Tabulator (klawisz) [historia i autorzy]

Tabulator - podobnie jak w maszynach do pisania, komputerowy tabulator to miejsce, do którego skacze kursor po naciśnięciu klawisza Tab. Większość procesorów tekstu pozwala na dowolne ustawienie tabulatorów.

Rodzaje tabulatorów

Program biurowy Microsoft Word stosuje pięć rodzajów tabulatorów:

  • lewostronny (do lewej)
  • prawostronny (do prawej)
  • centralny (od środka)
  • dziesiętny (przesuwa liczbę dziesiętną)
  • paskowy (wstawia linijkę)

Zastosowanie tabulatora

Tabulatory są stosowane do wcięć w akapicie. Zakres ich działania obowiązuje w całym akapicie, w którym znajduje się kursor, bądź też we wszystkich akapitach, ujętych w blok zaznaczonego tekstu.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu