Więzadło poboczne strzałkowe [historia i autorzy]

Więzadło poboczne strzałkowe (łac. ligamentum collaterale fibulare) – jedno z więzadeł stawu kolanowego.

Przebieg

Więzadło przyczepia się do nadkłykcia bocznego kości udowej, biegnie ku dołowi, kończąc się przyczepem do powierzchni bocznej głowy strzałki. Od torebki stawowej oddziela go tkanka tłuszczowa, samo więzadło nie jest zrośnięte z torebką.

Funkcja

  • usztywnienie stawu w pozycji wyprostnej

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu