Szkoły w Kielcach [historia i autorzy]

W Kielcach znajduje się 28 publicznych szkół podstawowych, 26 publicznych gimnazjów, 10 liceów ogólnokształcących i innych szkół ponadgimnazjalnych oraz 12 szkół wyższych, łącznie z seminarium duchownym.

Spis treści

Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe publiczne

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej – jej początki sięgają 1819 r., kiedy to w Kielcach swoją działalność rozpoczęły dwie niezależne od siebie szkoły: Szkoła Elementarna Płci Męskiej i Szkoła Elementarna Płci Żeńskiej. Na początku placówka kilkukrotnie zmieniała siedzibę, w czasie I wojny światowej mieściła się przy ul. Bandurskiego (róg Wesołej), następnie przeniesiona została do lokalu przy ul. Prostej, a od 1918 korzystała z pomieszczeń Szkoły Męskiej przy ul. Kolejowej 8. W 1920 r. władze miasta zadecydowały o budowie nowej siedziby przy ul. Kościuszki – budynku, jak na owe czasy, bardzo nowoczesnego, dwupiętrowego, wyposażonego w centralne ogrzewanie i kanalizację. Podczas II wojny światowej, do stycznia 1940 r. stacjonowało tu wojsko niemieckie, do końca lata 1941 mieściła się tu szkoła dla dzieci niemieckich, do 1945 r. – urządzono szpital wojskowy. Po wojnie placówkę przekształcono w koedukacyjną Szkołę Powszechną TPD nr 2, która dzisiejszą nazwę przyjęła w 1956 r..
 • Szkoła Podstawowa nr 4
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojska Polskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bohaterów Warszawy (integracyjna)
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte
 • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły
 • Szkoła Podstawowa nr 14 (specjalna)
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego "Wilka"
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej
 • Szkoła Podstawowa nr 22 im. gen. Stanisława Maczka
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II
 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej
 • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. K.K. Baczyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4 PP "Czwartaków"
 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. Wojtka Szczepaniaka "Lwowiaka"
 • Szkoła Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 33 im. I. J. Paderewskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 36 (specjalna)

Szkoły podstawowe niepubliczne

 • Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki
 • I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja
 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2
 • Akademicka Szkoła Podstawowa
 • Zespół Szkół Akademickich im. Juliusza Verne'a

Szkoły średnie

Gimnazja

Gimnazja publiczne

 • Gimnazjum nr 1 im. księdza Stanisława Konarskiego
 • Gimnazjum nr 2
 • Gimnazjum nr 3 im. Janusza Korczaka
 • Gimnazjum nr 4 im. Jana Karskiego (integracyjne)
 • Gimnazjum nr 5 im. Bohaterów Westerplatte
 • Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki
 • Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki
 • Gimnazjum nr 8 im. Natalii Machałowej
 • Gimnazjum nr 9 im mjr. Henryka Sucharskiego
 • Gimnazjum nr 10 im.Pierwszej brygady pancernej
 • Gimnazjum nr 11 im. Jana Pawła II
 • Gimnazjum nr 12 im. Józefa Piłsudskiego
 • Gimnazjum nr 13 im. Henryka Dobrzańskiego
 • Gimnazjum nr 14 im. K. I. Gałczyńskiego
 • Gimnazjum nr 15
 • Gimnazjum nr 16 im. Janusza Kusocińskiego
 • Gimnazjum nr 17
 • Gimnazjum nr 20
 • Gimnazjum nr 21 dla Słabosłyszących i Niesłyszących
 • Gimnazjum nr 23 przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hanki Sawickiej
 • Gimnazjum nr 24 ZSME im. gen. Władysława Sikorskiego
 • Gimnazjum nr 25
 • Gimnazjum nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka
 • Gimnazjum nr 30
 • Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki

Gimnazja niepubliczne

 • Gimnazjum sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej
 • I Społeczne Gimnazjum im. Mikołaja Reja
 • Gimnazjum Językowe (budynek Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego)
 • Gimnazjum Akademickie

Szkoły ponadgimnazjalne

Publiczne licea ogólnokształcące

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
 • XI Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego

Niepubliczne licea ogólnokształcące

 • Liceum sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej
 • I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Jadwigi Kossakowskiej-Dębickiej
 • Katolickie Liceum im. Św. Stanisława Kostki
 • I Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 • Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Kielcach

Inne szkoły ponadgimnazjalne

 • Niepubliczne Liceum Profilowane ZDZ w Kielcach
 • Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Kielcach
 • Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych ZDZ w Kielcach
 • Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych ZDZ w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego
 • Szkoła Policealna ZDZ w Kielcach
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 3
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych im. gen. Władysława Sikorskiego
 • Zespół Szkół Ekonomicznych Mikołaja Kopernika
 • Zespół Szkół Elektrycznych im. Ryszarda Kaczorowskiego
 • Zespół Szkół Informatycznych im. Józefa Hauke-Bosaka

Szkoły wyższe

Publiczne

 • Politechnika Świętokrzyska
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Niepubliczne

 • Staropolska Szkoła Wyższa
 • Świętokrzyska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Świętokrzyska
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego
 • Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica
 • Wyższe Seminarium Duchowne

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu