Wróblewscy herbu Ślepowron [historia i autorzy]

Wróblewski herbu Ślepowron – ród pieczętujący się herbem Ślepowron, wywodzący się z północnego Mazowsza, Wilna, także tureckiego pochodzenia z Ordy Najmańskiej, będącej jednym z plemion imperium Dżyngis Chana (według herbarza Dziadulewicza). Herb Ślepowron poszczególnych wymienionych rodzin Wróblewskich różnił się szczegółami w swym wyglądzie.

  • Herb: Wróblewski I, herbu Ślepowron odmieniony – brak dostępu do opisu i wyglądu – linia mazowiecka z ziemi ciechanowskiej.
  • Herb: Wróblewski II, herbu Ślepowron odmieniony – linia mazowiecka z ziemi ciechanowskiej.

W polu błękitnym kruk czarny, trzymający w dziobie pierścień z rubinem, siedzący na łuku napiętym brązowym z tej samej barwy strzałą skierowaną do góry. Na hełmie korona szlachecka, w klejnocie trzy strusie pióra złote. Labry błękitne, podbicie barwy niewiadomej.

Historia

Istniało kilka linii Wróblewskich herbu Ślepowron, gdzie herb różnił się szczegółami, a mianowicie linie: mazowiecka, wileńska, tatarska. Według herbarza Niesieckiego, Wróblewscy h. Ślepowron zamieszkiwali również dawne woj. płockie, podlaskie, a także mścisławskie.

Linia mazowiecka wywodzi się z północnego Mazowsza, powiatu mławskiego – gminy Radzanów oraz powiatu ciechanowskiego – gmina Gołymin Ośrodek.

Linia tatarska-polska wywodzi się z Ordy Najmańskiej, jednego z plemion Złotej Ordy, które wskutek rozkładu imperium i walk dynastycznych osiedliło się w Rzeczypospolitej. Orda Najmańska pod dowództwem Najman-bega (księcia Najmanów) brała udział w bitwie grunwaldzkiej. Według herbarza Dziadulewicza potomkowie linii tatarskiej osiedlili się w miejscowościach Sorok Tatary (Czterdziestu Tatarów) i Rudominy, znajdujących się w powiecie wileńskim, herbarz podaje, że jednym z ostatnich niechrześcijańskich przodków linii tatarskiej wyznania muzułmańskiego był mułła w Sorok Tatarach w XVI wieku, natomiast w XVIII i XIX wieku jeśli nie wymarli, byli już chrześcijanami.

Linia wileńska, Wróblewski II h. Ślepowron odmienionyZ linii wileńskiej Wróblewskich wywodzą się m.in. Tadeusz Wróblewski, prawnik, założyciel Biblioteki Wróblewskich w Wilnie; Augustyn Wróblewski, biochemik; Walery Antoni Wróblewski, jeden z dowódców powstania styczniowego i Komuny Paryskiej wywodzi się z linii wileńskiej.

Linia z Pokucia, Wywodząca się od Jana, Józefa , Bazylego de Ślepowron-Wróblewskich, którzy mieszkali w okolicach Kołomyi na Pokuciu pod koniec XVIII wieku.Ich protoplasta Łukasz Wróblewski h. Ślepowron osiedlił się Pokuciu w czasach wojen z Kozakami w połowie XVIIw. Potomkami Józefa Wróblewskiego osiadłego byli tarnowianie – Walerian Wróblewski, profesor gimnazjalny oraz córka, Wanda Wróblewska-Składzień, dr prawa UJ, mecenas, komendantka WSK AK Okr. Tarnów, porucznik AK. Wróblewscy z Pokucia i Kołomyi wchodziła w związki małżeńskie z Owadowskimi, Raytarowskim,Marcinowskimi, Zaleskimi, Chrzanowskimi, Święcickimi, Piskozubami.Potomkami Jana Wróblewskiego herbu Ślepowron byli : Stanisław Wróblewski (generał) II RP oraz Jan Karol Wróblewski również generał II RP ur. w 1871r w Radowcach na Bukowinie.

Wróblewscy pieczętowali się również innymi herbami jak Lis, Gierałt, Jastrzębiec, Korwin, Krzywda, Lubicz, Roch II, Zabawa, Śleporod, jednak według praw heraldyki polskiej były to rody nie spokrewnione ze sobą.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu