Skrzyżowanie równorzędne [historia i autorzy]

Skrzyżowanie równorzędne – skrzyżowanie, na którym nie wyróżniono kierunku z pierwszeństwem przejazdu, zatem wszystkie drogi traktowane są równorzędnie.

W Polsce, zgodnie z art. 25 Kodeksu Drogowego wszystkie skrzyżowania są równorzędne o ile odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustalają pierwszeństwa dla któregoś z kierunków. Pierwszeństwo przejazdu na takim skrzyżowaniu ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony, a jeżeli wykonuje się skręt w lewo należy także ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. Zasada ta nie dotyczy pojazdów szynowych i uprzywilejowanych, które mają pierwszeństwo niezależnie od kierunku, z którego nadjeżdżają.

Zgodnie z definicją skrzyżowania zawartym w art. 2 polskiego Kodeksu Drogowego przecięcia publicznej drogi utwardzonej z drogami ziemnymi, dojazdowymi i wewnętrznymi nie są uważane za skrzyżowania, w związku z tym wjazd na publiczną drogę utwardzoną z takiego przecięcia się dróg jest traktowany jako włączenie się do ruchu i zgodnie z art. 17 Kodeksu Drogowego należy w takiej sytuacji ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym utwardzoną drogą publiczną niezależnie od kierunku, z którego nadjeżdżają. Natomiast przecięcia się dróg ziemnych i dróg wewnętrznych są traktowane jako skrzyżowania i o ile znaki i sygnały drogowe nie określają innych zasad pierwszeństwa stosuje się do nich ogólne przepisy Kodeksu Drogowego (art. 1).

Czasami, dla zapewnienia zwiększenia bezpieczeństwa ruchu przed skrzyżowaniami równorzędnymi stawia się znak ostrzegawczy A-5.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Powiązane artykuły

Kategorie dla tego artykułu