Sycyna (czasopismo) [historia i autorzy]

Sycyna Dwutygodnik Kulturalny – wydawany w roku 1993 jako dodatek do "Gazety Rolniczej", w latach 1994-1999 jako pismo samodzielne. Redaktorem naczelnym był Wiesław Myśliwski. Nazwa Sycyna pochodzi od miejsca urodzenia Jana Kochanowskiego. Redakcję pisma tworzyli m.in. Józef Baran, Krzysztof Burek, Maria Jentys, Konstanty Pieńkosz. Na łamach dwutygodnika swoje teksty publikowało wielu wybitnych współczesnych polskich poetów i prozaików. Galeria Sycyny prezentowała twórczość i sylwetki najwybitniejszych polskich malarzy m.in. Zdzisława Beksińskiego, Henryka Wańka.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu