Rzeczowe aktywa trwałe [historia i autorzy]

Rzeczowe aktywa trwałe – część aktywów trwałych jednostki gospodarczej, które posiadają materialną formę (w odróżnieniu od wartości niematerialnych i prawnych). Pojęcie rzeczowych aktywów trwałych dokładniej precyzuje Ustawa o Rachunkowości oraz Międzynarodowy Standard Rachunkowości (tzw. MSR) nr 16.

W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzą:

 • środki trwałe,
 • środki trwale w budowie,
 • zaliczki na środki trwałe w budowie

rzeczowe aktywa trwałe:

 • a. grunty
  • budowle,lokale,magazyny
  • urządzenia,maszyny
  • środki transportu
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych
 • b. środki trwałe w budowie
  • środki trwale w czasie budowy, montażu lub ulepszenia

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu