Wskaźnik obrotu należnościami [historia i autorzy]

Wskaźnik obrotu należnościami – jeden ze wskaźników sprawności zarządzania aktywami używany do obliczenia wartości należności. Dla jego obliczenia należy podzielić wielkość należności przez przeciętną sprzedaż dzienną. W wyniku użycia tego współczynnika otrzymamy informacje o przeciętnym okresie spływu należności w dniach.

gdzie:

  • W - wskaźnik obrotu należnościami
  • N - należności
  • Psd - Przeciętna sprzedaż dzienna

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu