Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży [historia i autorzy]

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, utworzona w lipcu 1996 roku na podstawie ustawy z dnia 12.09.1990 o szkolnictwie wyższym. Nadzór sprawuje Minister Edukacji i Nauki.

Historia

Wyższa Szkoła Agrobiznesu została założona w 1996 roku. W rejestrze MEN została wpisana po numerem 96. W dniu 5 lipca 1996 roku Centrum Edukacji i Agrobiznesu w Marianowie k. Łomży uzyskało zezwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej na utworzenie uczelni niepaństwowej pn. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży z siedzibą w Marianowie k. Łomży. 24 lipca 1996 roku zarejestrowany został Statut Uczelni, zatwierdzony program nauczania i skład osobowy kadry naukowo – dydaktycznej.

Rektorem WSA został mianowany dr Roman Engler. Prorektorem został wybrany prof. dr hab. Mirosław Łaguna. 1 października 1996 roku studia w Wyższej Szkole Agrobiznesu rozpoczęło 268 osób. Siedzibę uczelni stanowił Zespół Szkól Rolniczych w Marianowie. W grudniu 1997 roku WSA otrzymała od władz miasta budynek, dawny biurowiec Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Narew”. "W lutym 1998 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby. Przecięcia wstęgi w auli dokonał przewodniczący Rady Uczelni Roman Jagieliński oraz Prezydent Miasta Łomża Jan Turkowski i Rektor WSA Roman Engler. W październiku 1998 roku na kierunku Rolnictwo zostały uruchomione studia dzienne. W roku 2000 Wyższa Szkoła Agrobiznesu uzyskała zezwolenie MEN na kształcenie w systemie wyższych studiów zawodowych na kierunku Informatyka. Odbyły się pierwsze egzaminy. Wyższa Szkoła Agrobiznesu rozpoczęła kształcenie w systemie studiów podyplomowych. W ofercie znalazły się kierunki: Rachunkowość, Informatyka, Marketing i Zarządzanie w Oświacie, Blokowe Nauczanie: Przyroda, Blokowe Nauczanie: Sztuka, Fundusze Europejskie. Szkoła ustawicznie rozszerzała własną bazę. Zakupiona została dawna hala produkcyjna ŁZPB „Narew”, którą zaadaptowano na nowoczesną salę audytoryjną dla ponad 250 osób. W sierpniu 2004 roku uczelnia zakupiła budynek mieszkalny o powierzchni 388 m² przy ulicy Bawełnianej nr 25 z przeznaczeniem na akademik. Do listopada 2008 roku na domy studenckie Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży zostały zaadaptowane 3 kolejne budynki, w których mieszka około 120 studentów. W grudniu 2008 roku oddana została do użytku sala sportowa z jedynym w Łomży kortem do gry w squash.

W 2013 roku w rankingu 12000 uczelni ze świata Wyższa Szkoła Agrobiznesu zajęła 42 miejsce od końca.

Oferta dydaktyczna

Na trzech wydziałach uczelni (Wydział Techniczny, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Wydział Medyczny) prowadzonych jest siedem kierunków studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia prowadzi też studia podyplomowe oraz Uniwersytet Złotego Wieku.

Wydział Techniczny

  • Informatyka
  • Edukacja techniczno—informatyczna
  • Budownictwo

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Rolnictwo (studia I stopnia i studia II stopnia) specjalność:
    • Agrobiznes
    • Doradztwo rolne
    • Nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła
    • Ochrona środowiska obszarów wiejskich
  • Towaroznawstwo specjalność:
    • Handel i obsługa celna
    • Towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych
    • Towaroznawstwo w hotelarstwie i gastronomii

Wydział Medyczny

  • Pielęgniarstwo (studia I stopnia i studia II stopnia)

Studia podyplomowe

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Informatyka dla Nauczycieli
  • Informatyka Stosowana
  • Nauczanie Techniki
  • Rolnictwo
  • Zarządzanie bazami danych z analizą danych
  • Z zakresu wyceny nieruchomości
  • Z zakresu zarządzania nieruchomościami
  • Z zakresu charakterystyki energetycznej i audytu energetycznego
  • Z zakresu Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych

Uniwersytet Złotego Wieku

Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna

  • Technikum informatyczne

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu