Wkłucie centralne [historia i autorzy]

Wkłucie centralne – cewnik wprowadzony przez naczynie krwionośne do dużej centralnej żyły. Najczęściej umieszczany jest w żyle podobojczykowej. Inne lokalizacje to żyła szyjna wewnętrzna, żyła szyjna zewnętrzna. Możliwe jest też wprowadzenie cewnika do żyły dołu łokciowego (częściej u dzieci), tak aby koniec cewnika znajdował się w żyle głównej górnej, lub do żyły udowej, tak aby koniec cewnika znajdował się w żyle głównej dolnej.

W odróżnieniu od zwykłego wenflonu, który wymaga usunięcia po kilku dniach, wkłucie centralne może pozostawać w żyle kilka tygodni, a nawet miesięcy, co jest przydatne przy długotrwałej konieczności podawania płynów i leków dożylnych, zwykle na Oddziałach Intensywnej Terapii, oddziałach hematologii lub oddziałach onkologii. Możliwe jest też pobieranie z wkłucia centralnego próbek krwi do badań.

Wskazania do założenia wkłucia centralnego

Wskazania są następujące:

 • brak możliwości wkłucia do żył obwodowych
 • podawanie środków o osmolarności powyżej 600-700 mOsm/kg H2O
 • podawanie środków obkurczających naczynia
 • podawanie środków drażniących naczynia krwionośne (np. leki buforujące, cytostatyki)
 • przewidywana długotrwała terapia dożylna
 • konieczność agresywnej płynoterapii
 • pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
 • pomiar parametrów hemodynamicznych poprzez cewnik Swana-Ganza - jako śluza naczyniowa
 • konieczność stymulacji serca elektrodą endokawitarną - jako śluza naczyniowa
 • jako dostęp naczyniowy w zabiegach dializy, plazmaferezy, separacji
 • wstrząs hipowolemiczny
 • wstrząs kardiogenny
 • stan po reanimacji
 • bezpieczny dostęp do żyły czczej górnej dla pełnego żywienia pozajelitowego

Powikłania w trakcie zakładania wkłucia centralnego

 • powstanie odmy opłucnowej
 • powstanie odmy podskórnej
 • pojawienie się płynu w jamie opłucnowej
 • zator powietrzny
 • nakłucie tętnicy
 • krwiak
 • krwotok (zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami układu krzepnięcia)
 • nakłucie przewodu piersiowego
 • uszkodzenie nerwu lub splotu nerwowego w pobliżu miejsca zakładania wkłucia
 • uszkodzenie ściany naczynia (np. rozwarstwienie)
 • uszkodzenie ściany serca
 • tamponada serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • nieprawidłowe umiejscowienie kaniuli

Powikłania w trakcie utrzymywania wkłucia centralnego

 • zakażenie skóry w okolicy wprowadzenia wkłucia
 • zakrzepica w żyle centralnej
 • kolonizacja bakteryjna cewnika wewnątrz naczynia z możliwym rozwojem infekcji ogólnoustrojowej
 • zator powietrzny
 • zainfekowanie zewnętrznej części cewnika

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu