Sochocin [historia i autorzy]

Sochocin – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Sochocin. Miejscowość jest siedzibą gminy Sochocin.

Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

Leży na terenie nizinnym, w większości w pradolinie rzeki Wkry – wysokości bezwzględne kształtują się w granicach od 85 m n.p.m. do 112 m n.p.m.

Przez miejscowość przebiega droga krajowa .

W Sochocinie znajduje się zabytkowy kościół.

W Sochocinie swoją siedzibę ma Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin, który aktualnie gra w Lidze Okręgowej-Ciechanów-Ostrołęka. Swoje mecze rozgrywa na stadionie gminnym w Sochocinie, mogącym pomieścić 500 osób.

Historia

Pierwsze informacje historyczne na temat Sochocina pochodzą z XIV wieku. Położona nad rzeką Wkrą wieś stanowiła centrum gospodarcze lokalnego rynku. Znajdowała się na szlaku handlowym łączącym Wielkie Księstwo Litewskie z Koroną (droga między miastami Poznań - Wilno, prowadząca dalej aż do Moskwy).

W 1385 roku książę mazowiecki Janusz I zwany Starszym podpisał 1 października dokument nadający mieszkańcom Sochocina prawa miejskie. W 1492 roku nowy właściciel Janusz II, zainteresowany rozwojem miasta i ewentualnością powiększania przynoszących przez niego dochodów, ponawia prawa miejskie dla Sochocina. W 1495 roku miasto stało się siedzibą powiatu sochocińskiego i miejscem odprawiania sądów zwanych rokami.

W 1524 roku miasteczko książęce Sochocin wraz z innymi wsiami dostał dożywotnio Feliks Brzeski – wojewoda mazowiecki. Rok 1533 był niepomyślny dla Sochocina, bowiem miasteczko przeżyło pożar, który zniszczył większość zabudowań.

W chwili wybuchu II wojny światowej Sochocin liczył 1750 mieszkańców, w listopadzie 1939 roku ziemie Mazowsza Północnego (w tym Sochocin) zostały wcielone do Rzeszy, jako tzw. Rejencja Ciechanowska.

W 1940 roku w Kucharach Żydowskich i Smardzewie powstały karne obozy pracy. W 1941 roku trwała akcja wysiedleńcza mieszkańców Sochocina i okolic. Wiele osób zginęło, wiele było represjonowanych, wielu uczestniczyło w zbrojnym ruchu oporu AK i BCH. 18 stycznia 1945 roku Sochocin był wolny.

12 czerwca 1990 roku pierwszym wójtem gminy Sochocin po dokonanych przemianach został wybrany jednogłośnie Tomasz Wiktorowicz. Był on ponownie wybierany na wójta aż do wyborów w 2006 roku, w których zastąpił go Jerzy Zawadzki. Obecnie wójtem gminy Sochocin jest Anna Zwierzchowska, była dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie.

Dane administracyjno-gospodarcze

Gmina Sochocin wchodzi w skład powiatu płońskiego i województwa mazowieckiego. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa ciechanowskiego.

Liczba mieszkańców - 1945 (dane liczbowe uzyskane w Urzędzie Gminy Sochocin, Referat Spraw Obywatelskich na dzień 31.12.2004 r.).

W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w gminie Sochocin zarejestrowanych jest 279 przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

  • handlu stacjonarnego i obwoźnego - 146 osób
  • usług - 78 osób
  • transportu - 24 osoby
  • murarstwa - 22 osoby
  • przetwórstwa i produkcji - 9 osób

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu