Schemat strukturalny rozdzielnicy elektrycznej [historia i autorzy]

Schemat strukturalny rozdzielnicy elektrycznej - jednobiegunowy schemat elektryczny obwodów głównych rozdzielnicy elektrycznej. Schemat przedstawia kolejność pól rozdzielnicy w widoku od przodu i oprócz połączeń obwodów głównych z podaniem wyposażenia poszczególnych pól powinien zawierać następujące informacje:

  • oznaczenia (kolejne numery) pól,
  • przeznaczenie i kolejne numery obwodów odbiorczych,
  • oznaczenia aparatów w obwodach głównych - oznaczenia literowe, typy, nastawy zabezpieczeń, ewentualnie podstawowe dane techniczne (rodzaj prądu, prąd znamionowy, napięcie znamionowe, napięcie sterownicze, wytrzymałość zwarciowa)
  • rodzaj sieci i jej napięcie znamionowe
  • parametry szyn zbiorczych i ewentualnie rozdzielczych (przekroje, prądy znamionowe i parametry zwarciowe);
  • sposób dodatkowej ochrony przeciwpożarowej;

Źródła

  • Dołęga W., Kobusiński M.: Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7493-453-4.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu