Włodawa (gmina wiejska) [historia i autorzy]

Włodawa – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.

Siedziba gminy to Włodawa (dawniej Szuminka ).

Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 5984 osoby.

Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu włodawskiego w guberni siedleckiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Orchówek.

Spis treści

Ochrona przyrody

Na obszarze gminy znajdują się następujące rezerwaty przyrody:

  • częściowo rezerwat przyrody Żółwiowe Błota - chroni najliczniejsze w kraju stanowiska lęgowe żółwia błotnego oraz wielu chronionych rzadkich gatunków zwierząt, a także wielu rzadkich zagrożonych zespołów i gatunków roślin;
  • rezerwat przyrody Jezioro Orchowe - chroni jezioro oraz otaczające je torfowisko z unikatową florą naczyniową;
  • rezerwat przyrody Magazyn - chroni w stanie niezmienionym bagna ze stagnującą wodą i unikatową roślinnością;
  • częściowo rezerwat przyrody Trzy Jeziora - chroni część obszaru Polesia z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt.

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 gmina Włodawa ma obszar 243,75 km², w tym:

  • użytki rolne: 37%
  • użytki leśne: 47%

Gmina stanowi 19,4% powierzchni powiatu.

Demografia

Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób % osób % osób %
populacja 5984 100 3013 50,4 2971 49,6
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
24,5 12,4 12,2

Sołectwa

Korolówka, Korolówka-Kolonia, Korolówka-Osada, Krasówka, Luta, Okuninka, Orchówek, Różanka, Sobibór (sołectwa: Sobibór-Stacja i Sobibór-Wieś), Stawki, Suszno, Szuminka, Wołczyny, Żłobek, Żuków .

Pozostałe miejscowości

Adamki, Połód, Żłobek Mały.

Sąsiednie gminy

Hanna, Hańsk, Włodawa, Wola Uhruska, gmina Wyryki. Gmina sąsiaduje z Białorusią (sielsowiet Tomaszówka w rejonie brzeskim obwodu brzeskiego) i Ukrainą (silska rada Pulmo w rejonie szackim obwodu wołyńskiego).

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu