Wspólnota (tygodnik północnej lubelszczyzny) [historia i autorzy]

Wspólnota - jeden z największych tygodników we wschodniej Polsce. Istnieje od 2001 roku. Zasięgiem obejmuje znaczną cześć województwa lubelskiego. Ukazuje się w powiatach: bialskim, parczewskim, radzyńskim, lubartowskim, lubelskim i łukowskim. Redakcja mieści się w Radzyniu Podlaskim przy ul. Pocztowej 4. W skład gazety wchodzi sześć tytułów, prawie każdy wydawany w innym powiecie, a są to:

Historia

"Wspólnota" zaczynała swoją działalność jako pismo o zasięgu powiatowym, w granicach pow. radzyńskiego. Od początku pełniło ważną funkcję informacyjną dla lokalnej społeczności. W początkowym okresie gazeta ukazywała się co miesiąc, potem przekształciła się w dwutygodnik i wreszcie w tygodnik. Po pewnym czasie pismo zaczęło się ukazywać pod nowymi nazwami w innych powiatach woj. lubelskiego. Jego średnia sprzedaż przekracza 20 tys. egzemplarzy, co na dzisiejszym rynku plasuje je w ścisłej krajowej czołówce tygodników o podobnym charakterze. Od lat opisuje współczesną historię regionu, oraz towarzyszy czytelnikom w ich sprawach.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu