Zęby mleczne [historia i autorzy]

Zęby mleczne, czasowe (dentes decidui) – pierwsze pokolenie zębów.

Zęby mleczne człowieka rosną od szóstego (pod koniec) do trzydziestego miesiąca życia. Jest ich razem dwadzieścia (po dziesięć w szczęce i w żuchwie), przy czym w uzębieniu mlecznym nie ma zębów przedtrzonowych. Ze względu na kształt koron i korzeni oraz wykonywaną czynność zęby mleczne dzielą się na trzy grupy: w połowie każdego łuku zębowego są wtedy dwa siekacze, jeden kieł i dwa trzonowce. Ich wypadanie następuje w okresie między szóstym a trzynastym rokiem życia. Pomiędzy szóstym a jedenastym-dwunastym rokiem w jamie ustnej znajdują się zarówno zęby mleczne, jak i stałe. Niekiedy zęby mleczne zostają na całe życie.

Liczba zębów mlecznych

Zęby Z każdej strony W każdym łuku zębowym Razem w szczęce i żuchwie
siekacze 2 4 8
kły 1 2 4
trzonowce 2 4 8
Razem 5 10 20

Erupcja i eksfoliacja

Erupcja (wyrzynanie) oraz eksfoliacja (wypadanie) zębów zachodzi u każdego człowieka w określonym dla każdego zęba momencie:

Ząb
(w notacji FDI)
Nazwa zęba Erupcja Eksfoliacja
(rż.)
51, 61 górne pierwsze siekacze mleczne mies. 8-12 rż. 6-7.
52, 62 górne drugie siekacze mleczne mies. 9-13 rż. 7-8.
53, 63 górne kły mleczne mies. 16-22 rż. 10-12.
54, 64 górne pierwsze trzonowce mleczne mies. 13-19 rż. 9-11.
55, 65 górne drugie trzonowce mleczne mies. 25-33 rż. 10-12.
81, 71 dolne pierwsze siekacze mleczne mies. 6-10 rż. 6-7.
82, 72 dolne drugie siekacze mleczne mies. 10-16 rż. 7-8.
83, 73 dolne kły mleczne mies. 17-23 rż. 9-12.
84, 74 dolne pierwsze trzonowce mleczne mies. 14-18 rż. 9-11.
85, 75 dolne drugie trzonowce mleczne mies. 23-31 rż. 10-12.

mies. – miesiąc, rż. – rok życia

Różnice między zębami mlecznymi a stałymi

W ogólnych zarysach zęby mleczne przypominają kształtem zęby stałe. Istnieją jednak ogólne i szczególne cechy różniące je.

  • Przy szyjce zębów mlecznych znajduje się wałeczek szkliwa otaczający koronę, zwany obręczą zęba (cingulum dentis).
  • Korzenie zębów mlecznych są mniejsze i cieńsze niż korzenie zębów stałych, lecz w trzonowcach mlecznych są one szerzej rozstawione.
  • Krzywizna korzenia w zębach mlecznych uwidacznia się w stopniu nieznacznym.
  • Zęby mleczne w okresie poprzedzającym ich wypadnięcie są rozchwiane. Jest to ruchomość fizjologiczna, występująca na tle resorpcji korzeni. Podobna ruchomość zębów stałych jest objawem patologicznym.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu