Tetrahydrotiofen [historia i autorzy]

Tetrahydrotiofen (THT) – heterocykliczny związek chemiczny, nasycona pochodna tiofenu.

W temperaturze pokojowej jest to lepka, oleista ciecz o specyficznym zapachu.

Jest szkodliwy dla zdrowia. Wchłania się do organizmu poprzez układ oddechowy i przez skórę (nie da się jej całkowicie wymyć). Służy do nawaniania gazu ziemnego w tzw. nawanialniach.

Podczas pracy z THT należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ opary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni, a opary o stężeniu 1/3 z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową.

Przy wycieku gazu do środowiska ziemia często nasącza się THT. Aby usunąć ten bardzo intensywny i nieprzyjemny zapach polewa się ziemię 10% roztworem nadmanganianu potasu lub 5% podchlorynu sodowego.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Powiązane artykuły

Kategorie dla tego artykułu