Soda Polska Ciech [historia i autorzy]

Soda Polska Ciech – spółka akcyjna należąca do branży przemysłu chemicznego, której strukturę tworzą przede wszystkim dwa zakłady – Zakład Sodowy w Mątwach (Inowrocław), którego tradycja sięga 1882 roku (data utworzenia Chemische Fabrik Montwy, Robert Suermondt & Co.), oraz Zakład Sodowy w Janikowie, utworzony w 1957 roku. Wydziałami pomocniczymi są Transoda Sp. z o.o. (transport kolejowy) oraz Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. (energetyka). Udziały większościowe obu zakładów sodowych wykupił Ciech. Nowa spółka – Soda Polska Ciech Sp. z o.o. została utworzona w 2007 roku.

W Zakładach są wytwarzane m.in. soda kalcynowana ciężka, soda kalcynowana lekka, sól warzona, soda oczyszczona, produkty sodopochodne, masy chłonne.

Spis treści

Struktura i powiązania korporacyjne

Spółka Soda Polska Ciech powstała w 2007 roku w wyniku połączenia Janikowskich Zakładów Sodowych (46,49% udziałów) i Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy (53,51% udziałów) należących do Grupy Chemicznej Ciech.

Strukturę organizacyjną spółki tworzą:

  • Zakład Produkcyjny Soda Mątwy – Zespoły: Dyspozytorów i Technologów; Oddział Sody, Produktów Sodopodobnych, Wyrobów Gotowych, Utylizacji, Rozwoju,
  • Zakład Produkcyjny Janikosoda – Zespoły: Dyspozytorów i Technologów; Oddziały: Sody, Soli, Wyrobów Gotowych, Utylizacji,
  • Zakład Energetyczny

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne w Mątwach

„Soda Mątwy” (Inowrocław) jest najstarszym z zakładów, które tworzą Grupę Chemiczną Ciech. Budowę fabryki sody rozpoczęto w 1879 roku, zgodnie z projektem niemieckiego bankiera, Roberta Suermondta. Została zlokalizowana wsi Mątwy, w tej części Kujaw, nad Notecią, ze względu dostępność naturalnych surowców: kamienia wapiennego, solanki oraz wody. Inauguracja działalności Chemische Fabrik Montwy, Robert Suermondt & Co. odbyła się w 1882 roku.

Początkowo sodę wytwarzano nieekonomiczną metodą szarżową Honigmanna. W 1907 roku fabrykę przejął belgijski koncern Solvaya, do którego należały też zakłady sodowe w Borku Fałęckim (zob. Kalendarium historii Krakowa) i wprowadzono bardziej ekonomiczną metodę Ernsta Solvaya. W latach 1921–1939 fabryka wchodziła w skład oddziału „Zakłady Solvay w Polsce”.

Fabryka nie została zniszczona w czasie II wojny światowej, więc produkcję wznowiono już w maju 1945 roku. W kolejnych latach zakład był unowocześniany i rozbudowywany. Początkowo jego dyrektorem był Ernest Pischinger, kierownik Katedry Chemii Technicznej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UMK w Toruniu (wcześniej – pracownik zakładów w Borku Fałęckim, później – rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy).

W latach 1975–1979 wybudowano nowoczesną Wytwórnię Sody Ciężkiej „Mątwy II”, w której jest produkowany węglan sodu o gęstości usypowej rzędu 900–1000 kg/m³ (soda ciężka). Zastosowano prototypową technologię utylizacji szlamów podestylacyjnych, które są wykorzystywane do produkcji kredy nawozowej.

Zakłady uzyskały w 1996 roku Certyfikat ISO 9001, a w 1999 roku Certyfikat ISO 14001. W 2005 roku Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. zostały wpisane do Złotej Księgi Przedsiębiorstw Fair Play 2005.

W końcu 2008 roku poziom rocznej produkcji sody osiągnął 600 tys. ton.

Zakład Produkcyjny Janikosoda

Zakład Janikosoda, uruchomiony w 1957 roku, był trzecim zakładem sodowym w Polsce – po zakładach krakowskich i inowrocławskich. Instalację zaprojektowano na produkcję 300 tys. ton sody kalcynowanej rocznie. W kolejnych latach rozpoczęto wytwarzanie innych produktów, np. wapna nawozowego, kredy kosmetycznej, sody ciężkiej, dwutlenku węgla, soli warzonej, spożywczej, medycznej i peklosoli. W 2007 roku poziom rocznej produkcji sody przekroczył 600 tys. ton.

Przypisy

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu