Starokrzepice [historia i autorzy]

Starokrzepice – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Krzepice, nad rzeką Liswartą.

Wieś starościńska, zw. też Krzepice Stare, w której w 1564 r. było 12 kmieci osiadłych na półłankach, płacących czynsz, podymne i podatek rybny z rzeki Liswarty. Jedyny zagrodnik płacił czynsz, a sołtys posiadał przywilej jeszcze z XIII w. Według lustracji z 1789 r. wieś odrabiała 123 dni pańszczyzny, dawała 200 zł. 20 gr. wiecowego, 123 wiertele owsa, 63 kury, 307 jaj. Młynarz płacił 200 zł wiecznego. Folwark starościński w 1785 r. uprawiał żyto, pszenicę, jęczmień, owies, tatarkę, proso i groch. W 1858 r. według relacji ks. Bogusławskiego "ciężary na budowlę, fornalami w niedzielę wożą". W roku 1860 dzierżawcę Klucza Rządowego Starokrzepice był wójt Milkowski.

W czasie okupacji, wieś włączona była do III Rzeszy (powiat blachowieński w rejencji opolskiej prowincji Górny Śląsk). W latach 1941-1945 urzędowa nazwa wsi brzmiała Altkrippitz. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego.

W Starokrzepicach działa OSP, Ośrodek Zdrowia, dawniej działał Urząd Pocztowy. Działa również Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP prowadzona przez Sławomira Krysia oraz zespół mażoretek. Poza tym funkcjonuje tu wytwórnia lodów, liczne przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowe oraz sklepy.

Podział

Obecnie w Starokrzepicach jest około 10 ulic. Główną jest ulica Oleska, która ciągnie się przez całą miejscowość. Pozostałe ulice można zaliczyć jako osiedla.

Szkoła

Szkoła powstała w czasach Księstwa Warszawskiego. W 1823 r. zbudowano drewniany budynek szkoły i gmina utrzymywała nauczyciela. W 1838 r. w szkole było 68 uczniów. W 1905 r. szkoła miała dach słomiany, toteż zbudowano nową z mieszkaniem dla nauczycieli. Od 1924 r. była tu placówka 2-klasowa, a po rozbudowie w 1926 r. stała się 4-klasową, od 1928/29 doszły klasy V-VI, a w 1930/31 oddział VII. 1 III 1954 r. uruchomiono szkołę, dla której w 1964 r. budowano nowy budynek. W roku 1996/97 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Reymonta miała 9 oddziałów i 212 uczniów, a funkcję dyrektora pełniła mgr Ewa Patrzyk. W latach 90. ówczesny dyrektor szkoły Henryk Owczarek rozbudował szkołę o dodatkowe klasy, bibliotekę i salę telewizyjną. Obecnie dyrektorem jest mgr. Mariusz Polus. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum. Szkoła nosi imię Władysława Reymonta i znajduje się w nowoczesnym budynku zawierającym dwie sale komputerowe oraz obiekty sportowe (sala gimnastyczna, boisko, od grudnia 2010 również hala sportowa)

Kościół i Parafia

W 1267 r. parafię uposażył Władysław książę wrocławski i abp. Salzburga, a uposażenie potwierdził Zygmunt August w 1552 r. W latach 1552-1815 duszpasterzyli w Starokrzepicach kanonicy regularni z Krzepic. Na mocy bulli Piusa VII "Eximposita nobis" parafia starokrzepicka została wyłączona z diecezji wrocławskiej i włączona do włocławskiej. W 1736 r. został wzniesiony nowy, drewniany kościół, który spłonął 20 października 1908 r. Dzięki ks. Janowi Patorskiemu zbudowano obecny kościół pw. Przemienienia Pańskiego (1909-1912). W latach 80., ks. proboszcz Stanisław Kucała wraz z parafianami dokonał modernizacji placówki kościelnej, plebanii i otoczenia kościoła (wybudowano nową salkę katechetyczną). Od roku 1997 do końca czerwca 2012r. proboszczem był ks. Adam Sołtysiak, który doprowadził do zbudowania kaplicy (chłodni), nowej plebanii, powstania malowanych fresków i odnowienia głównego ołtarza. Od lipca 2012 proboszczem jest ks. Tomasz Wrona, a wikarym ks. Grzegorz Gajek

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu