Rozłącznik izolacyjny [historia i autorzy]

Rozłącznik izolacyjny (ang. switch-disconnector) - łącznik elektryczny (rozłącznik) spełniający jednocześnie dwie funkcje:

 • przewodzenia prądu w warunkach znamionowych, podczas przetężenia (w tym zwarcia, przez odpowiednio zdefiniowany czas) oraz rozłączania obwodu w warunkach znamionowych i zakłóceniowych,
 • izolowanie, czyli spełnienie własności izolacyjnych zapewniających bezpieczną pracę obsługi.

Pamiętać należy że pojęcie bezpiecznej przerwy izolacyjnej funkcjonuje w przypadku urządzeń SN i WN, a nie jest wymagane przy urządzeniach niskiego napięcia. Pozycja dźwigni rozłącznika izolacyjnego informuje jednoznacznie o jego załączeniu bądź rozłączeniu, umożliwiając bezpieczną pracę.

Aparat spełniający powyższe wymagania według normy IEC/EN 60947-3 ma naniesioną na obudowę przytoczoną normę oraz oznakowany jest odpowiednim symbolem. Tylko takie kryteria uprawniają producenta do określenia swojego aparatu jako rozłącznik izolacyjny.

Parametry

Rozłączniki izolacyjne najczęściej są określane następującymi parametrami:

 • Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane - czyli wartość szczytowa napięcia udarowego ();
 • Napięcie znamionowe ();
 • Napięcie znamionowe łączeniowe ();
 • Prąd znamionowy, który może płynąć długotrwale przez rozłącznik ()
 • Prąd znamionowy krótkotrwały, czyli wartość skuteczna prądu, który przez rozłącznik może popłynąć bez jego uszkodzenia ();
 • Zdolność na załączenie zwarcia - Prąd znamionowy załączalny ()

Przykłady

 • Rozłączniki izolacyjne DPX-IS firmy Legrand z widoczną przerwą stykową. Rozłączniki DPX-IS należą do rodziny aparatów kompaktowych DPX. Dlatego też mają wspólne wyposażenie dodatkowe, np. styki pomocnicze, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, przyłącza tylne, przedłużki rozszerzające oraz zaciski klatkowe.
  • DPX-IS 250 – grupa rozłączników na prąd znamionowy 63, 100, 160 i 250 A.
  • DPX-IS 630 – grupa rozłączników na prąd znamionowy 400 i 630 A.
  • DPX-IS 1600 – grupa rozłączników na prąd znamionowy 800, 1000, 1250 i 1600 A.
 • Rozłącznik Izolacyjny VISTOP firmy Legrand - służą do łączenia i rozłączania obwodów obciążonych prądami roboczymi od 32 do 160 A (z możliwością montażu na TH-35).
 • Rozłącznik izolacyjny IS firmy Eaton Electric - Aparaty te o budowie modułowej wykonywane są na prądy znamionowe od 16 do 125 A i są dostępne w wersji od 1 do 4 biegunów.
 • Rozłączniki izolacyjny Dumeco oraz Duco firmy Eaton Electric - są to rozłączniki z widoczną przerwą izolacyjną. Budowane na prądy znamionowe do 2000 A.
 • Rozłączniki izolacyjne DCM i DMM firmy Eaton Electric - rozłączniki budowane na prądy znamionowy do 63 A dla DCM, do 125 A dla DMM.
 • Rozłącznik izolacyjny SV firmy ETI
 • Rozłączniki izolacyjne FR 300 firmy Legrand - W zależności od typu posiadają kategorię użytkowania AC22 lub AC23 oraz różne prądy znamionowe od 20 do 125 A. Bez lub z sygnalizacją stanu załączenia. Występują jako 1P, 2P, 3P lub 3P+N. Przystosowane do współpracy ze stykiem pomocniczym PS 350.
 • Rozłącznik izolacyjny LA firmy ETI - stosowane w rozdzielnicach i szafkach elektrycznych do wyłączania i rozłączania pod napięciem obwodów niskiego napięcia o prądach rozłączalnych do 1250 A. Stosowane są jako: wyłączniki główne, silnikowe i bezpieczeństwa. Posiadają podwójny układ widocznych styków z napędem migowym. Budowane na prądy znamionowe od 160 do 1250 A.
 • Rozłącznik izolacyjny SBN firmy Hager - produkowane na prądy w zakresie 16-125 A.
 • Rozłącznik izolacyjny Ex9I125 firmy NOARK ELECTRIC - wykonywane w wersji 1 moduł na 1 biegun w szerokim zakresie prądowym od 32-125 A. Są dostępne w wersjach 1-, 2-, 3-, oraz 4-biegunowych.
 • Rozłączniki izolacyjne RA firmy APATOR

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu