Trybunały w Polsce [historia i autorzy]

Trybunały w Polsce – obecnie w Polsce funkcjonują dwa trybunały, które są częścią władzy sądowniczej, pozostając jednocześnie poza strukturą wymiaru sprawiedliwości. W dziejach państwa polskiego istniały następujące instytucje określone mianem trybunałów:

 • Rzeczpospolita Obojga Narodów;
  • Trybunał Koronny - najwyższy sąd apelacyjny Korony Królestwa Polskiego;
  • Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego - najwyższy sąd apelacyjny dla Wielkiego Księstwa Litewskiego;
  • Trybunał Skarbowy Radomski - sąd skarbowy Rzeczypospolitej (dla Korony);
  • Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego (Trybunał Skarbowy Wileński)
 • II Rzeczpospolita;
  • Trybunał Kompetencyjny - sąd szczególny, rozstrzygający spory o właściwość między sądami a organami administracyjnymi;
  • Najwyższy Trybunał Administracyjny - naczelny organ sądownictwa administracyjnego;
  • Trybunał Stanu - instytucja odpowiedzialności konstytucyjnej;
 • Polska Ludowa;
  • Najwyższy Trybunał Narodowy - sąd szczególny funkcjonujący w latach 1946-1948 orzekający w sprawach faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy oraz zdrajców Narodu Polskiego;
  • Trybunał Konstytucyjny - organ sądownictwa konstytucyjnego ustanowiony w 1982;
  • Trybunał Stanu - instytucja odpowiedzialności konstytucyjnej ustanowiona w 1982;
 • III Rzeczpospolita;
  • Trybunał Konstytucyjny - współczesny organ sądownictwa konstytucyjnego. Jego obecna pozycja uregulowana jest Konstytucją z 1997 oraz Ustawą z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym;
  • Trybunał Stanu - współczesna instytucja odpowiedzialności konstytucyjnej. Funkcjonuje na podstawie Konstytucji oraz Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu