Skrzydło samolotu [historia i autorzy]

Skrzydło samolotu (płat nośny) – zespół płatowca, jeden z głównych elementów konstrukcyjnych stałopłatów (samolotów, szybowców) służący do wytwarzania siły nośnej. W przekroju skrzydło ma kształt profilu lotniczego. Na krawędzi skrzydła umieszczone są lotki i często urządzenia do zwiększenia siły nośnej (sloty, klapy). Skrzydło tworzy często zespół konstrukcyjny w skład którego mogą wchodzić gondole silnikowe, podwozie, zbiorniki paliwa oraz pomieszczenia na ładunek użytkowy.

W zależności od posiadania lub braku zewnętrznych elementów wzmacniających skrzydła można podzielić na:

 • podparte (zwane zastrzałowymi)
 • wolnonośne (pozbawione wzmocnień zewnętrznych)

Skrzydła są połączone z kadłubem okuciami nośnymi. W dwupłatach skrzydła są połączone ze sobą stójkami i usztywnione taśmami lub cięgnami.

Skrzydła (podobnie, jak inne części płatowca) mogą być drewniane, metalowe, kompozytowe lub o konstrukcji mieszanej.

Parametry wpływające na własności skrzydła

Parametr
Oznaczenie
Zwiększenie parametru
Rząd wielkości
zalety
wady
Obciążenie powierzchni nośnej
• wzrost prędkości maksymalnej
• zmniejszenie obciążeń w burzliwej atmosferze
• wzrost masy jednostkowej konstrukcji skrzydła
• wzrost prędkości lądowania
• zmniejszenie pułapu
• 586 - 5860 N/ • samoloty doświadczalne 9800 N/
Wydłużenie
• zmniejszenie oporu indukowanego • wzrost momentu gnącego i masy skrzydła
• pogorszenie zwrotności
• zmniejszenie i wzrost przy
• w myśliwcach 3 - 5
• w bombowcach 6 - 9
• w komunikacyjnych do 12
Zbieżność
• zmniejszenie momentu gnącego
• zmniejszenie masy skrzydła
• bardziej równomierny rozkład kryzysu falowego
• wzrost tendencji do oderwania strug na końcach skrzydła
• pogorszenie sterowności poprzecznej
1,5 - 3,5
Kąt skosu
• wzrost
• wzrost stateczności poprzecznej
• złagodzenie przyrostu oporu falowego przy
• wzrost masy skrzydła
• wzrost tendencji do oderwania:
przy na końcach
przy na nasadzie skrzydła
• zmniejszenie
• zmniejszenie doskonałości maksymalej
Kąt wzniosu
• wzrost stateczności poprzecznej • pogorszenie sterowności poprzecznej bez skosu 0 -

Pojęcia związane ze skrzydłem

 • skrzydło kesonowe
 • latające skrzydło
 • skrzydło o zmiennej geometrii
 • skrzydło pasmowe
 • skrzydło rozbieżne
 • skrzydło składane
 • skrzydło skośne
 • skrzydło szczelinowe
 • powierzchnie sterowe

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu