Uniwersytet w Tuluzie [historia i autorzy]

Uniwersytet w Tuluzie (fr. Université de Toulouse) – jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie, trzeci pod względem starszeństwa we Francji (po Paryskim i Montpellier); funkcjonował w l. 1229-1793 i 1896-1969. Jego współczesną kontynuacją i rozwinięciem jest zespół (établissement public de coopération scientifique) uniwersytetów (Tuluza I - Capitole, Toulouse II – Le Mirail i Tuluza III - Paul Sabatier) oraz innych instytucji naukowych w Tuluzie.

Historia

Uniwersytet w Tuluzie powstał w wyniku traktatu z Meaux i Paryża, zawartego pomiędzy królem Francji Ludwika IX a hrabią Tuluzy Rajmundem VII. Miał być ostoją katolicyzmu i narzędziem walki z herezją katarów na terenie Langwedocji. Jednym z twórców uniwersytetu był biskup tuluzański Folquet de Marseille.

Pierwotnie uczelnia miała jedynie wydział teologii, następnie utworzono fakultety prawa kanonicznego, prawa cywilnego oraz sztuk wyzwolonych. W 1257 r. utworzono fakultet medycyny.

Wśród pierwszych wykładowców byli Jan z Garlandii (Jean de Garlande), Roland z Cremony (Roland de Crémone), a także Étienne Aubert, znany później jako papież Innocenty VI.

W okresie rewolucji francuskiej uniwersytet zamknięto w 1793 r.

Pod koniec Drugiego Cesarstwa, które charakteryzowało się ogólnie złą sytuacją francuskich uczelni poza stolicą, utworzono w Tuluzie cztery wydziały: prawa, humanistyczny, przyrodniczy i teologii katolickiej, ale jak miało to miejsce w okresie ancien régime, fakultet prawa miał najważniejsze znaczenie: studiowało tu trzy czwarte studentów pod kierunkiem najbardziej znanych profesorów.

Na podstawie ustawy o reorganizacji szkolnictwa wyższego uniwersytet tuluzański został 12 listopada 1968 r. przekształcony w ww. kompleks uczelni i instytucji badawczych.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu