidarności 44

willa naczelnika Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej (dworek Szuszkiewicza)z 1920-21.Parterowy dom wzniesiono w tzw. „stylu dworkowym" na zlecenie Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej wg projektu inż. Wacława Szuszkiewicza w latach 1920-21 na miejscu dawnego skrzydła dworca Petersburskiego, spalonego podczas I wojny światowej.

 • kamienica, ul. Targowa 84
 • kamienica, ul. Wileńska 13
 • kamienica z oficyną, ul. Wileńska 19
 • kamienica z oficynami, ul. Wileńska 21
 • dom opieki (Dom Pracy im. Mańkowskich) z kaplicą MB z Lourdes, ul. Wileńska 69
 • założenie urbanistyczne ul. Ząbkowskiej, odcinek od ul. Targowej do ul. Brzeskiej (w tym Synagoga Icchaka Hersza Jahrmana)
 • zespół d. oczyszczalni spirytusu "Rektyfikacja Warszawska", ul. Ząbkowska 27-31
  • 3 budynki biurowe
  • 9 budynków produkcyjnych i magazynowych
  • portiernia
  • kotłownia z kominem
  • trafostacja
  • 2 domy mieszkalne
  • ogrodzenie od strony ulic Ząbkowskiej i Markowskiej
 • kamienica Inżynierska 7

Rembertów

 • willa Granzowa, ul. Chełmżyńska 165
 • dom z otoczeniem, ul. Marsa 61

Śródmieście

 • Stare Miasto w obrębie murów
 • Oś Saska (założenie urbanistyczne)
 • Oś Stanisławowska (założenie urbanistyczne)
 • katedra pw. św. Jana, ul. Świętojańska 8
 • kościół pw. św. Aleksandra, pl. Trzech Krzyży
 • kościół pw. św. Benona, ul. Piesza 1
 • kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Marszałkowska 37
 • zespół kościoła Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2
  • kościół
  • dzwonnica
  • plebania
  • organistówka
 • kościół pw. Wszystkich Świętych, pl. Grzybowski 3/5
 • ewangelicki kościół Św. Trójcy, pl. Małachowskiego 1
 • kościół ewangelicko-reformowany, al. "Solidarności" 74
 • dawny kościół ewangelicko-reformowany, ob. teatr, al. "Solidarności" 76b
 • cerkiew prawosławna, ob. kościół polsko-katolicki par. pw. św. Ducha, ul. Szwoleżerów 2
 • kaplica pw. św. Barbary, ul. Wspólna 68
 • d. kaplica prawosławna, ul. Podwale 5a
 • synagoga Nożyków, ul. Twarda 6
 • zespół klasztorny augustianów, ul. Piwna 9/11,
  • kościół pw. św. Marcina
  • dzwonnica
  • klasztor
 • klasztor bazylianów z kościołem pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Miodowa 16
 • zespół klasztorny bernardynów, ul. Krakowskie Przedmieście 68
  • kościół pw. św. Anny
  • dzwonnica
  • klasztor
  • kolumna z figurą M. Boskiej
 • zespół klasztorny bonifratrów, ul. Bonifraterska 12
  • kościół pw. św. Jana Bożego
  • klasztor-szpital
 • zespół klasztorny dominikanów, ul. Freta 8/10
  • kościół pw. św. Jacka
  • dzwonnica
  • klasztor
 • zespół klasztorny franciszkanów, ul. Zakroczymska 1
  • kościół pw. św. Franciszka
  • klasztor
 • zespół klasztorny jezuitów, ul. Świętojańska 10/12
  • kościół Matki Boskiej Łaskawej
  • klasztor
 • zespół klasztorny kapucynów, ul. Miodowa 13
  • kościół pw. Przemienienia Pańskiego
  • klasztor
 • zespół klasztorny karmelitów bosych, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
  • kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca
  • klasztor
  • brama
 • kościół klasztorny misjonarzy pw. św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3
 • zespół klasztorny paulinów, ul. Nowomiejska 23
  • kościół pw. św. Ducha
  • klasztor
 • zespół klasztorny pijarów, ul. Długa 13, ul. Miodowa 26
  • kościół pw. MB Królowej Korony Polskiej
  • klasztor, ob. kamienica
 • zespół klasztorny reformatów, ul. Senatorska 29/31
  • kościół św. Antoniego Padewskiego
  • kaplica
  • krużganki
  • ogrodzenie
  • klasztor
 • zespół klasztorny sakramentek, Rynek Nowego Miasta 2
  • kościół pw. św. Kazimierza
  • klasztor
  • budynki gospodarcze
  • kapliczka
  • ogród
 • zespół klasztorny trynitarzy, ul. Solec 61
  • kościół Świętej Trójcy
  • klasztor
 • zespół klasztorny wizytek, ul. Krakowskie Przedmieście 34
  • kościół pw. Opieki św. Józefa
  • klasztor
  • budynki gospodarcze
  • ogrodzenie (mur)
 • Dom Stowarzyszenia Dzieci Marii, ul. Radna 14
 • zakład sióstr miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, Tamka 35
  • budynek główny
  • 2 budynki gospodarcze
  • kapelanka"
  • kaplica pw. św. Kazimierza
  • spichlerz
 • zespół Zamku Królewskiego, pl. Zamkowy 1/2
  • Zamek Królewski
  • Biblioteka Królewska
  • Arkady Kubickiego
  • Pałac Pod Blachą
 • zespół pałacowo-parkowy Belweder, ul. Belwederska 54/56
  • pałac
  • park
  • pawilon parkowy - św. Diany
  • pawilon parkowy - Most Egipski
  • źródło i rzeźby parkowe
 • zespół pałacowo-parkowy Łazienki, ul. Agrykola
  • park
  • Pałac Na Wodzie
  • Biały Domek
  • pałac Myślewicki
  • teatr na Wyspie (amfiteatr)
  • Stara Pomarańczarnia z teatrem
  • Wielka oficyna, później Szkoła Podchorążych
  • Stara Kordegarda
  • Nowa Kordegarda
  • Wodozbiór
  • zdrój
  • palmiarnia
  • d. zajazd, ul. Szwoleżerów 9
  • budynek gospodarczy
  • d. stajnie i wozownie
  • Dom Narutowicza, zwany też Domem Inwalidów
  • d. Dom Ogrodnika
  • Ermitaż, ul. Myśliwiecka 1
  • kuchnia (przy ermitażu)
  • most z pomnikiem Jana III
 • zespół Zamku Ujazdowskiego, Aleje Ujazdowskie 6
  • ruiny zamku
  • Kanał Piaseczyński
  • park Agrykola (Sobieskiego)
 • Ogród Botaniczny, Aleje Ujazdowskie 4
  • obserwatorium astronomiczne
  • ruiny Świątyni Opatrzności
 • Ogród Saski, ul. Królewska
  • rzeźby
  • zegar słoneczny
  • wodozbiór
 • park, d. ogród księcia Poniatowskiego, ul. Książęca 2
  • groty
 • Park Ujazdowski, Aleje Ujazdowskie 8
 • Fort Legionów z otoczeniem, ul. Zakroczymska
 • mury obronne Starego Miasta
  • baszta Rycerska, ul. Podwale
 • Barbakan, ul. Nowomiejska
 • most i wiadukt im. Poniatowskiego, al. 3 Maja
 • wiadukt im. Markiewicza
 • studnia "Gruba Kaśka", al. "Solidarności"
 • obudowa źródła, ul. Oboźna
 • Zdrój Królewski, ul. Zakroczymska
 • wodotrysk, pl. Bankowy
 • figura MB Passawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście
 • kolumna Zygmunta III Wazy, pl. Zamkowy
 • pomnik Mikołaja Kopernika, ul. Krakowskie Przedmieście
 • pomnik Adama Mickiewicza, ul. Krakowskie Przedmieście
 • pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście
 • figura św. Jana Nepomucena, ul. Senatorska 40
 • figura św. Jana Nepomucena, pl. Trzech Krzyży
  • 2 kolumny z krzyżami
 • założenie urbanistyczne, ul. Agrykola
 • Muzeum Narodowe z ogrodem, Aleje Jerozolimskie 3
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7
 • Centralny Dom Towarowy, ob. DT "Smyk", Aleje Jerozolimskie → ul. Krucza 50
 • hotel "Polonia", Aleje Jerozolimskie 45
 • kamienice w Alejach Jerozolimskich, numery: 47, 49, 51, 53, 55, 63 (z oficyną)
 • zespół Korpusu Kadetów im. Suworowa, ob. Urząd Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1-9
  • budynek, Aleje Ujazdowskie 1/3
  • budynek, Aleje Ujazdowskie 5
  • budynek, Aleje Ujazdowskie 7
  • budynek, Aleje Ujazdowskie 9
  • budynek, al. Szucha 14
  • ogród od ul. Klonowej, Aleje Ujazdowskie 1-9/al. Szucha 14
 • willa Poznańskich, Aleje Ujazdowskie 8
 • pałacyk "Pod Karczochem", Aleje Ujazdowskie 14
  • oficyna, Aleje Ujazdowskie 12
 • zespół pałacu Sobańskich, Aleje Ujazdowskie 13
  • pałac
  • 2 pawilony
  • ogród
 • kamienica Szelechowa, Aleje Ujazdowskie 17
 • kamienice w Alejach Ujazdowskich, numery: 19, 22, 24 (Kamienica pod Gigantami), 41, 45 (z oficyną - ul. Mokotowska 58), 49, 51
 • pałac Śleszyńskich, Aleje Ujazdowskie 25
 • pałacyk Raua, Aleje Ujazdowskie 27
 • pałacyk Lilpopów, Aleje Ujazdowskie 33/35
 • pałac, Aleje Ujazdowskie 39
 • willa, ul. Bacciarellego 4
  • ogrodzenie
 • kamienice przy ul. Bagatela, numery: 10, 13, 15
 • założenie urbanistyczne, pl. Bankowy
 • hotel "Saski", pl. Bankowy 1
 • d. Bank Polski, pl. Bankowy 1
 • pałac Ministrów, pl. Bankowy 3
 • pałac Komisji Przychodów, Skarbu, pl. Bankowy 5
 • kamienica, pl. Bankowy 7
 • założenie urbanistyczne, ul. Bednarska
 • d. łaźnia, ul. Bednarska 2/4, 1832, nr rej.: 8 z 1.07.1965
 • kamienice przy ul. Bednarskiej, numery: 14, 21, 23 (z oficyną), 24, 25 (kamienica Walusińskich), 26, 28/30
 • założenie urbanistyczne, ul. Bielańska
 • Bank Polski (częściowa ruina), ul. Bielańska 10
 • założenie urbanistyczne, ul. Boleść
 • założenie urbanistyczne, ul. Bracka
 • pałac Brzozowskich, ul. Bracka 20a
 • Dom Handlowy Jabłkowskich, ul. Bracka 25
 • założenie urbanistyczne, ul. Brzozowa
 • zespół 2 domów, ul. Brzozowa 10, 12
  • dom, ul. Brzozowa 10
  • dom, ul. Brzozowa 12
  • ogród
  • mur oporowy
  • kładka
 • kamienice przy ul. Brzozowej, numery: 5, 6/8, 7/9, 11, 13, 14, 20, 21, 22 (dawny spichlerz), 23 (z oficyną), 25, 27, 29, 31/33, 35, 37
 • założenie urbanistyczne, ul. Bugaj
 • kamienice przy ul. Bugaj, numery: 13a, 13b, 15/17
 • kamienice przy ul. Chmielnej, numery: 1/3 (/Nowy Świat 29), 13 (kamienica frontowa), 18, 24, 30
 • gmach Stowarzyszenia Techników, ul. Czackiego 3/5
 • gmach Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, ul. Czackiego 21/25
 • kamienica, ul. Czerwonego Krzyża 6
 • gmach Biblioteki Załuskich, ul. Daniłowiczowska 14 → ul. Hipoteczna 2
 • Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad
 • pałac Schlenkera, pl. Dąbrowskiego 6
 • założenie urbanistyczne, ul. Długa
 • budynki przy ul. Długiej, numery: 1, 4, 6, 15, 16, 18/20, 23 (d. zajazd), 24 (/pl. Krasińskich 1a; d. komora celna), 25, 27, 28, 29 (d. Hotel Polski), 44
 • pałac Raczyńskich, ul. Długa 7
 • pałac Radziwiłłowej, ul. Długa 26
 • pałac Dückerta, ul. Długa 38/40
 • Arsenał, ul. Długa 52
 • szkoła, ul. Drewniana 8
 • kamienica, ul. Dynasy 8
  • ogród
 • założenie urbanistyczne, ul. Dziekania
 • dom "Pałac Dziekana", ul. Dziekania 4/6
 • założenie urbanistyczne, ul. Elektoralna
 • Bank Polski, ob. Główny Urząd Miar, z oficynami, ul. Elektoralna 2
 • szpital Świętego Ducha, ul. Elektoralna 12
 • zespół Elektrowni Warszawskiej, ul. Elektryczna 2a
  • rozdzielnia 35(30) kV
  • rozdzielnia 5/15 kV
  • keson - podziemny zbiornik wody
  • hala maszyn
  • kotłownia nr 2
 • dom, ul. Filtrowa 7
  • ogród
 • kamienica z oficynami, ul. Flory 3
 • zespół pałacu Zamoyskich, ul. Foksal 1/2/4
  • pałac
  • 2 oficyny
  • domek dozorcy
  • park
 • pałacyk, d. Biblioteka Przeździeckich, ul. Foksal 6
  • ogród
 • kamienice przy ul. Foksal, numery: 11, 13, 15, 16
 • gmach Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, ul. Foksal 19
 • założenie urbanistyczne, ul. Franciszkańska
 • kamienica, ul. Frascati 2
 • Bank Zachodni, ul. Fredry 6
 • Bank Dyskontowy, ul. Fredry 8
 • założenie urbanistyczne, ul. Freta
 • kamienice przy ul. Freta, numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11-15, kamienica Łyszkiewicza nr 16, 17-26, 28-35, 36/38, 37, 38, 39/41, 40/42, 43, 44/46, 45, 47-53, 55
 • kamienice przy ul. Górnośląskiej, numery: 14, 16, 20, 22
 • willa, ul. Górnośląska 33, 1925-26, nr rej.: 1599-A z 29.11.1995
  • ogród
 • założenie urbanistyczne, pl. Grzybowski
 • kamienice przy pl. Grzybowskim, numery: 10, 12
 • gmach Biblioteki Załuskich, ul. Hipoteczna 2
 • dom, ul. Hoene-Wrońskiego 5
  • ogród i ukształtowanie terenu
 • willa, ul. Hoene-Wrońskiego 7
  • ogród
 • willa, ul. Hoene-Wrońskiego 9
 • kamienice przy ul. Hożej, numery: 1, 41, 42
 • elewacje frontowe warsztatów Fabryki Braci Łopieńskich, ul. Hoża 55
 • dom Związku Zawodowego Kolejarzy z teatrem "Ateneum", ul. Jaracza 2
 • Bank Towarzystwa Spółdzielczego, ul. Jasna 1
 • założenie urbanistyczne, ul. Jezuicka
 • kamienice przy ul. Jezuickiej, numery: 1/3 (d. konwikt jezuitów), 2, 4 (d. gimnazjum jezuickie), 6, 8
 • założenie urbanistyczne, ul. Kamienne Schodki
 • założenie urbanistyczne, ul. Kanonia
  • przejście z zamku do katedry (I) nad ul. Dziekania
  • przejście z zamku do katedry (II), ul. Kanonia 4
 • kamienice przy ul. Kanoniej, numery: 6-26 (parzyste)
 • założenie urbanistyczne, ul. Kapitulna
 • Teatr Polski, ul. Karasia 2
 • gmach Polskiego Towarzystwa Higienicznego, ul. Karowa 31
 • d. ujeżdżalnia, ul. Klonowa 2
 • willa, ul. Klonowa 4, 1936
  • ogród
 • willa, ul. Klonowa 6/8
  • ogrodzenie
 • zespół d. koszar sierakowskich, ul. Konwiktorska 1/3
  • d. koszary
  • pawilon
  • oficyna
 • założenie urbanistyczne, ul. Kopernika
 • dom (ze skrytką z okresu okupacji), ul. Kopernika 4
 • kamienice przy ul. Kopernika, numery: 11/13, 15
 • gmach Centralnego Towarzystwa Rolniczego, ul. Kopernika 30
 • Szpital Dziecięcy, ul. Kopernika 43
 • Biblioteka Publiczna, ul. Koszykowa 26
 • gmach Wydziału Architektury, ul. Koszykowa 55
 • Hala Targowa, ul. Koszykowa 61/63
 • kamienica, ul. Koszykowa 70
 • założenie urbanistyczne, ul. Kościelna
 • kamienice, przy ul. Kościelnej, numery: 6, 7/9, 8/8a, 10 (tzw. pałac Łowczanki), 11, 13-16
 • pałac Przeździeckich, ul. Kościelna 12
 • założenie urbanistyczne, ul. Kozia
 • kamienica, ul. Kozia 1
 • założenie urbanistyczne, ul. Koźla
 • kamienice przy ul. Koźlej, numery: 2, 4, 6/8, 10, 14, 16/18, 20/22, 24/26, 28
 • założenie urbanistyczne, ul. Krakowskie Przedmieście
 • pałac Raczyńskich z oficynami, ul. Krakowskie Przedmieście 5
 • hotel "Europejski", ul. Krakowskie Przedmieście 13
 • pałac Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 15
 • oficyny kamienicy "Pod Messalką" z Łaźnią Centralną, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
 • szpital św. Rocha, ob. uniwersytet, ul. Krakowskie Przedmieście 24
 • pałac Wesslów (Poczta Saska), ul. Krakowskie Przedmieście 25
 • zespół Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24/26/28
  • Pałac Kazimierzowski
  • Gmach Porektorski
  • Gmach Poseminaryjny
  • Szkoła Główna
  • Gmach Audytoryjny
  • Gmach Pomuzealny (ob. Wydział Historii)
  • Biblioteka Uniwersytecka
  • budynek Audytorium Maximum
  • Gmach Polonistyki
  • Gmach Pedagogiki
  • tzw. Oficyna Wizytek
  • Gmach Anglistyki (oficyna pałacu Uruskich)
  • brama uniwersytecka
  • mur oporowy za Pałacem Kazimierzowskim
  • ogród
 • pałac Uruskich-Czetwertyńskich, ul. Krakowskie Przedmieście 30
 • pałac Tyszkiewiczów-Potockich z oficyną, ul. Krakowskie Przedmieście 32
 • Hotel Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44
 • Pałac Radziwiłłów, Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48
 • zajazd Dziekanka, ul. Krakowskie Przedmieście 56
 • Pałac Kazanowskich w Warszawie - "Res Sacra Miser", ul. Krakowskie Przedmieście 62
 • Resursa Obywatelska, ob. Dom Polonii, ul. Krakowskie Przedmieście 64
 • d. odwach, ul. Krakowskie Przedmieście 66
 • kamienice przy Krakowskim Przedmieściu, numery: 1, 3 (z oficyną), 7, 8, 10, 12, 14, 17, 27/Kozia 4, 31/Kozia 6, 33/Kozia 8, 37/Kozia 12, 39/Kozia 14, 41/Kozia 16, 43/Kozia 18, 45/Kozia 20, 53/Kozia 28, 55, 57/Kozia 34, 59/Kozia 36, 61/Kozia 38, 63/Kozia 38, 65/Kozia 42, 67/Kozia 44, 69/Kozia 46, 71/Kozia 48, 79 (Dom Roezlera), 81, 83, 85, 87/Senatorska 3, 89/Senatorska 1
 • założenie urbanistyczne, pl. Krasińskich
 • zespół pałacu Krasińskich, pl. Krasińskich 5
  • pałac
  • ogród
  • brama w ogrodzie, ul. Nalewki
  • 2 studnie (przy placu)
 • gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, ul. Kredytowa 1
 • gmach Towarzystwa Zakładów Gazowych, ul. Kredytowa 3
 • dom Klubu Myśliwskiego z oficynami (łącznik i pałacyk w podwórzu), ul. Kredytowa 5/7
 • dom "Bez Kantów", ul. Królewska 2
 • Centralny Dom Towarowy, ob. DT "Smyk", ul. Krucza 50
 • założenie urbanistyczne, ul. Krzywe Koło
 • kamienice przy ul. Krzywe Koło, numery: 2-5, 6/6a, 7-10, 11/Nowomiejska 12, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, kamienica Falkiewicza nr 28, 30
 • dom probostwa par. św. Aleksandra, ul. Książęca 2
 • kamienica z oficynami, ul. Książęca 6
 • zakład kąpielowy, ul. Lipowa 2
 • pałacyk, ul. Litewska 6
 • kamienice przy ul. Lwowskiej, numery: 3, 6, 11, 13, 13a, 15, 17
 • założenie urbanistyczne, pl. Małachowskiego
 • kamienica, pl. Małachowskiego 2
 • gmach "Zachęty", pl. Małachowskiego 3
 • gmach "Kasy Chorych", ul. Mariańska 1
 • założenie urbanistyczne, Mariensztat
 • kamienice na Mariensztacie, numery: 9, 11/11a, 13, 15
 • kamienica, ul. Marszałkowska 72
 • założenie urbanistyczne, ul. Mazowiecka
 • założenie urbanistyczne, ul. Miodowa
 • Pałac Biskupów Krakowskich, ul. Miodowa 5
 • zespół pałacu Branickich
  • pałac ze skrzydłami, ul. Miodowa 6/Podwale 3
  • oficyna, ul. Podwale 3
  • oficyna, ul. Podwale 5
  • brama, ul. Podwale 3
 • pałac Szaniawskich, ul. Miodowa 8
 • zespół pałacu Młodziejowskich
  • pałac, ul. Miodowa 10
  • 2 oficyny pałacu, ul. Podwale 7
 • zespół pałacu Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14
  • pałac
  • oficyna
  • ogród (dziedziniec)
  • ogrodzenie z bramami
 • pałac Paca ze skrzydłami, ul. Miodowa 15
  • budynek bramny
 • zespół pałacu Arcybiskupiego, ul. Miodowa 17-19
  • pałac ze skrzydłami
  • altana ogrodowa
  • brama
 • kamienice przy ul. Miodowej, numery: 12, 18, 22
 • Collegium Nobilium, ob. Akademia Teatralna, ul. Miodowa 24
 • hala targowa "Mirowska", pl. Mirowski 1
 • hala targowa, pl. Żelaznej Bramy 1
 • d. Koszary Mirowskie, pl. Mirowski 3
 • założenie urbanistyczne, ul. Mokotowska
 • pałacyk z dziedzińcem i ogrodzeniem, ul. Mokotowska 25
 • dom Kraszewskiego, ul. Mokotowska 48
 • kamienice przy ul. Mokotowskiej, kamienica Pod Niedźwiedziem nr 8, 12, 14, Kamienica Kryształa nr 24, 25, 48, 50, 51/53, 57, 58 (→ oficyna Aleje Ujazdowskie 45), 64, 73
 • założenie urbanistyczne, ul. Mostowa
 • kamienice przy ul. Mostowej, numery: 4, 6, 8, 9/9a, 11, 13, 14, 15/17, 16, 18, 20-22, 23/25, 26-30
 • dom, ul. Myśliwiecka 12
 • willa, ul. Myśliwiecka 18
  • ogród
 • pałacyk, al. Na Skarpie 8
 • willa ("Loża Masońska"), al. Na Skarpie 27
 • zespół domów Spółdzielni "Ognisko", al. Niepodległości 210, 212, 214
  • 3 kamienice
  • ogród
 • kamienice przy ul. Noakowskiego, numery: 10, 12
 • kamienice przy ul. Nowogrodzkiej, numery: 10, 12, 14, 18/18a, 25, 40, 44, 45, 46, 48, 50/52
 • pałac Mostowskich, ul. Nowolipie 2
 • założenie urbanistyczne, ul. Nowomiejska
 • kamienice przy ul. Nowomiejskiej, numery: 3-11, 13, 15, 17
 • schronisko im. Sobańskich, ul. Nowowiejska 10a
 • założenie urbanistyczne, ul. Nowy Świat
 • pałac Branickich ze skrzydłami, ul. Nowy Świat 18/20
 • pałac Kossakowskich, ul. Nowy Świat 19
 • pałac Hołówczyca, ul. Nowy Świat 35
 • kamienica Bentkowskiego, ul. Nowy Świat 49
  • ogród
  • ogrodzenie
 • pałac Sanguszków, ul. Nowy Świat 51 / Warecka 1
 • pałac Pusłowskich, ul. Nowy Świat 53
 • pałac Zamoyskich, ul. Nowy Świat 67/69
 • Pałac Barona Szucha do roku 1945,wówczas Barona von Börtzell-Szucha, ul. Nowy Świat 70/72
 • pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72/74
 • kamienice przy ul. Nowy Świat, numery: 1a, 1b, 2 (z oficynami), 7, 25, 27, 33, 34, 37, 39-44, 46, 48, 55, 57, 59, 62/64, 66
 • d. rotunda "Panoramy Tatr", ul. Oboźna 3/5
 • kamienica, ul. Oboźna 8
 • Biblioteka Krasińskich, ul. Okólnik 9/9a
 • kamienica, ul. Ordynacka 15/Nowy Świat 18a
 • zespół pracowni malarskich (poddasze kamienicy), ul. Pankiewicza 3
 • założenie urbanistyczne, ul. Piekarska
 • kamienice przy ul. Piekarskiej, numery: 2a, 3-6, 16, 20
 • szkoła im. Cecylii Plater-Zyberk, ul. Piękna 24/26
 • willa Struvego, ul. Piękna 44
  • ogród
 • założenie urbanistyczne pl. marsz. J. Piłsudskiego
  • Grób Nieznanego Żołnierza
 • założenie urbanistyczne, ul. Piwna
 • kamienice przy ul. Piwnej, numery: 3, 4, 4a, 5-8, 10, 12, 13, 13a, 14-26, 27/Piekarska 2, 28-31, 33-37, 38/38a, 39-49, 51, 53
 • ""pałacyk"", ul. E. Plater 17
 • założenie urbanistyczne, ul. Podwale
 • 2 oficyny, ul. Podwale 3, 5 → pałac Branickich, ul. Miodowa 6
 • oficyna, ul. Podwale 7 → pałac Młodziejowskich, ul. Miodowa 10
 • kamienice przy ul. Podwale, numery: 9, 15
 • d. szpital św. Ducha, ul. Podwale 29 / Nowomiejska 21
 • zespół zabudowań Politechniki, pl. Politechniki 1
  • gmach Politechniki
  • gmach mechaniki z halą warsztatową i kominem
  • gmach fizyki z obserwatorium astronomicznym
  • gmach aerodynamiki
  • gmach elektrotechniki
  • gmach technologii chemicznej
  • gmach chemii
  • kreślarnia
  • dom dozorcy (2 budynki mieszkalne), ul. Koszykowa 75
 • kamienica, ul. Polna 42
 • gmach Tow. Ubezpieczeń "Prudential", pl. Powstańców Warszawy 9
 • kamienice przy ul. Poznańskiej, numery: 15, 37, 38
 • willa, ul. Profesorska 3
 • kamienice przy ul. Próżnej, numery: 7, 9 , 12, 14
 • kamienice przy ul. Przyrynek, numery: 1, 3/5, 7
 • dom, ul. Rozbrat 32
  • ogrodzenie z bramą wjazdową
 • dom, ul. Rozbrat 34/36
  • ogrodzenie
  • obudowa źródła
  • fontanna na dziedzińcu
 • pałac Wielopolskiej, al. Róż 1/Aleje Ujazdowskie 15
  • ogródek
  • ogrodzenie
 • willa, al. Róż 3
 • kamienice w al. Róż, numery: 6, 8
 • wille w al. Róż, numery: 12, 16
 • założenie urbanistyczne, ul. Rybaki
 • Brama Mostowa (Prochownia), ul. Rybaki 2
 • d. więzienie, ul. Rybaki 2
 • założenie urbanistyczne, ul. Rycerska
 • kamienice przy ul. Rycerskiej, numery: 4/6, 10/12
 • założenie urbanistyczne, Rynek Nowego Miasta
 • kamienice przy Rynku Nowego Miasta, numery: 1, 3-5, 6/10, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29/31
 • założenie urbanistyczne, Rynek Starego Miasta
 • kamienice przy Rynku Starego Miasta: numery: 1, 3, 4/6, 5, 7-20, 21/21a, kamienica Pod Fortuną nr 22, kamienica Fukierów nr 27, 22-30, kamienica pod św. Anną nr 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42
 • założenie urbanistyczne, ul. Senatorska
 • kamienice przy ul. Senatorskiej, numery: 5-10, 27/Wierzbowa 11
 • pałac Lupy-Małachowskiego, ul. Senatorska 11
 • pałac Dembińskich ("Wolbromskie"), ul. Senatorska 12
 • zespół pałacu Prymasowskiego, ul. Senatorska 13/15
  • pałac
  • ogród
  • budynki (na terenie ogrodu)
 • pałac Blanka, ul. Senatorska 14
 • Teatr Wielki, ul. Senatorska 21/25
 • zespół pałacu Zamoyskich, ul. Senatorska 35/37
  • pałac Błękitny
  • oficyna pałacu
  • Biblioteka Zamoyskich
 • Bank Landaua, ul. Senatorska 38
 • pałac Mniszchów, ul. Senatorska 40
 • kamienice przy ul. Smolnej, numery: 6 (d. pawilon szpitala Czerwonego Krzyża), 32, 34, 36, 38, 40
 • pracownia rzeźbiarska Karola Tchorka, ul. Smolna 36a m 10
 • założenie urbanistyczne, ul. Solec
 • budynki d. rzeźni miejskiej, obecnie Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24
 • budynek, ul. Solec 36a (obecnie Dom Pomocy Społecznej im. św. Franciszka Salezego)
 • dom Szymonowicza, ul. Solec 37
 • magazyn solny, ul. Solec 63
 • dom (oficyna), ul. Solec 103
 • gmach Hipoteki, al. „Solidarności” 58
 • kamienica, al. "Solidarności" 61
 • pałac Przebendowskich (Zawiszów), al. "Solidarności" 62
 • kamienica, al. "Solidarności" 75 / ul. Tłomackie 1
 • Biblioteka Działyńskich, al. "Solidarności" 76
 • kamienica, al. "Solidarności" 76a
 • Żydowski Instytut Historyczny, al. "Solidarności" 79
 • kamienica, al. "Solidarności" 81
 • pałac Jacobsonów, al. "Solidarności" 105
 • kamienica, al. "Solidarności" 105
 • założenie urbanistyczne, ul. Stara
 • zespół Umschlagplatzu, ul. Stawki 4
  • budynek szkolny, ul. Stawki 4/6
  • budynek szkolny, ul. Stawki 8
  • Pomnik i część placu przeładunkowego
 • założenie urbanistyczne, ul. Szeroki Dunaj
 • kamienice przy ul. Szeroki Dunaj, numery: 1/Wąski Dunaj 12/14, 3/Wąski Dunaj 12/14, 4-11, 13
 • założenie urbanistyczne, ul. Szpitalna
 • kamienica Wedla, ul. Szpitalna 8
 • Pałac Barona Szucha do roku 1945, wówczas Barona von Börtzell-Szucha, al. Szucha 6
 • kamienica, al. Szucha 9
 • budynek, al. Szucha 14 → zespół Korpusu Kadetów, Aleje Ujazdowskie 1-9
 • gmach Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, al. Szucha 25
 • kamienica, ul. Śniadeckich 23
 • założenie urbanistyczne, ul. Świętojańska
 • kamienice przy ul. Świętojańskiej, numery: 1 (kamienica Pod Pelikanem pl. Zamkowy 1/13), 2, 3/pl. Zamkowy, 4-6, 7/9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
 • założenie urbanistyczne, ul. Tamka
 • pałac Gnińskich, ul. Tamka 41/Okólnik 1
  • bastion
 • gmach Banku Handlowego, ul. Traugutta 7
 • założenie urbanistyczne, pl. Trzech Krzyży
 • kamienica, pl. Trzech Krzyży 3
 • Instytut Głuchoniemych, pl. Trzech Krzyży 4/6
 • Domek Holenderski na tyłach pl. Trzech Krzyży 4/6
 • kamienica "Pod Gryfami", pl. Trzech Krzyży 18
 • założenie urbanistyczne, ul. Twarda
 • założenie urbanistyczne, pl. Unii Lubelskiej
  • rogatka mokotowska I, pl. Unii Lubelskiej - róg Chocimskiej
  • rogatka mokotowska II, pl. Unii Lubelskiej - róg Polnej
 • kamienica z oficynami, ul. Warecka 11
 • założenie urbanistyczne, ul. Wąski Dunaj
 • kamienice przy ul. Wąski Dunaj, numery: 2/Nowomiejska 1/3, 5, 8, 9/Rycerska 8/10, 13/Rycerska 8/10, 16, 18, 20
 • kamienice przy ul. Widok, numery: 10, 11, 16
 • założenie urbanistyczne, ul. Wiejska
 • zespół Parlamentu, ul. Wiejska 4-8
  • gmach Sejmu Odrodzonej Polski (d. Instytut Aleksandryjski)
  • Sala Posiedzeń Sejmu z łącznikiem
  • hotel sejmowy
  • 4 budynki biurowe
 • budynek Izby Przemysłowo - Handlowej, ob. Kancelaria Prezydenta RP, ul. Wiejska 10
  • pawilony wjazdowe (I i II), ul. Wiejska 10
 • założenie urbanistyczne, ul. Wierzbowa
 • kamienica, ul. Wierzbowa 9
 • kamienice przy ul. Wilczej, numery: 29a, 69
 • gmach Akademii Sztuk Pięknych, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37
 • Budynek Zarządu Elektrowni "Powiśle", ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
 • d. sierociniec, ul. Zagórna 3/5
 • założenie urbanistyczne, ul. Zakroczymska
 • pałac Mokronowskich, ul. Zakroczymska 2 - Kamienica Fontany
 • kamienica, ul. Zakroczymska 4
 • pałac Sapiehów (d. "koszary sapieżyńskie"), ul. Zakroczymska 6
 • założenie urbanistyczne, pl. Zamkowy
 • kamienice przy pl. Zamkowym, numery: 9, 11, 13a, 15, 17/19
 • kamienica, ul. Zgoda 3
 • gmach d. "PAST - CEDEGREN", ul. Zielna 37/39
 • pałacyk, ul. Zielna 49
 • gmach Krajowej Kasy Oszczędności, ul. Złota 1
 • kamienica, ul. Żabia 7
 • pałac Lubomirskich, pl. Żelaznej Bramy 10
 • kamienica, ul. Żurawia 2
 • historyczny układ urbanistyczny ul. Chmielnej (od Nowego Światu do pasażu Wiecha)

Targówek

 • zespół kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Księcia Ziemowita 39
  • kościół
  • dzwonnica
  • plebania
  • ogród
 • cmentarz Bródnowski, ul. św. Wincentego 83
 • kościół pw. św. Wincentego
 • zespół koszar, ul. 11 Listopada 17/19
 • willa, ul. Siarczana 6
  • ogród
 • grodzisko na Bródnie

Ursus

 • cmentarz par. rzym.-kat. (tzw. piastowski) w Gołąbkach, ul. Bohdana Żołądkowskiego
 • kapliczka przy cmentarzu, ul. Dzieci Warszawy

Ursynów

 • zespół kościoła św. Katarzyny, ul. Fosa 17
  • kościół
   • średniowieczna chrzcielnica
   • średniowieczny krucyfiks, przed którym miał się modlić Władysław Jagiełło
  • dzwonnica
  • plebania
  • wikarówka
  • cmentarz przykościelny
  • ogrodzenie
 • kwatera z mogiłami 1939-1945 na cmentarzu (par. śś. Ap. Piotra i Pawła), ul. Łagiewnicka
 • zespół torów wyścigów konnych, ul. Puławska 266
  • tory wyścigów i teren
  • trybuny
  • budynek administracyjny z siodlarnią
  • zespół budynków stajenno-mieszkalnych I
  • zespół budynków stajenno-mieszkalnych II
  • dom inspektora
 • zespół pałacowo-parkowy w Natolinie, ul. Nowoursynowska
  • pałac
  • oficyna pałacowa
  • pawilon ogrodowy (świątynia dorycka)
  • domki dozorców
  • gajówka
  • sarkofag
  • akwedukt
  • brama mauretańska
  • most mauretański, pomnik Natalii Sanguszkowej
  • brama
  • park
 • zespół pałacowy Ursynów, ul. Nowoursynowska 166
  • pałac z oficynami
  • taras ze schodami
  • park
 • dom (chałupa), ul. Kabaty 1
 • willa, ul. Krasnowolska 78
 • zespół dworski Wyczółki (I), ul. Łączyny 2
  • dwór
  • park z rzeźbami
 • zespół willi Wyczółki (II), 1918-22, ul. Łączyny 54
  • willa
  • czworak
  • ogród
 • leśniczówka, ul. Rydzowa 1

Wawer

 • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Trakt Lubelski 157
 • budynki stacji kolejowych Międzylesie, Radość, Miedzeszyn, Falenica, Michalin, Józefów oraz Świder
 • cmentarz par. pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Cylichowska
 • dom z piwnicami i skrytką, ul. Barbórki 16
 • dom, ul. Derkaczy 79
 • willa, ul. Dusznicka 64
 • willa "Lodusieńka", ul. Herbaciana 6
 • dom, ul. Junaków 24
  • ogród
 • willa, ul. Junaków 33/35
  • ogród
 • dom z wieżą, ul. Kamieńskiego 4
  • ogród
 • willa, ul. Lokalna 57/59
  • ogród
 • dawny dworzec kolejowy Falenica, ul. Patriotów 40
 • zajazd, ul. Płowiecka 83
 • willa, ul. Przewodowa 112
  • ogród
 • willa, ul. Przewodowa 123/125
 • dawna stacja kolejki dojazdowej Wawer, ul. Widoczna 6
 • dom, ul. Widoczna 79
 • willa, ul. Wilgi 43
  • ogród
 • dom, ul. Zasobna 46/48
 • fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpotańskiego (4 sprzężone hale produkcyjne),

ul. Żegańska 1

Wesoła

 • kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, ul. Borkowska 1
  • cmentarz przykościelny

Wilanów

 • Wilanów - założenie urbanistyczne
 • zespół kościoła par. pw. św. Anny
  • kościół
  • plebania, ul. Biedronki 1
  • dom służby kościelnej, ul. Biedronki 1a
 • cmentarz
 • kaplica cmentarna
 • ogrodzenie i brama
 • zespół pałacowo-ogrodowy, ul. Stanisława Kostki Potockiego 1
  • pałac Królewski
  • kordegarda
  • oficyna kuchenna
  • stajnia pałacowa z wiatą
  • oranżeria
  • figarnia z pseudośredniowieczną bramą
  • ujeżdżalnia
  • wozownia
  • psiarnia
  • d. kuźnia, ul. Wiertnicza 1e
  • d. komisariat, ul. Wiertnicza 1f
  • d. ślusarnia i areszt (?), ul. Wiertnicza 1c
  • dom ogrodnika, ul. Biedronki 16
  • dom podstarościego
  • holendernia
  • spichrze
  • studnia na dziedzińcu
  • brama wjazdowa
  • park pałacowy z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim
   • domek dozorcy
   • mauzoleum Potockich
   • pompownia
   • altana chińska
   • most rzymski
   • pomnik Bitwy Raszyńskiej
   • sarkofag ku czci Stanisława Kostki Potockiego
   • obelisk ku czci braci Potockich
   • kolumna z krzyżem maltańskim
   • kolumna z orłem
   • rzeźba figuralna (balustrady, posągi kamienne i ceramiczne)
 • d. szpital św. Aleksandra, ul. Biedronki 6
 • "Dom Doktora", ul. Biedronki 6a
 • d. fabryka, ul. Wiertnicza 1
 • d. kuźnia wiejska, ul. Wiertnicza 2
 • jatki, ul. Wiertnicza 2a
 • ochronka, ul. Wiertnicza 2a
 • d. zajazd, ul. Wiertnicza 27
 • mostek, ul. Wiertnicza
 • zespół pałacowo-parkowy w Morysinie
  • ruiny pałacyku
  • domek stróża
  • gajówka, drewn.
  • oraculum
  • brama
  • park
 • kościół św. Elżbiety w Warszawie (Powsin), ul. Przyczółkowa
  • dzwonnica
 • cmentarz wojenny z II wojny światowej w Powsinie, ul. Przyczółkowa
 • d. karczma w Powsinie, ul. Przyczółkowa 394

Włochy

 • Fort VI "Okęcie", ul. Lipowczana 6
 • pałac Koelichenów, ul. ks. J. Chrościckiego 2
 • zespół dworski, ul. 1 Sierpnia 11
  • dwór (częściowo rozebrany po 1945)
  • stodoła
  • budynek inwentarski
  • wozownia
  • czworak
  • ogród (szpalery drzew)

Wola

 • osiedle WSM "Koło" - układ urbanistyczny i zespół budowlany w obrębie ulic: Czorsztyńska - Deotymy - Dobiszewskiego - Magistracka - Ożarowska - Raszei
 • kościół par. pw. św. Augustyna, ul. Nowolipki
 • kościół par. pw. św. Karola Boromeusza, ul. Chłodna 21a
 • kościół par. pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny, ul. Żytnia 1
 • kościół par. pw. Stanisława Biskupa ul. Bema 73
 • kościół par. pw. św. Stanisława (św. Wojciecha), ul. Wolska 76
 • kościół klasztorny karmelitów trzewiczkowych, ob. par. pw. Narodzenia NMP al. „Solidarności” 80
 • zespół Cmentarza Powązkowskiego, ul. Powązkowska 1
  • cmentarz
  • kościół pw. św. Karola Boromeusza
  • katakumby
  • budynek karawaniarni, ul. Powązkowska 14
 • cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Młynarska 54/58
 • cmentarz ewangelicko-reformowany (kalwiński), ul. Żytnia 42/44
 • cmentarz żydowski, ul. Okopowa 49/51
 • cmentarz muzułmański - kaukaski, ul. Młynarska 60
 • cmentarz muzułmański - tatarski, ul. Tatarska
  • domek dozorcy
  • ogrodzenie
 • cmentarz karaimski, ul. Redutowa
 • zespół Reduty Wolskiej, ul. Wolska 138-140
  • kościół par. pw. św. Wawrzyńca
  • cerkiew prawosławna cmentarna pw. św. Jana Klimaka
  • cmentarz prawosławny
  • reduta nr 56 (szańce ziemne, wały i fosa)
 • skwer im. "Jura" Gorzechowskiego (teren d. więzienia kobiecego "Serbia"), al. Jana Pawła II - Dzielna - Smocza
 • zespół budynków szkolnych, ul. Bema 76
 • założenie urbanistyczne ul. Chłodnej
 • kamienica z oficynami, ul. Chłodna 20
 • kamienica, ul. Chłodna 27
 • szpital, ul. Działdowska 1/3
 • więzienie "Pawiak" (teren i relikty zabudowy), ob. Muzeum, ul. Dzielna 26/24
 • zakład ogrodniczy Ulrichów, ul. Górczewska 124
  • szklarnie
  • dom mieszkalny "pałacyk"
  • dom mieszkalny
  • park - ogród pokazowy
 • przedszkole, ul. Kasprzaka 18/20
 • zespół gazowni, ul. Kasprzaka 25
  • kotłownia z kominem
  • wieża ciśnień z remizą straży pożarnej
  • budynek biurowy k. wieży ciśnień
  • oczyszczalnia systemu III
  • oczyszczalnia systemu IV (nie istnieje)
  • tłocznia gazu
  • oczyszczalnia systemu I i II
  • zbiornik gazu I
  • zbiornik gazu II
  • amoniakalnia
  • budynek z wagą koksu
  • fenolownia
  • portiernia
  • magazyn centralny
  • warsztat
  • naftalenownia
  • budynek administracyjny
  • benzolownia
  • kalorymetr
  • centrala elektryczna
  • stajnia z powozownią
  • 3 domy mieszkalne
 • część zabudowy d. koszar, ul. Kozielska 4, 4a
  • budynek koszarowy (nr 28)
  • rotunda (magazyn)
 • założenie urbanistyczne ul. Leszno
 • dom, ul. Ludwiki 1
 • dom, ul. Łucka 8
 • kamienica, ul. Pańska 85
 • pałacyk, ul. Płocka 9/11
 • zespół budynków stacji postojowej Warszawa - Szczęśliwice, ul. Potrzebna 54
  • budynek administracyjny
  • akumulatornia
  • kompresornia
  • warsztaty
  • dom zawiadowcy
  • spawalnia
 • zespół Elektrowni Tramwajów Miejskich (ob. siedziba Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Przyokopowa 28
  • hala główna (kotłownia z pompownią i maszynownią)
  • budynek administracyjno - mieszkalny
  • portiernia
  • ogrodzenie z bramą
 • szkoła, ul. Rogalińska 2
 • dom, ul. Siedmiogrodzka 5
 • pałacyk, ul. Srebrna 12
 • pozostałości zespołu fabryki, ul. Waliców 11 / Pereca
  • dom
  • piwnice (pod domem i dziedzińcem)
  • mur ceglany z bramą od ul. Waliców
 • zespół pałacyku Biernackich, ul. Wolska 27/29
  • pałacyk
  • oficyna
  • pawilon I
  • pawilon II
 • kamienica, ul. Złota 83
 • Zakłady Norblina, ul. Żelazna 51/53 (ob. siedziba Muzeum Przemysłu)
  • budynek odlewni
  • budynek z halami pieców i trawiarnia
  • budynek tłoczni
  • kuźnia
  • budynek ciągarni
  • budynek wykańczalni (3-halowy)
  • budynek czyszczalni
  • budynek hartowni i laboratorium
  • budynek magazynów surowców
  • budynek administracyjny
 • fragment budynku Żydowskiego Domu Studiów Religijnych i Modlitwy, ul. Żelazna 57
 • zespół fabryki "Duschik i Szolce", ul. Żelazna 63
  • dom mieszkalny
  • hala fabryczna
  • brama wjazdowa
 • zespół domu Wojciecha Bogusławskiego, ul. Żelazna 97
  • pałacyk
  • oficyna I
  • oficyna II

Żoliborz

 • Żoliborz historyczny (układ i zabudowa)
  • "Kolonia Dziennikarska
  • osiedle WSM
  • Żoliborz Oficerski"
 • zespół cytadeli, ul. Wybrzeże Gdyńskie
  • mury z bramami
  • X pawilon
  • d. kaplica pw. św. Ducha
  • d. budynki klasztorne
  • budynek, ul. Gwardii
  • budynek, ul. Fawory
  • Fort Sokolnickiego, ul. Krasińskiego
  • Fort Traugutta, ul. Mickiewicza
  • poterna (tunel) z cytadeli, ul. Wojska Polskiego/pl. Inwalidów
 • zabudowa parzystej strony, ul. Brodzińskiego, numery: 2 (z ogrodem), 4 (z ogrodem), 8, 10, 12 (z ogrodem), 16, 20 (z ogrodem), 24, 28 (z ogrodem), 30, 32
 • szkoła, ul. Czarnieckiego 49
 • willa, ul. Czarnieckiego 53
  • ogród
 • domy wraz z ogrodami, przy ul. Dygasińskiego, numery: 1, 3, 15, 19, 20, 21, 22 (bez ogrodu), 23
 • domy wraz z ogrodami przy ul. Dziennikarskiej, numery: 11, 12
 • szkoła, ul. Elbląska 51
 • dom (segment), ul. Forteczna 12
  • ogród
 • domy (segmenty) przy ul. Gomółki, numery: 4, 6
 • dom wraz z ogrodami przy ul. Hauke-Bosaka, numery: 9, 12
 • dom, ul. Kaniowska 1
 • domy przy pl. Lelewela, numery: 12, 14, 18 (z ogrodem)
 • dom, ul. Mickiewicza 34/36
 • domy (wraz z ogrodami) przy ul. Niegolewskiego, numery: 8, 10, 21 (bez ogrodu), 21/II (bez ogrodu), 27
 • willa, ul. Promyka 17
  • ogród
 • dom (segment), pl. Słoneczny 6
  • ogród
 • domy przy ul. Sułkowskiego, numery: 28 (z ogrodem), 32
 • domy przy ul. Śmiałej, numery: 41, 48, 50, 54 (z ogrodem), 58 (z ogrodem), 60, 63 (z ogrodem), 66, 73
 • willa przy pl. Tucholskim 24
  • ogród
 • zabudowa, ul. Wieniawskiego, numery: 1/I, 2/I, 2/2, 3/I, 3/II, 3/III, 3/IV, 4, 5/I, 5/II, 5/III, 5/IV, 5/V, 5/VI, 5/IX, 5/X, 6/I, 6/III, 6/VI, 6/VII, 6/VIII, 6/IX, 6/X, 7/I, 7/II, 7/IV, 7/V, 7/VI, 8/I, 8/III (z ogrodem), 8/IV, 8/VI (z ogrodem)
 • dom, al. Wojska Polskiego 29

Gminna ewidencja zabytków

Oprócz rejestru zabytków prowadzona jest także gminna ewidencja zabytków (dawniej gminna ewidencja dóbr kultury), zweryfikowana w ostatnich latach. Obejmuje ona ok. 4500 obiektów niewpisanych do rejestru.

W gminnej ewidencji znajduje się ok. 90 obiektów wskazanych przez SARP jako obiekty architektury i urbanistyki XX wieku.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu