Wojska aeromobilne [historia i autorzy]

Wojska aeromobilne – rodzaj wojsk wchodzących w skład wojsk lądowych.

Wojska te posiadają największe taktyczne i operacyjne możliwości manewrowe. Ich zdolności przerzutu oraz możliwość rażenia środków opancerzonych przeciwnika czynią je szczególnie predysponowanymi do szybkiego działania. Jednostki te szkolą się i walczą jako zespoły połączone wraz z pododdziałami wsparcia we współdziałaniu z lotnictwem sił powietrznych. Są zdolne do prowadzenia działań głębokich, przecięcia jego dróg zaopatrzenia i ewakuacji, opanowania lotnisk, niszczenia elementów dowodzenia, blokowania jednostek wzmocnienia oraz uchwycenia kluczowych obiektów terenowych.

Wojska aeromobilne mogą działać w powiązaniu z innymi siłami lądowymi lub samodzielnie. Duże zagrożenie siłami aeromobilnymi może spowodować osłabienie siły przeciwnika przez zmuszenie go do wydzielenia większych sił w celu ochrony kluczowych obiektów i terenów położonych na tyłach, które są poza zasięgiem wojsk lądowych.

Użycie takich wojsk umożliwia dowódcom szybką reakcję na całej szerokości i głębokości ich obszaru odpowiedzialności, a zatem pomaga w przejęciu inicjatywy i uzyskaniu swobody działania. Wojska aeromobilne są również odpowiednie do pełnienia roli wysoce mobilnego odwodu.

Mogą być zorganizowane jako:

 • formacja, która posiada organiczne statki powietrzne w wystarczającej ilości do podjęcia działań aeromobilnych bez potrzeby wykorzystywania dodatkowych pododdziałów lotnictwa
 • formacja, która nie posiada wystarczającej ilości własnych statków powietrznych i dlatego też wymaga wsparcia. Może to wymagać wspólnych treningów z nowo przydzielonymi statkami powietrznymi
 • formacja, która posiada własne statki powietrzne, lecz nie posiada sił desantowych i musi mieć je przydzielone do wykonania określonego zadania. Głównym przedmiotem do rozważenia w tym wypadku jest konieczność wspólnego szkolenia i treningów przed zaangażowaniem tych sił

Możliwości wojsk aeromobilnych :

 • atak z dowolnego kierunku, uderzając w cele znajdujące się w trudno dostępnym terenie, przemieszczania się nad przeszkodami i obejście pozycji przeciwnika w celu uzyskania zaskoczenia
 • szybkie rozmieszczenie i przegrupowanie, pozwalające na szybką koncentrację sił walczących na kluczowych pozycjach. Są zdolne do szybkiego rozśrodkowania się w celu zmniejszenia podatności na oddziaływanie przeciwnika
 • umożliwiają dowódcy szybkie wzmocnienie bądź zluzowanie walczących sił na dużych odległościach.
 • możliwość przeprowadzenia działań niezależnie od rozmieszczenia naziemnych dróg komunikacji

W skład wojsk aeromobilnych wchodzą związki taktyczne, oddziały, pododdziały:

 • kawalerii powietrznej
 • desantowo-szturmowe
 • powietrznodesantowe
 • lotnictwa wojsk lądowych

Doraźnie tworzone są elementy ugrupowania bojowego wykonujące zadania w wymiarze powietrzno-lądowym

 • grupy desantowo-szturmowe
 • zgrupowania aeromobilne

Jednostki aeromobilne

 • 6 Brygada Desantowo-Szturmowa
 • 25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu