Stanisław Sudoł [historia i autorzy]

Stanisław Sudoł (ur. 6 stycznia 1928 w Cholewianej Górze) - polski ekonomista.

Do szkoły średniej uczęszczał w Tarnowie, gdzie został, wraz z rodzicami, przesiedlony w 1941 roku. Chodził do szkoły handlowej oraz brał udział w tajnych kompletach. W 1946 roku zdał maturę i rozpoczął studia w Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach (obecnie Akademia Ekonomiczna). Studiował też na Akademii Handlowej w Poznaniu, tytuł magistra ekonomii uzyskał w 1954 roku na Wydziale Finansów SGPiS w Warszawie. Po studiach podjął pracę w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego "Orgmasz" w Warszawie. W 1961 roku uzyskał stopień doktora w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, a w 1970 doktora habilitowanego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu.

W 1970 roku podjął pracę jako adiunkt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W 1978 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1990 profesora zwyczajnego. Od roku 1976 przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK. 19 lutego 2002 UMK przyznał mu tytuł doktora honoris causa.

Wybrane publikacje

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu