Szpital Wojewódzki w Łomży [historia i autorzy]

Szpital Wojewódzki im. kardynała Stefana Wyszyńskiego – szpital w Łomży, położony przy Alei Józefa Piłsudskiego 11, świadczący usługi medyczne poziomu podstawowego i specjalistycznego. W skład szpitala wchodzi 19 oddziałów, na których znajdują się 642 łóżka. Szpital, jako jeden z nielicznych w województwie podlaskim, posiada na wyposażeniu aparat do kruszenia kamieni w układzie moczowym metodą nieinwazyjną ESWL oraz sprzęt do badań urodynamicznych. Placówka dysponuje również tomografem komputerowym, mammografem, ultrasonografami, aparatami rentgenowskimi czy densytometrami. Szpital pełni codziennie ostry dyżur na wszystkich oddziałach.

Historia

Początki szpitala datuje się na XIX wiek, kiedy to placówka była zakładem dobroczynnym, który opiekował się starcami i nędzarzami. W 1890 roku szpital rozpoczął działalność skierowaną do wszystkich chorych. W latach 1920-1939 szpital nosił nazwę Publiczny Szpital Łomżyńskiego Powiatowego Związku Komunalnego pod wezwaniem Św. Ducha i miał swoją siedzibę przy ulicy Wiejskiej. Szpital posiadał wówczas cztery oddziały: chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy oraz internistyczny. W tym samym czasie w Łomży istniał Szpital Żydowski, założony w 1857 roku przy ulicy Senatorskiej. Po wysiedleniu przez hitlerowców mieszkańców getta w 1942 roku powstał tam szpital zakaźny. Drugi szpital zakaźny w mieście znajdował się przy ulicy Krzywe Koło. W 1965 roku szpital przy ulicy Wiejskiej otrzymał budynek przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 1. Następne rozszerzenie działalności szpitala miało miejsce w 1972 roku, gdy otwarto dwa nowe oddziały w oddzielnym budynku: oddział zakaźny i płucny. 27 września 1996 roku nastąpiło otwarcie nowej siedziby szpitala przy Alei Józefa Piłsudskiego 11, do którego były przenoszone oddziały ze "starego" szpitala oraz uruchomiono nowe, specjalistyczne oddziały.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu