Urząd Bezpieczeństwa [historia i autorzy]

Urząd Bezpieczeństwa – powszechnie używane określenie organów bezpieczeństwa państwa funkcjonujących w Polsce w okresie stalinizmu (1944–1956). Nazwa pochodzi od jednostek terenowych, czyli Wojewódzkich, Miejskich, Powiatowych i Gminnych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego. Na szczeblu centralnym struktura posiadała rangę ministerstwa, były to kolejno:

  • Resort Bezpieczeństwa Publicznego (1944)
  • Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (1945–1954)
  • urząd Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego (1954–1956)

Po zniesieniu komitetu jednostki mu podległe zostały włączone do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako Służba Bezpieczeństwa (1956–1990).

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu