Zabytki Łomży [historia i autorzy]

Lista zabytków znajdujących się w Łomży:

 • teren części miasta
 • katedra św. Michała Archanioła z 1505-25, XVII-XX,
 • cerkiew prawosławna, obecnie kościół rzymskokatolicki filialny pw. Wniebowzięcia NMP z 1877,(plac Papieża Jana Pawła II),
 • cerkiew cmentarna prawosławna, na dawnym cmentarzu wojskowym, obecnie kaplica rzymskokatolicka z początku XX (ul. Wyszyńskiego),
 • zespół klasztoru benedyktynek (ul. Dworna 32),
  • kościół pw. Świętej Trójcy i NMP z 1857-63, 1946-53
  • klasztor z 1760-84, 1859, 1946-53
  • ogród klasztorny, XIX-XX
 • zespół klasztorny kapucynów (ul. Krzywe Koło 3):
  • kościół MB Bolesnej z 1770-89, XIX,
  • klasztor z budynkami gospodarczymi z 1770-72, XIX,
  • kolegium św. Fidelisa z 1925,
  • dawny ogród (strefa ochrony konserwatorskiej)
 • zespół cmentarzy z 1801,(ul. Kopernika)
  • cmentarz rzymskokatolicki:
   • kaplica Śmiarowskich (Świętego Krzyża), 1838,
   • dom grabarza z 1853,
   • dzwonnica z 1866
  • cmentarz ewangelicko-augsburski:
   • kaplica ewangelicka z 1844
  • cmentarz prawosławny:
   • kaplica prawosławna z 1906
   • ogrodzenie z bramami
 • cmentarz żydowski „nowy” z aleją dojazdową z 2. połowy XIX (ul. Wąska 69),
 • dom przedpogrzebowy z 1920,
 • cmentarz żydowski „stary” z 1. połowy XIX (ul. Woziwodzka - Rybaki - plac Zielony),
 • cmentarz - mogiła powstańców 1863 (Szosa Zambrowska),
 • park miejski im. Jakuba Wagi (ul. Wojska Polskiego), 1842,
 • park Ludowy (ul. Legionów), 1904,
 • fort 4 (kompleks 526), ziemny z 1887-1889,
 • relikty ratusza (podziemne) z XVI, rozebrany w 1824 (Stary Rynek),
 • ratusz z 1822-23 (Stary Rynek 14)
 • sierociniec z 1892 (ul. Bernatowicza 3)
 • gimnazjum męskie z 1912 (ul. Bernatowicza 4)
 • dom z XIX wieku (ul. Długa 13),
 • dom z oficynami z 1892 (ul. Długa 6),
 • dom z 2. połowy XIX (ul. Dworna 3),
 • dom z oficyną (ul. Dworna 5), 3 ćw. XIX,
 • dom wybudowany po 1910, (ul. Dworna 8)
 • dom z końca XIX wieku (ul. Dworna 10),
 • kamienica z 1920 (ul. Dworna 19),
 • szkoła im. Królowej Jadwigi z 1910 roku (ul. Dworna 22),
 • hotel "Metropol", ob. Ośrodek Kształcenia Zawodowego, z początku XX wieku (ul. Giełczyńska 11)
 • willa z ogrodem z 1926 (ul. Kopernika 36),
 • gimnazjum żeńskie z przełomu XIX/XX (ul. Kościuszki 3),
 • dom pastora z 3. ćwiećwiecza XIX (ul. Krzywe Koło 1), ,
 • wartownia z bramą koszarową z końca XIX (al. Legionów), ,
 • Dom Ludowy wybudowany w latach 1900-04 (al. Legionów 9),
 • budynek administracyjny więzienia, ob. szkoła muzyczna z 1892 (al. Legionów 36),
 • łaźnia więzienna, ob. archiwum z końca XIX (al. Legionów 36 A),
 • 3 budynki koszarowe wybudowane w latach 1889-90 (al. Legionów 133),
 • dom z 1890 roku (ul. Dworna 12),
 • bank z 1886 roku (ul. Dworna 14),
 • d. Kasa Przemysłowa z 1888 (ul. Dworna 16),
 • dom wybudowany po 1870 (ul. 1 Maja 11),
 • kamienica z przełomu XIX/XX wieku (plac Niepodległości 3),
 • dom z 1932 roku (ul. Nowogrodzka 5),
 • dom z 1936 roku (ul. Nowogrodzka 7),
 • poczta z dwiema oficynami z 1838 (plac Pocztowy 1),
 • budynek koszarowy z 1890 (ul. Polowa 13),
 • szpital wojskowy, ob. budynek administracyjny (ul. Polowa 22),
 • budynek administracji wojskowej z przełomu XIX/XX wieku (ul. Polowa 53),
 • dom z 1927 wieku (ul. Polowa 55),
 • dom z 4. ćwierćwiecza XIX (ul. Rządowa 8),
 • pałac biskupi z 1925 (ul. Sadowa)
 • dom 1909 roku (ul. Sadowa 2 / Dworna 18),
 • dom katolicki, ob. LO 1933-35 (ul. Sadowa 12),
 • d. pałac gubernatora z 1866, 1925 (pl. Sienkiewicza 1),
 • kamienica 4. ćwierćwiecza XIX (ul. Sienkiewicza 6),
 • dom z początku XX (ul. Sienkiewicza 10),
 • dom z oficyną, (Stary Rynek 13), 1850,
 • szpital Świętego Ducha (ul. Wiejska 16), 1886,
 • dom (ul. Wojska Polskiego 4), po 1920,
 • dom z początku XX (ul. Wojska Polskiego 19),
 • dom z początku XX (ul. Wojska Polskiego 23),
 • magazyn wojskowy z przełomu XVIII/XIX wieku (ul. Polowa 1 b),
 • zespół budynków rzeźni miejskiej z 1906 roku (ul. Nowogrodzka 175):
  • budynek główny
  • budynek administracyjny

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu