Wskaźniki ekologiczne według Zarzyckiego [historia i autorzy]

Wskaźniki ekologiczne według Zarzyckiego:

L - wskaźnik świetlny

 1. głęboki cień
 2. umiarkowany cień
 3. półcień
 4. umiarkowane światło
 5. pełne światło

T - wskaźnik termiczny:

 1. najzimniejsze obszary kraju, głównie piętra alpejskie i subniwalne
 2. obszary umiarkowanie zimne, głównie piętra subalpejskie i regla górnego
 3. umiarkowanie chłodne warunki klimatyczne, piętro regla dolnego, dział północny na niżu i specjalne mikrosiedliska - torfowiska wysokie
 4. umiarkowanie ciepłe warunki klimatyczne, przeważająca część niżu i pogórze
 5. najcieplejsze mikroregiony i mikrosiedliska, obszary uprzywilejowane termicznie - Wyżyna Miechowska

K - wskaźnik kontynentalizmu

 1. gatunki atlantyckie, występujące jedynie w zachodniej części Polski
 2. gatunki subatlantyckie, występujące głównie w zachodniej części Polski
 3. gatunki neutralne wobec kontynentalizmu
 4. gatunki subkontynentalne, występujące głównie we wschodniej części Polski
 5. gatunki kontynentalne - dolina Bugu

W - wskaźnik wilgotności gleby

 1. bardzo suche
 2. suche
 3. świeże
 4. wilgotne
 5. mokre
 6. woda

Tr - wskaźnik trofizmu

 1. gleby (woda) skrajnie ubogie - torfowiska wysokie, piaski luźne, bór suchy
 2. gleby (woda) ubogie - bór świeży sosnowy
 3. gleby (woda) umiarkowanie ubogie - las mieszany, grądy wysokie, acydofilne dąbrowy i buczyny
 4. gleby (woda) zasobne - grądy niskie, żyzne buczyny
 5. gleby (woda) bardzo zasobne (skrajnie żyzne, przenawożone)

R - wskaźnik kwasowości gleby (wody)

 1. gleby silnie kwaśne, pH<4
 2. gleby kwaśne, 4≤pH<5
 3. gleby umiarkowanie kwaśne, 5≤pH<6
 4. gleby obojętne, 6≤pH<7
 5. gleby zasadowe, pH>7

D - wskaźnik granulometryczny gleby

 1. skały i szczeliny skalne
 2. rumosz skalny, piarg, żwir
 3. piasek
 4. gliny piaszczyste i utwory pylaste
 5. gliny ciężkie i iły

H - wskaźnik zawartości materii organicznej

 1. gleby ubogie w humus, materię organiczną
 2. gleby mineralno-próchnicze
 3. gleby bogate w materię organiczną, organogeniczne

S - wskaźnik odporności na zawartość NaCl w glebie lub w wodzie

 1. gatunki tolerujące zwiększoną zawartość NaCl (fakultatywne halofity)
 2. gatunki głównie na glebach o zwiększonej zawartości NaCl (obligatoryjne halofity)

M - wskaźnik odporności na zawartość metali ciężkich w glebie

 1. gatunki tolerujące zwiększoną zawartość metali ciężkich
 2. gatunki wymagające zwiększonej zawartości metali ciężkich


Bibliografia:

 • Zarzycki K., i in.: "Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski", IB PAN, Kraków 2002

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu