Wiadomości Lubińskie [historia i autorzy]

Wiadomości Lubińskie – tygodnik lokalny wydawany w Lubinie od 2004 r.

"Wiadomości Lubińskie" są gazetą lokalną, która publikuje przede wszystkim informacje dotyczące miasta i powiatu lubińskiego. Na swoich łamach opisuje aktualne sprawy społeczne, polityczne i kulturalne. W stałych rubrykach pojawia się repertuar kina, komiks, horoskop.

Tygodnik dystrybuowany jest w najruchliwszych punktach Lubina oraz w całym powiecie lubińskim. Gazetę można spotkać m.in. w centrach handlowych, kawiarniach, kafejkach, restauracjach, urzędach i szkołach. Od roku 2007 ukazuje się także e-wydanie „Wiadomości Lubińskich”.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu