Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu [historia i autorzy]

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, do 1993 Zakład Psychiatryczny w Lublińcu - specjalistyczny szpital zajmujący się leczeniem i poradnictwem chorób psychicznych, a także neurologicznych (od 1992) i terapii uzależnień, szczególnie alkoholowych.

Jako oddzielna jednostka działa od 1904 roku, wcześniej – od 1894 – szpital ten stanowił część domu poprawczego nosząc nazwę Zakładu dla Idiotów. W latach 1953 – 2000 w skład szpitala wchodził oddział kliniczny Śląskiej AM.

Obecnie szpital prowadzi leczenie na oddziałach:

  • psychiatrycznych ogólnych,
  • psychiatrycznych geriatrycznych,
  • psychiatrycznym dzieci i młodzieży (pierwszy taki oddział w Polsce),
  • psychiatrycznym rehabilitacyjnym,
  • psychiatrycznych dla przewlekle chorych,
  • psychiatrycznym - oddział psychiatryczny sądowy,
  • leczenia zaburzeń afektywnych,
  • detoksykacji,
  • uzależnień alkoholowych,
  • neurologicznym

oraz w 3 poradniach: Zdrowia Psychicznego, Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Neurologicznej.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu