Tresckow (Ród) [historia i autorzy]

Ród von Tresckow, pruski ród szlachecki, który do końca XIX wieku posiadał liczne dobra rycerskie w Brandenburgii (szczególnie w Nowej Marchii).

Treskow czy Tresckow?

Istnieją dwie linie rodziny, które z prawnego punktu widzenia są odrębne. Wynika to z nobilitacji Zygmunta Ottona Treskow w 1797 r., będącego nieślubnym synem Alberta Zygmunta Fryderyka von Treskow. W 1879 roku urząd heraldyczny uznał, że obie rodziny pomimo pokrewieństwa nie są jedną rodziną. Starsza linia, dla odróżnienia od „młodszej” linii, dodała do swego nazwiska „c”.

Historia rodu

Nazwisko pojawia się po raz pierwszy w dokumencie z 1336 roku, w którym mowa o Hinricusie von Treskowe. Otrzymał on od margrabiego Ludwika posiadłości wokół miasta Rathenow. Męscy członkowie rodziny bardzo często obierali karierę wojskową, służąc w kawalerii pruskiej. Byli odznaczani Orderem Czarnego Orła oraz żelaznym krzyżem i piastowali wysokie stanowiska urzędnicze. W XIX wieku rodzina osiągnęła na tyle stabilny status finansowy, że nabyła liczne majątki na terenach powiatu Soldin (niem. Kreis Soldin). Do rodziny von Treskow należały m.in. miejscowości:

  • Brwice
  • Czartoryja
  • Chełm Dolny
  • Chełm Górny
  • Dolsk

Największym majątkiem był Dolsk, który w latach 1845–1897 należał do Tassilo von Treskowa, królewskiego szambelana i kapitana dragonów pruskich.

Znanym przedstawicielem rodziny jest generał-major Henning von Tresckow, jeden z przywódców zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 roku.

Von Treskow

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu