Tarnowsko-Rzeszowski Okręg Przemysłowy [historia i autorzy]

Tarnowsko-Rzeszowski Okręg Przemysłowy - okręg przemysłowy we wschodniej Małopolsce, gdzie głównymi ośrodkami są Tarnów, Rzeszów i Dębica. Gałęzie przemysłu: górniczy, elektromaszynowy, chemiczny. Surowce występujące na obszarze okręgu to: ropa naftowa i gaz ziemny.

Główne zakłady:

  • Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Zelmer" w Rzeszowie,
  • Zakłady Azotowe w Tarnowie,
  • Fabryka Opon Samochodowych w Dębicy

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu