Wykładnia oświadczenia woli [historia i autorzy]

Wykładnia oświadczenia woli polega - zgodnie z KC - na takim tłumaczeniu jego treści, jak tego wymagają (w danych okolicznościach) zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W przypadku interpretacji umów należy przede wszystkim badać, jaki był zgodny zamiar stron oraz cel zawieranej umowy. Dopiero w drugiej kolejności należy skupiać się na dosłownym brzmieniu umowy.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu