Siarczan magnezu [historia i autorzy]

Siarczan magnezu (sól gorzka), MgSO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i magnezu.

Spis treści

Otrzymywanie

Siarczan magnezu można otrzymać w bezpośredniej reakcji metalicznego magnezu z kwasem siarkowym, jak również w reakcji tlenku lub wodorotlenku magnezu w tym kwasie:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O
Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Właściwości

Bezwodny siarczan magnezu to biała, dobrze rozpuszczalna w wodzie (33,5 g w 100 g H2O) substancja drobnokrystaliczna. W stanie bezwodnym wykazuje silne właściwości higroskopijne. Tworzy kilka hydratów, najważniejsze spośród nich to heptahydrat MgSO4·7H2O (minerał epsomit, sól gorzka, sól angielska) oraz monohydrat MgSO4·H2O, występujący w przyrodzie jako minerał kizeryt. W temperaturze pokojowej trwały jest heptahydrat. Po ogrzaniu do ok. 150 °C przechodzi on w MgSO4·H2O, który odwadnia się całkowicie powyżej 200 °C. Po dodaniu do wody wywołuje ścieśnienie jej struktury, prowadzące do spadku objętości (graniczna cząstkowa objętość molowa siarczanu magnezu wynosi -1,4 cm3 mol-1, tzn. dodanie jednego mola do dużej objętości wody powoduje spadek objętości o 1,4 cm3).

Zastosowanie

 • bezwodny jest powszechnie stosowanym laboratoryjnym i przemysłowym środkiem suszącym,
 • w lecznictwie między innymi jako środek przeczyszczający oraz środek tokolityczny,
 • w weterynarii
 • składowa płynu Oliwkowa
 • do obciążania bawełny,
 • w farbiarstwie,
 • do wyrobu wód mineralnych,
 • w rolnictwie roztwór siarczanu magnezu wykorzystuje się do dolistnego nawożenia magnezem przez oprysk.

Nazwy sól angielska oraz epsomit pochodzą stąd, że związek ten był początkowo produkowany poprzez odparowywanie wody mineralnej ze źródeł bijących niedaleko miejscowości Epsom w środkowej Anglii i sprzedawany jako lek przeczyszczający w całej Europie. W USA i Wielkiej Brytanii sól ta jest wciąż nazywana solą z Epsom (Epsom salt).

ALS

Podanie dożylne roztworu siarczanu magnezu w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych u dorosłych jest wskazane przy:

 • opornym na defibrylację migotaniu komór przy podejrzeniu hipomagnezemii
 • tachyarytmiach komorowych przy podejrzeniu hipomagnezemii
 • torsade de pointes
 • zatruciu digoksyną

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu