Stryj (rzeka) [historia i autorzy]

Stryj - rzeka na Ukrainie, prawy dopływ Dniestru. Źródło, cały bieg rzeki i ujście do Dniestru znajduje się na terenie obwodu lwowskiego.

Rzeka ma swoje źródło w Bieszczadach Wschodnich (na płn. stokach wododziału karpackiego) na płn.-zach. zboczu Jawornika Wielkiego (48°46'N i 23°17'E, 1122 m n.p.m.) niedaleko od wsi Oporzec (leży między wsiami Ławoczne i Beskyd). Początkowo płynie na zachód, a po przepłynięciu przez wieś Wyżłów zaczyna płynąć na południe. Większą część rzeki płynie wąskimi dolinami. Wpada do Dniestru między Chodorowem a Żydaczowem, 10 km od Żydaczowa.

Do momentu połączenia z Dniestrem ma większą od niego długość, to znaczy 236 km. Powierzchnia dorzecza wynosi 3 055 km². Przepływ wody w odległości 17 km od źródła wynosi 45,2 m³/sek, a największy - 890 m³/sek. Zasilanie rzeki mieszane. Brzegi gęsto porośnięte świerkami i lasami mieszanymi. Szerokość rzeki waha się od 30-50 m w górnym biegu i do 150 m - w dolnym. Lód na rzece można zobaczyć w okresie listopad - kwiecień. Ma 31 dopływów, największy z nich - Opór.

Najważniejsze miasta nad Stryjem - Turka, Stryj, Żydaczów.

Literatura

  • Л. Плечко, И. Сабанеева «Водные маршруты СССР. Европейская часть», М., ФиС, 1973 г.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu