Trolejbusy w Lublinie [historia i autorzy]

Trolejbusy w LublinieLublin ma jedną z trzech czynnych sieci trolejbusowych w Polsce (obok Gdyni i Tychów). Obecnie dzielnice Lublina łączy dziesięć linii trolejbusowych. Przewoźnikiem na liniach trolejbusowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin sp. z o.o.

Spis treści

Historia

Lublin jako miasto położone na wyżynie potrzebowało innego rodzaju transportu niż pojazdy z silnikami spalinowymi, które słabo radziły sobie z pokonywaniem wzniesień. Pierwotnie planowano budowę linii tramwajowej, jednak już w latach 20. XX wieku zaproponowano miastu wprowadzenie trolejbusów. Byłaby to pierwsza sieć trolejbusowa w Polsce. Ofertę jednak odrzucono, a pierwszym miastem w Polsce, w którym pojawiły się trolejbusy, stał się w 1930 roku Poznań. Po uruchomieniu w 1927 roku lubelskiej elektrowni powrócono do planów budowy sieci tramwajowej, których realizację uniemożliwił jednak wybuch II wojny światowej. Po wojnie do planów tych powrócono, jednak ostatecznie - ze względu na koszty budowy torowisk - wybrano realizację trakcji trolejbusowej. Budowa sieci trolejbusowej w Lublinie rozpoczęła się w roku 1952, a uruchomienie pierwszej linii (nr 15) nastąpiło 21 lipca 1953 roku. Linia ta połączyła Dworzec Główny PKP z ul. Nowotki (dziś Radziszewskiego) i biegła ulicami: Pocztową, Kunickiego, pl. Bychawski, 1 Maja, Buczka (przez stary most na Bystrzycy), pl. Łokietka, Krakowskie Przedmieście i Al. Racławickie.

Jeszcze w 1953 r. wydłużono sieć trakcyjną przez ul. Kunickiego do pętli w dzielnicy Dziesiąta (przy ul. Mickiewicza), a w 1954 r. wydłużono trakcję przez Al. Racławickie do koszar (rejon dzisiejszego Ronda Honorowych Krwiodawców). Trolejbusy były holowane z zajezdni przy ul. Garbarskiej. Na początku używano wycofanych z Warszawy trolejbusów produkcji radzieckiej, a w latach 60. zakupiono trolejbusy produkcji czechosłowackiej. W 1958 r. wydłużono trakcję od pl. Łokietka na północ przez ul. Lubartowską do pętli na "rogatce lubartowskiej". Na początku lat 60. XX wieku nadal wydłużano sieć, m.in. do Abramowic, Sławina i przez ul. Lipową, al. Świerczewskiego, Młyńską, Dworcową. Oddano do użytku nową zajezdnię "Helenów" przy al. Kraśnickiej. Liczba linii zwiększała się: w roku 1964 było ich 10, podczas gdy pięć lat później już 15. Pod koniec lat 60. sieć wydłużono na Majdanek, do Fabryki Samochodów przy Mełgiewskiej oraz na zachodnie osiedla mieszkaniowe LSM.

W późniejszym okresie liczba linii trolejbusowych zmniejszała się na korzyść linii autobusowych, głównie z powodu problemów z dostawami nowych pojazdów. Wprowadzenie nowoczesnych silników spalinowych pociągnęło za sobą decyzję o likwidacji sieci trolejbusowych w wielu miastach w Polsce. W Lublinie w 1972 roku zlikwidowano sieć do Sławina przez al. Warszawską, w kolejnych latach zdemontowano sieć na ul. Pocztowej i 1 Maja (od pl. Bychawskiego do pl. Dworcowego). W kolejnych latach trolejbusy w Polsce jeździły już tylko w Gdyni i Lublinie i groziła im likwidacja. Kryzys paliwowy lat 70. spowodował jednak wycofanie się z planów likwidacji transportu trolejbusowego w tych miastach, a w innych (Tychy, Słupsk, Dębica) rozpoczęto nawet budowę nowych sieci. Natomiast w Lublinie - mimo rozwoju nowych dzielnic - trakcji nie wydłużano.

Od 1975 r. po mieście jeździły nowoczesne jak na tamte czasy pojazdy ZiU-9 produkcji ZSRR. W latach 80. i 90. zakupywano nowe fabrycznie trolejbusy Jelcz PR110E lub odzyskane ze zlikwidowanych sieci w Dębicy, Warszawie i Słupsku. Część pojazdów budowano w warsztatach MPK. W 1990 roku po raz pierwszy od wielu lat wydłużono sieć przez al. Kraśnicką na Węglin oraz przez nowo wybudowaną ul. Wolską. Kolejnym powodem zmniejszenia udziału trolejbusów w systemie komunikacyjnym miasta stało się w 1994 zamknięcie dla ruchu kołowego części Krakowskiego Przedmieścia – kursującym tamtędy autobusom zmieniono trasy, natomiast linie trolejbusowe z braku innej możliwości zlikwidowano. W późniejszych latach ze względu na kryzys taborowy ponownie planowano likwidację trakcji. Jednak zbudowano nowoczesny niskopodłogowy trolejbus Jelcz M121E.

W 2000 roku udało się zrealizować przedłużenie trakcji trolejbusowej od pętli na ul. Lubartowskiej do ulicy Chodźki. Sieć modernizowano, np. zwrotnice lub zjazdówki na sprzęt czeskiej firmy Elektroline. W 2006 roku rozpoczęto budowę sieci na ul. Głębokiej (od ulicy Filaretów do Wileńskiej), Wileńskiej, Bohaterów Monte Cassino, Armii Krajowej i Orkana. Przy budowie trasy zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne: elastyczną sieć na wysięgnikach, szybkoprzejezdne łuki i zwrotnice. Nową trasę oddano do użytku 17 grudnia 2007, kierując tędy trolejbusy linii 153. W kwietniu 2008 dobudowano lewoskręt dla trolejbusów z alei Piłsudskiego w ulicę Narutowicza. Dzięki temu od 5 maja trolejbusy linii 153 w kierunku Węglina jeżdżą zmienioną trasą, a ponadto znów wykorzystywany jest liniowo odcinek trakcji w ulicach Narutowicza, Głęboka i Filaretów w kierunku LSM, nieużywany od 2004 roku, to jest likwidacji linii 157. Zakupiono też 3 nowoczesne trolejbusy niskopodłogowe Solaris Trollino 12M. Rok później dostarczono kolejny trolejbus Solaris Trollino 12AC, którego zakup (podobnie jak budowę nowego odcinka trakcji) dofinansowała Unia Europejska. Przez kolejne lata w warsztatach MPK zbudowano trolejbus MAZ 203 oraz 3 Jelcze M121E. Od 2011 roku zakupiono 30 nowych trolejbusów Solaris Trollino 12S.

Obecnie realizowany jest program rozwoju sieci trolejbusowej, którego realizacja przewiduje budowę nowych odcinków sieci trakcyjnej oraz zakup 20 sztuk trolejbusów 12-metrowych z dodatkowym napędem spalinowym, 38 sztuk trolejbusów 12-metrowych z dodatkowym napędem bateryjnym, a także zakup 12 sztuk przegubowych trolejbusów z dodatkowym napędem bateryjnym. Realizacja projektu modernizacji i rozbudowy sieci, oraz zakup taboru przewidziane jest do roku 2015.

Rozbudowa trakcji trolejbusowej

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w Lublinie do roku 2015 powstanie 32 km nowej trakcji. Obecnie trwają prace budowlane przy budowie sieci na ulicach Zemborzyckiej, Diamentowej, al. Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unickiej. W drugiej kolejności sieć będzie rozbudowywana w dzielnicy Czuby, w rejonie Dworca Głównego PKP oraz na ulicach Lwowskiej, al. Andersa i Mełgiewskiej (od al. Andersa do istniejącej trakcji na Mełgiewskiej). Dla tych odcinków trwają procedury przetargowe.

Trakcja powstanie w dzielnicach, w których do tej pory nie dojeżdżają trolejbusy lub nastąpi uzupełnienie sieci:

 • Czuby i Za Cukrownią: Tu powstanie najwięcej trakcji. Sieć zostanie wybudowana od obecnej pętli na Węglinie, dalej częścią al. Kraśnickiej, ul. Jana Pawła II, Krochmalną i Gazową do obecnej pętli przy Dworcu PKP. Od istniejących trakcji na Czubach Północnych i na Rurach do ul. Jana Pawła II zostanie też uzupełniona sieć na brakujących odcinkach ulic Armii Krajowej, Filaretów. Nowa sieć powstanie też na ul. Nadbystrzyckiej.
 • Rury: W tej dzielnicy będzie uzupełnienie trakcji. Sieć zostanie wybudowana na brakujących odcinkach ulicy Bohaterów Monte Cassino (do al. Kraśnickiej) i Zana (wschodnia część). W dalszych planach po 2015 roku miejsce znalazła budowa przedłużenia ul. Muzycznej wraz z nowym mostem na Bystrzycy, a trasa miałaby się kończyć skrzyżowaniem z ul. Krochmalną. Przez nową arterię również pojadą trolejbusy.
 • Wrotków i Dziesiąta: Trakcja powstanie od skrzyżowania Krochmalna/Diamentowa przez ulice Diamentową i Zemborzycką do skrzyżowania z ulicą Kunickiego, na której sieć istnieje obecnie. Odcinek ten jest w budowie od lipca 2012 r.
 • Śródmieście: Trakcja została powieszona na al. Unii Lubelskiej od istniejącej trakcji przy Zamojskiej do ronda pod zamkiem, dalej ulicami Podzamcze, Unicką do istniejącej trakcji na skrzyżowaniu z Lubartowską. Obecnie tym odcinkiem nie kursuje żadna linia. Nowy odcinek być jest alternatywną trasą dla linii 156 i 160, ponieważ rozważa się likwidację trakcji na Starym Mieście. Jednak przy całkowitej likwidacji, mogą zostać wprowadzone na Stare Miasto trolejbusy z dodatkowym napędem, które przez 5 do 12 kilometrów mogą jechać bez poboru energii elektrycznej z trakcji. Innym argumentem ze strony władz jest utworzenie przez al. Unii Lubelskiej szybszego połączenia trolejbusowego między południem a północą Lublina.
 • Felin: Trakcja zostanie przedłużona od obecnej pętli na Majdanku przez Drogę Męczenników Majdanka do os. Jagiellońskiego na Felinie. Od 2011 roku istnieje również trakcja trolejbusowa na przedłużonym odcinku ul. Grygowej od al. Witosa do "DMM", jest ona używana od 02.10. 2013r . Ten odcinek ma być również wykorzystywany do zjazdów trolejbusów do nowej zajezdni, która powstaje obok obecnej zajezdni autobusowej MPK "Majdan Tatarski".
 • Kalinowszczyzna i Tatary: Odcinek sieci powstanie od ronda Podzamcze/Lwowska, poprzez ulice Lwowską, al. Andersa i części Mełgiewskiej od al. Andersa do skrzyżowania z ul. Gospodarczą, od którego trakcja dalej obecnie istnieje na Mełgiewskiej.
 • Czechów (po 2015): W 1994 roku po przekształceniu części Krakowskiego Przedmieścia w deptak zostało zlikwidowane połączenie trolejbusowe zachodu z północą Lublina. Pojawiły się plany przywrócenia tych linii poprzez wybudowanie nowych odcinków sieci przez ulice 3 Maja, Dolną 3 Maja, Prusa, Jaczewskiego, Chodźki, Czapskiego, Choiny aż do pętli komunikacyjnej os. Paderewskiego na Czechowie. W tym celu na Krakowskim Przedmieściu od Al. Racławickich do ul. 3 Maja pozostawiono trakcję. Jednak z czasem z tych planów zrezygnowano, odcinek ten nie znalazł się w projekcie do 2015 roku, a w 2008 roku nieużywany odcinek sieci zdemontowano.

Linie

Obecnie po Lublinie kursuje 12 linii trolejbusowych oraz 2 linie okresowe (cmentarna oraz turystyczna). W zdecydowanej większości są to typowe linie trolejbusowe o charakterze średnicowym, z czego trzy z nich 9, 20 i 56 to linie hybrydowe łączących centrum miasta m.in. z Abramowicami, Rurami (LSM), Majdankiem, Węglinem, szpitalem przy ul. Chodźki, ulicą Mełgiewską oraz Dworcem Głównym PKP. W roku 2008 uruchomiono turystyczną linię trolejbusową obsługiwana historycznym taborem. Pierwsza linia trolejbusowa nosiła numer 15 (numery zawierały się w przedziale pomiędzy 15-26, w latach 1970-1972 kursowała z al. Warszawskiej na ul. Unicką linia 28), w późniejszym okresie liniom trolejbusowym przydzielano numery od 50 (50-60), wreszcie w związku z dalszym zwiększeniem liczby linii autobusowych w 1984 liniom trolejbusowym nadano numery od 150 (do 162 w szczytowym rozwoju linii). 1 października 2014 linią trolejbusową została linia 56, na którą skierowano wyłącznie trolejbusy hybrydowe z uwagi na brak trakcji zasilającej na części trasy przejazdu. Podobnie uczyniono od 1 grudnia 2014 z linią nr 20 na której spory odcinek trasy znajduje się pod trolejbusową siecią trakcyjną, natomiast na pozostałym odcinku trolejbusy kursują na napędzie alternatywnym - co ciekawe linia nr 20 była kiedyś w przeszłości linią trolejbusową. Od 1 marca 2015 roku trolejbusy z dodatkowym napędem w całości obsługują linię nr 9.

Linie kursujące obecnie (stan od dnia 1 marca 2015):

Numer linii Trasa
9 Osiedle Poręba - Granitowa - Jana Pawła II - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino - Wileńska - Głęboka - Narutowicza - Bernardyńska - Zamojska - Fabryczna - Łęczyńska - Hutnicza - Gospodarcza - Mełgiewska - Mełgiewska WSEI
i z powrotem
20 Dębówka - Warszawska - Główna - Warszawska - Al. Racławickie - Lipowa - al. Piłsudskiego - pl. Bychawski - Kunickiego - Zemborzycka - Budowlana - Kruczkowskiego
i z powrotem
56 Dobrzańskiego – Droga Męczenników Majdanka – Fabryczna – Al. Zygmuntowskie – al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – Sowińskiego - Głęboka - Narutowicza - al. Piłsudskiego...
linia częściowo okrężna
150 Dworzec Główny PKP – Dworcowa – Młyńska – Lubelskiego Lipca 80 – al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – al. Kraśnicka – Węglin
i z powrotem
151 Abramowice – Abramowicka – Kunickiego – pl. Bychawski – al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – al. Kraśnicka – Węglin
i z powrotem
152 Abramowice – Abramowicka – Kunickiego – pl. Bychawski – al. Piłsudskiego – Narutowicza – Głęboka – Filaretów - Zana - Zana Leclerc
i z powrotem
153 Pancerniaków – Grygowej – Dekutowskiego – Droga Męczenników Majdanka – Fabryczna – Al. Zygmuntowskie – al. Piłsudskiego – Narutowicza – Głęboka – Wileńska – Bohaterów Monte Cassino – Armii Krajowej – Orkana – Roztocze – al. Kraśnicka – Węglin
i z powrotem
154 Zana ZUS – Zana – Wileńska – Głęboka – Narutowicza – al. Piłsudskiego – Al. Zygmuntowskie – Al. Unii Lubelskiej – Podzamcze – Unicka – Obywatelska – Chodźki – Chodźki – szpital
i z powrotem
155 Mełgiewska WSEI – Mełgiewska – Gospodarcza – Hutnicza – Łęczyńska – Wolska – pl. Bychawski – al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – al. Kraśnicka – Zana – Zana ZUS
i z powrotem
156 Felin – Doświadczalna – Franczaka "Lalka" – Droga Męczenników Majdanka – Fabryczna – Al. Unii Lubelskiej – Zamojska – Kard.St.Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska – Obywatelska – Chodźki – Chodźki – szpital
i z powrotem
158 Felin – Doświadczalna – Franczaka "Lalka" - Droga Męczenników Majdanka – Fabryczna – Al. Zygmuntowskie – al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – al. Kraśnicka – Zana – Zana ZUS
i z powrotem
160 Abramowice – Abramowicka – Kunickiego – Pl. Bychawski – Wolska – Fabryczna – Al. Unii Lubelskiej – Zamojska – Kard.St.Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska – Obywatelska – Chodźki – Chodźki – szpital
i z powrotem

Linia turystyczna (obsługiwana historycznym trolejbusem):

Numer linii Trasa
T Ogród Saski – Al. Racławickie – al. Kraśnicka – Zana – Wileńska – Głęboka – Narutowicza – al. Piłsudskiego – Al. Zygmuntowskie – Fabryczna – Droga Męczenników Majdanka – Majdanek
z powrotem ... – al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – Ogród Saski
w każdą niedzielę w lipcu i w sierpniu

Linie zjazdowe:

Numer linii Trasa
951 wariant 1
Mełgiewska WSEI – Mełgiewska – Gospodarcza – Hutnicza – Łęczyńska – Wolska – pl. Bychawski – al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – Rondo Krwiodawców wariant 2
Pancerniaków – Grygowej – Dekutowskiego – Droga Męczenników Majdanka – Fabryczna – Al. Zygmuntowskie - al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – Rondo Krwiodawców wariant 3
Felin – Doświadczalna – Franczaka "Lalka" – Droga Męczenników Majdanka – Fabryczna – Al. Zygmuntowskie - al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – Rondo Krwiodawców wariant 4
Abramowice – Kunickiego – pl. Bychawski – al. Piłsudskiego – Lipowa - Al. Racławickie – Rondo Krwiodawców wariant 5
Chodźki Szpital – Chodźki - Obywatelska - Lubartowska - Królewska - Zamojska – Al. Unii Lubelskiej – al. Piłsudskiego – Lipowa - Al. Racławickie – Rondo Krwiodawców

Niektóre z kursujących dawniej linii (ostatnia znana trasa):

151 bis AbramowiceAl. Kraśnicka (Węglin) przez pl. Bychawski, 1 Maja, Zamojską, Krakowskie Przedmieście, Al. Racławickie zlikwidowana – około 1991
157 Al. KraśnickaLSM (Wileńska) przez Al. Racławickie, Narutowicza, Głęboką zlikwidowana w 2004
158 UnickaDworzec Główny PKP przez Krakowskie Przedmieście, Lipową zlikwidowana w 1990
159 LSM (Wileńska) przez Al. Racławickie, Narutowicza, Głęboką
(linia okrężna)
zlikwidowana w 1994
161 UnickaWęglin przez Krakowskie Przedmieście, Al. Racławickie zlikwidowana w 1994
162 UnickaMełgiewska zlikwidowana w 1990
162 Abramowice – Kunickiego – pl. Bychawski – Wolska – Droga Męczenników Majdanka – Majdanek
i z powrotem
od 2011 jedynie jako linia specjalna uruchamiana w okolicach Wszystkich Świętych i Zaduszek
758 Felin – Doświadczalna – Droga Męczenników Majdanka – Fabryczna – Al. Zygmuntowskie – al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – al. Kraśnicka – Zana – Zana ZUS Kursowała jako wzmocnienie podstawowej linii trolejbusowej nr 158 do czasu otwarcia sieci trakcyjnej na Felin
zlikwidowana 1 lutego 2014

Planowane nowe linie

W Lublinie obecnie rozbudowywana jest trakcja trolejbusowa do długości 60 km (obecnie istnieje 28 km trakcji). Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Do 2015 roku fragmenty niektórych linii autobusowych zostaną zelektryfikowane. Jednak pomimo braku w obecnej perspektywie finansowej sieci trakcyjnej w centrum Lublina (np. Krakowskie Przedmieście - 3 Maja - Aleja Solidarności/Bolesława Prusa - Chodźki, Narutowicza - plac Wolności - Bernardyńska) możliwe jest ponowne uruchomienie szybkiego połączenia trolejbusowego łączącego zachodnie dzielnice z północnymi (np. linie 154 i 161), gdyż w najbliższych latach zostaną dostarczone niskopodłogowe trolejbusy z dodatkowym zasilaniem bateryjnym umożliwiających przejazd bez sieci trakcyjnej.

Tabor

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ma 101 trolejbusów, wśród których znajdują się pojazdy marki Jelcz PR110 i 120MT, lub przebudowane na bazie jelczańskich konstrukcji, a także 54 nowoczesne trolejbusy Solaris Trollino 12 i jeden złożony w Lublinie trolejbus MAZ 203. Przedsiębiorstwo ma także sprawny radziecki trolejbus ZIU, ostatni spośród wycofanej z użytkowania w ostatnich latach dość pokaźnej liczby tych pojazdów wprowadzanych w Lublinie od roku 1975. Został on wyremontowany w 2003 r., w sezonie obsługuje turystyczną linię "T".

Od początków istnienia sieci trolejbusowej w Lublinie wielokrotnie dawały się we znaki problemy taborowe. W czasie istnienia firmy oprócz zakupu trolejbusów w ZSRR, a później w słupskiej firmie KPNA, stan taboru powiększano także sprowadzając pojazdy z likwidowanych sieci w Słupsku (w tym trolejbus pokazany na zdjęciu obok), Dębicy i Warszawie oraz konstruując samodzielnie kilka trolejbusów w warsztatach zakładowych. Na początku lat 90. na ulicach Lublina pasażerów przewoziły trzy trolejbusy przegubowe zbudowane na bazie autobusu Ikarus 280.

W 2007 roku zakupiono do Lublina trzy nowoczesne niskopodłogowe trolejbusy Solaris Trollino 12M. Na służbę liniową wyjechały 22 grudnia. Były to pierwsze nowoczesne trolejbusy w Lublinie, a zakupiono je w ramach budowy nowej trakcji na Czubach. Od 5 czerwca 2008 po Lublinie kursuje kolejny trolejbus tej marki zakupiony w ramach budowy nowego odcinka trakcji trolejbusowej.

W 2009 roku w lubelskich warsztatach MPK rozpoczęła się budowa trolejbusu na nadwoziu białoruskiego autobusu MAZ 203. Trolejbus w październiku 2009 wyjechał na ulice Lublina i rozpoczął etap homologacji. 24 kwietnia 2010 rozpoczął służbę liniową. W 2011 r. na miasto wyjechały kolejne 3 nowe trolejbusy złożone w warsztatach MPK na bazie Jelcza M121.

Od kwietnia 2011 r. do chwili obecnej zakupiono 30 kolejnych nowoczesnych trolejbusów marki Solaris Trollino 12S wyprodukowanych przez czeski koncern Skoda Electric na bazie Solarisa Trollino 12AC z Bolechowa koło Poznania oraz 20 klimatyzowanych trolejbusów Solaris Trollino 12MB z dodatkowym napędem spalinowym, który nie wymaga czerpania energii przez pewien czas z trakcji nad jezdnią. Pojazdy są niskopodłogowe oraz są fabrycznie pomalowane w barwy miejskie Lublina.

Oprócz trolejbusów z napędem spalinowym rozstrzygnięto przetarg na dostawę 38 sztuk nowych, niskopodłogowych trolejbusów 12-metrowych z dodatkowym zasilaniem bateryjnym umożliwiającym jazdę poza siecią trakcyjną na krótkich odcinkach. Zwycięzcą przetargu okazało się polsko - ukraińskie konsorcjum firm Ursus i Bogdan, którego ukraińska strona dostarczy nadwozie do Lublina, natomiast polska firma Ursus zajmie się montażem instalacji i wyposażeniem wnętrza pojazdów. Od 19 grudnia 2013 kursuje pierwsze 5 trolejbusów.

ZTM Lublin rozstrzygnął również przetarg na dostawę 12 sztuk 18-metrowych trolejbusów z dodatkowym napędem bateryjnym, pojazdy będą niskopodłogowe i klimatyzowane. Lublin jako jedyna z trzech istniejących sieci trolejbusowych w kraju, będzie posiadał trolejbusy przegubowe. Dostawa pierwszych 6 sztuk pojazdów nastąpi w kwietniu roku 2014.

Cały tabor trolejbusowy w Lublinie obsługuje zbudowana w latach sześćdziesiątych zajezdnia przy al. Kraśnickiej na Helenowie. Od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy dokonano podziału taboru między zajezdnię Helenów i ukończoną w 1986 zajezdnię przy ul. Grygowej na Majdanie Tatarskim ta pierwsza stała się właściwą zajezdnią trolejbusową – w odróżnieniu od drugiej, w której obsługiwane są tylko autobusy. Wcześniejsze zajezdnie trolejbusowe mieściły się przy ul. Garbarskiej, Lipowej oraz Młyńskiej (teren obecnego dworca południowego PKS).

Lubelskie trolejbusy w połowie roku 2015 wprowadzą się do nowej zajezdni trolejbusowej przy ulicy Antoniny Grygowej obok obecnej zajezdni autobusowej na Majdanie Tatarskim. Stara zajezdnia trolejbusowa na Helenowie zostanie zlikwidowana, a teren sprzeda miasto inwestorowi który może w jej miejscu wybudować biurowce.

Lubelskie trolejbusy mają czterocyfrowe numery taborowe, rozpoczynające się cyfrą "3". Jeden z lubelskich trolejbusów miał numer 1223.

Stan taborowy (od dnia 1 września 2012)

|Zdjęcie |Typ trolejbusu | Eksploatacja od | Lata produkcji | Liczba
Jelcz PR110E 1988 1989-1991 2
ZiU-9 1975 1972– obecnie 1
Solaris Trollino 12M 2007 2007 3
Solaris Trollino 12AC 2008 2008 1
Solaris Trollino 12S 2011 2011/2012 30
Solaris Trollino 12MB 2013 2013/2014 20
Solaris Trollino 18M 2014 2014 12
Ursus T70116 2013 2013 17
MAZ 203T8M 2010 2009 1
SAM M120M 3
SAM MPK Lublin II 2011 3
Wszystkie pojazdy 92
W tym niskopodłogowe i niskowejściowe 87
Procent niskopodłogowych i niskowejściowych 95%

Ciekawostki

 • Jeden z należących do MPK radzieckich trolejbusów ZIU został w 2003 roku przebudowany. Poprzez wymianę klasycznych siedzeń autobusowych na stoliki, a także zabudowę barku i toalety stworzono specjalną wersję turystyczną, mogącą spełniać różne funkcje promocyjne. W roku 2008 z okazji 55. rocznicy istnienia trakcji trolejbusowej, uruchomiono linię turystyczną, która obsługiwana jest tym trolejbusem.
 • Zlikwidowanie w 1994 roku linii przez Krakowskie Przedmieście spowodowało, że trakcja nad tą ulicą stała się niepotrzebna. Zdjęto ją, pozostawiając jednak pewien odcinek od skrzyżowania z ulicą Lipową do skrzyżowania z ulicą 3 Maja, na którym sieć trolejbusowa się kończyła. W 2007 roku zapadła decyzja o zdjęciu trakcji nad Krakowskim Przedmieściem, a w nocy z 8 na 9 kwietnia 2008 roku rozpoczął się jej demontaż. Istniejące projekty przedłużenia trakcji ulicą 3 Maja i dalej, w kierunku pętli na ul. Chodźki (co umożliwiłoby przywrócenie kursowania linii 154 i 161) – nie doczekały się jednak realizacji.
 • W historii lubelskiej sieci trolejbusowej linia o numerze 57 (później 157) była trzy razy tworzona (za każdym razem na innej trasie) i trzykrotnie likwidowana. Po raz pierwszy linię uruchomiono w 1980 i zlikwidowano po siedmiu latach. Drugi raz linię otwarto na krótko na początku lat dziewięćdziesiątych. Po raz trzeci linię utworzono w 1994, by po kolejny zamknąć ją w roku 2004.
 • W 1972 r. zlikwidowano jednotorowy (sieć była dla dwóch stron jazdy) odcinek trakcji na Sławinku, zbudowanej wcześniej dzięki inicjatywie mieszkańców, linia dojeżdżała aż pod skansen. Do dziś zachowało się kilka słupów z nieistniejącej już sieci trakcyjnej.
 • Wiek poszczególnych odcinków trakcji trolejbusowej można rozpoznać poprzez typ konstrukcji wsporczych. W latach 50. stosowano kratownicowe słupy stalowe - pl. Dworcowy, ul. 1 Maja, Zamojska, Królewska, Lubartowska, Al. Racławickie, Kunickiego (do Dywizjonu 303); w latach 60. stosowano słupy betonowe, m.in. osiedle LSM, Lipowa, al. Piłsudskiego, Droga Męczenników Majdanka, Mełgiewska; od lat 80. stosuje się rurowe słupy stalowe - al. Kraśnicka, ul. Wolska oraz rejony zmodernizowanej sieci na skrzyżowaniach; spotyka się również nowe betonowe słupy trakcyjno-oświetleniowe, które zastosowano w 2007 r. przy budowie nowego odcinka sieci na Czubach.
 • W związku z zamknięciem w 2007 r. ul. 1 Maja trolejbusy linii 160 na stałe kursują przez Wolską i Fabryczną. Część sieci trakcyjnej nad ulicą zdemontowano, a część w pobliżu ronda przy "Gali" nadal służy jako zasilenie trakcji na ulicach w rejonie ronda.
 • Przez ponad cztery lata po likwidacji 11 stycznia 2004 linii 157 nieużywany był odcinek trakcji trolejbusowej w ulicach Narutowicza, Głęboka, Filaretów (w kierunku LSM). Dopiero od 5 maja 2008 roku trakcję tę ponownie zaczęto wykorzystywać kierując na nią trolejbusy linii 153.
 • Na ulicy Wileńskiej i Głębokiej, na odcinku od Wileńskiej do Filaretów, sieć trolejbusowa znajdowała się tylko po jednej stronie ulicy. W 2012 roku dobudowano odcinek po drugiej stronie. Od 1 września 2012 skierowane zostały tam trolejbusy linii 153 w kierunku Węglina.
 • W grudniu 2007 r. zmieniła się trasa linii 153. Linię poprowadzono nową trakcją przez ulice Orkana, Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassino, Wileńską (tylko w stronę Majdanka, powrót przez Filaretów i Zana), Głęboką, Narutowicza. Wcześniej linia kursowała przez Lipową i Al. Racławickie. Do maja 2008 r. linia w stronę Węglina kursowała na starej trasie przez Lipową i Al. Racławickie, ponieważ nie było możliwości skrętu w lewo z al. Piłsudskiego w Narutowicza. Od września 2012 linia w obydwu kierunkach ma przebiegać tą samą trasą także w drugą stronę (tj. przez ul. Głęboką i Wileńską).
 • Lubelską sieć trolejbusową zasilają trzy podstacje trakcyjne: Helenów, Szczerbowskiego i Garbarska; każda o mocy 3 x 1200 kVA, napięcie w sieci wynosi 660V. Podstacje obecnie zostały zmodernizowane.
 • Wieczorem 4 stycznia 2008 r. uruchomiono nowy system informujący o nazwie kolejnego przystanku.
 • Ulica Lubartowska na odcinku od placu W. Łokietka do al. Solidarności jest jednokierunkowa, ale trolejbusy jeżdżą w obie strony. Wyznaczony jest dla nich specjalny pas "pod prąd".
 • W 2007 r. na testy do Lublina przybył Solaris Trollino 12M. Był on testowany przez dłuższy czas, a gdy zakupiono 2 takie trolejbusy, ten testowany został wypożyczony przedsiębiorstwu. 2 zakupione trolejbusy dostały numery taborowe #836 i #837, a testowany #838. Gdy do Lublina przybył kolejny Solaris Trollino 12AC, otrzymał on numer #838, zaś temu testowanemu, który wcześniej miał nr #838 zmieniono na #900. Później pojechał on na testy do Gdyni. W kwietniu 2009 ten trolejbus został sprzedany MPK Lublin i otrzymał numer taborowy #839 (obecnie #3839). Dziś w sumie po Lublinie jeżdżą 34 trolejbusy tego typu.
 • Linia 152 na czas przebudowy ulicy Filaretów została skierowana na objazd przez ulicę Wileńską, to pierwszy przypadek skierowania trasy na dłuższy czas z powodu remontu.
 • Od czerwca 2013 roku trolejbusy na Drodze Męczenników Majdanka nie zawracają już bezpośrednio na pętlę Majdanek, gdyż przebudowa odcinka ulicy i sieci trakcyjnej przewiduje jedynie wjazd kieszeniowy od strony Felina w kierunku centrum. Obecnie linie, które kończyły się na Majdanku, zostały wydłużone na Felin (156, 158) lub do ul. Pancerniaków (153).

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu