Ustrój polityczny Austrii [historia i autorzy]

Ustrój polityczny AustriiAustria jest związkową republiką parlamentarną. Ustrój państwa określa Konstytucja Austrii z 1920 roku. Władza ustawodawcza należy do parlamentu złożonego z Rady Federalnej i Rady Narodowej. Władza wykonawcza leży w gestii rządu z kanclerzem na czele. Do obowiązków prezydenta należy: mianowanie przedstawicieli dyplomatycznych Austrii w innych państwach, przyjmowanie listów uwierzytelniających od dyplomatów akredytowanych w Wiedniu, nominacje urzędników federalnych oraz nadawanie tytułów naukowych. Prezydent wyraża też zgodę na utworzenie na terytorium Austrii konsulatu obcego państwa i mianuje konsulów austriackich za granicą. Władza sądownicza należy do niezawisłych sądów oraz – w sprawach cywilnych – do odpowiednich urzędów federalnych.

Geneza

Obecny ustrój Austrii powstał po obaleniu Habsburgów w 1918 roku, stąd zapisy zabraniające potomkom rodzin panujących kandydowania na urząd prezydenta i używania tytułów szlacheckich. Po dojściu do władzy Engelberta Dollfussa w 1932 roku wprowadzono dyktatorskie porządki – Dollfuss rozwiązał parlament i rządził za pomocą dekretów, podobnie czynił jego następca – Kurt von Schuschnigg. Po Anschlussie w 1938 roku, państwo austriackie przestało istnieć, jednak nigdy nie uchylono przedwojennych przepisów konstytucyjnych, do których wrócono w okresie Drugiej Republiki.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu