Trasowanie płaskie [historia i autorzy]

Trasowanie płaskie – proces technologiczny stosowany najczęściej w obróbce materiałów, który polega na wyznaczaniu określonych linii na danej płaszczyźnie. Trasowanie rozpoczyna się od wyznaczenia głównych osi symetrii przedmiotu. Często zamiast rysowania linii punktuje się określony przedmiot ze względu na lepszą widoczność tych linii.

Narzędzia stosowane w trasowaniu płaskim:

 • rysik
 • suwmiarka traserska
 • znacznik
 • cyrkle traserskie
 • punktak
 • liniał traserski
 • kątownik
 • środkownik
 • pryzma traserska

Przygotowanie powierzchni do tego trasowania:

 • sprawdzić stan materiału przeznaczonego do trasowania
 • sprawdzić główne wymiary materiału
 • sprawdzić prawidłowość naddatków na późniejszą obróbkę
 • pomalować materiał w celu zwiększenia widoczności trasowanych linii

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu