Wielhorscy herbu Kierdeja [historia i autorzy]

Wielhorscy herbu Kierdeja polski ród szlachecki herbu Kierdeja, wywodzący się od wołyńskich bojarów. Rodzina pierwszy raz wzmiankowana w 1525 w Metryce Wołyńskiej. Jedna z linii rodu otrzymała 22 lutego 1787 w Wiedniu tytuł hrabiowski, potwierdzony 30 listopada 1849 w Cesarstwie Rosyjskim. 10 kwietnia 1853 jeden z odłamów rodu został adoptowany do herbu przez rosyjskich hrabiów Matiuszkinów, gałąź ta wymarła w 1855.

Przedstawiciele rodu

 • Aleksander Wielhorski – wojski łucki (1630).
 • Franciszek Wielhorski –kanonik katedry chełmskiej (1650)
 • Michał Wielhorski – podkomorzy włodzimierski (1675)
 • Jan Kazimierz Wielhorski – podkomorzy włodzimierski (zm.1695)
 • Wacław Wielhorski - podkomorzy włodzimierski , kasztelan wołyński (1704)
 • Feliks Ignacy Wielhorski – starosta bracławski (zm.1737)
 • Jerzy Wielhorski (1755 - 1809) – pisarz polny litewski (1783-1790), konsyliarz konfederacji generalnej koronnej w konfederacji targowickiej, starosta kamieniecki, senator Imperium Rosyjskiego, szambelan królewski.
 • Michał Wielhorski(1730 -1794)- kuchmistrz wielki litewski, oboźny wielki koronny, starosta kamieniecki, pisarz polityczny.
 • Michał Wielhorski (1755-1805) - hrabia, generał lejtnant wojsk litewskich, brygadier w armii polskiej (1789), generał lejtnant (1792)
 • Józef Wielhorski (1759 – 1817) – generał dywizji armii Księstwa Warszawskiego, senator.
 • Michał Wielhorski (1787 – 1856) – hrabia, wiolonczelista,kompozytor, mistrz ceremonii na dworze rosyjskim, kawaler orderu św. Aleksandra Newskiego.
 • Maciej Wielhorski (1794 –1866) – muzyk, wiolonczelista.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu