Waldemar Bohdanowicz [historia i autorzy]

Waldemar Bohdanowicz (ur. 2 czerwca 1941 w Rakowie) – polski geograf, polityk, były prezydent Łodzi i wojewoda łódzki, senator II kadencji, dziennikarz i działacz organizacji katolickich.

Życiorys

Od 1945 mieszka w Łodzi. Jest absolwentem VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka. Studia wyższe rozpoczął na Uniwersytecie Łódzkim, a ukończył w 1963 na Uniwersytecie Warszawskim (na kierunku geografia ekonomiczna regionalna świata).

Przez wiele lat swojej kariery zawodowej pracował w handlu zagranicznym, m.in. w przedsiębiorstrach Textilimpex, Karimex, Hoechst AG, ICE International Komputer Edition Pologne w Warszawie i w Łodzi. Był także pracownikiem Ambasady PRL w Chartumie w latach 1972–1976.

Od listopada 1980 do 1986 należał do "Solidarności", pełniąc funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w Textilimpeksie, przewodniczącego regionalnej Sekcji Pracowników Handlu Zagranicznego Ziemi Łódzkiej, sekretarza rady krajowej Pracowników Handlu Zagranicznego. W stanie wojennym zaangażował się w działalność Ośrodka Pomocy Uwięzionym i Internowanym przy Kościele Ojców Jezuitów w Łodzi, prowadzonym przez Stefana Miecznikowskiego w latach 1982–1984. Z powodu tej działalności utracił pracę.

W latach 1989–1994 pełnił funkcję prezydenta Łodzi i wojewody łódzkiego. Był członkiem rządowych zespołów ds. podziału administracyjnego kraju oraz współpracy polsko-niemieckiej, a także pełnomocnikiem ds. restrukturyzacji regionu łódzkiego. W latach 1991–1993 z ramienia Wyborczej Akcji Katolickiej sprawował mandat senatora II kadencji. Zasiadał w Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji nadzwyczajnej ds. stowarzyszenia ze Wspólnotą Europejską, a także w grupach międzyparlamentarnych polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej oraz w klubie parlamentarnym Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.

Pełnił także funkcje dyrektora Szpitala Ogólnego w Zambrowie oraz kierownika działu marketingu w jednej z polskich mleczarni, był także redaktorem i publicystą Radia Łomża, Radia BAB w Łomży oraz Tygodnika Katolickiego "Niedziela".

Zajmuje stanowisko pełnomocnika przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego ds. Renowacji Kościołów z siedzibą w Łodzi (od 2004). W kwietniu 2006 był wśród założycieli Stowarzyszenia "Lepsza Łódź", w którym objął stanowisko prezesa. W wyborach samorządowych w tym samym roku kandydował na urząd prezydenta Łodzi, zajmując 5. miejsce (5345 głosów, 2,41% poparcia). Przeniósł się następnie do Sieradza, w 2010 z listy PiS kandydował do sieradzkiej rady miasta.

Wyróżnienia

  • Zasłużony pracownik handlu zagranicznego
  • Honorowa odznaka Miasta Łodzi
  • Srebrny Medal "Za zasługi dla obronności kraju"
  • Złota Odznaka Honorowa PCK
  • Medal Wojskowej Akademii Medycznej
  • Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
  • Odznaka zasłużonego dla Politechniki Łódzkiej
  • Honorowa odznaka Stowarzyszenia Chrześcijańskich Demokratów "Chadecja"
  • Medal Roku Jubileuszowego Towarzystwa Jezusowego 2006

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.